Vyhledávání

    

 

SekceRubrikaObsah

Stránky: 1 2 3

Trochu o moderní fyzice - část 5. - Albert Einstein

24.7.2013 | sukovanej

Albert Einstein je největší osobností 20. století. Pomineme-li Newtona, bývá často označován i za největšího vědce vůbec. V tomto krátkém článku se podíváme na jeho politický a profesní život, slovo padne i na jeho úžasné práce z roku 1905 a jeho vztah ke kvantové mechanice.

Rubrika: Fyzika | Comments: 16 | Viewed: 8194x | Rate: 1.46/13

OOP v C# - Dědičnost, hodnotové a referenční typy

31.5.2013 | sukovanej

Tématem článku je jedna z mocných zbraní objektově orientovaného přístupu k programování - dědičnost. V první části článku je vysvětlen rozdíl mezi referenčními a hodnotovými typy. Dále je zde nastíněna funkčnost Garbage Collectoru a poslední část článku se již věnuje dědičnosti.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 7 | Viewed: 10498x | Rate: 3.86/7

Trochu o moderní fyzice - část 4. - Erwin Schrödinger

29.5.2013 | sukovanej

Pan Schrödinger patří k největším osobnostem ve vědě za poslední století. Určitě jste slyšeli o proslulé Schrödingerově kočce nebo o Schrödingerově rovnici. Tyto fráze si ale ne každý spojí s nositelem Nobelovy ceny za fyziku nebo s průkopníkem kvantové mechaniky. Proto jsem se rozhodl několika málo odstavci napsat o díle, životě a práci Erwina Schrödingera a snad tak obohatit několik lidí o další poznatky z úžasné historie moderní fyziky.

Rubrika: Fyzika | Comments: 0 | Viewed: 8344x | Rate: 1.36/11

OOP v C#

26.5.2013 | sukovanej

Před nějakou dobou jsem zde sepsal základní aspekty objektově orientované programování. V tomto článku bych chtěl čtenáře seznámit s konkrétní implementací OOP v jazyce C#. Rád bych vysvětlil úplně elementární věci ohledně tříd, konstruktorů a vlastností.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 5 | Viewed: 11170x | Rate: 2.56/9

Validace vstupních dat v ASP.NET WebForms

19.5.2013 | sukovanej

Webové stránky je třeba bránit před různými typy útoků a tím bránit i koncové uživatele. Nejvíce by ale měli stránky bránit uživatele před jejich hloupostí a nepozorností. Tato obrana většinou spočívá v neustálém kontrolování vstupních dat. ASP.Net poskytuji velice sofistikovaný způsob, jakým lze vstupní údaje od uživatelů validovat. Pojďme se na něj v tomto článku podívat.

Rubrika: Web & HTML | Comments: 7 | Viewed: 7380x | Rate: 1.92/24

Objektově orientované programování

31.3.2013 | sukovanej

Známe několik způsobů programového návrhu. Mezi ty nejčastěji používané se nejspíše řadí procedurální programování a objektové programování. Procedurální pro popis řešení využívá soustavu logicky deklarovaných funkcí a procedur. Objektové programování má své kořeny někdy v 80. letech a využívá prvky imperativního programování s tím, že k němu ještě přidává objekty. V tomto článku se „letem světem“ podíváme na základní aspekty objektově orientovaného programování.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 6 | Viewed: 15777x | Rate: 2.48/27

C# tipy #6 - Jednoduchý editor RTF souborů

17.3.2013 | sukovanej

V článku si ukážeme, jak vytvořit jednoduchý editor souborů RTF se základními formátovacími prvky a se záložkami.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 10 | Viewed: 13960x | Rate: 3.7/10

Trochu o moderní fyzice - část 3. - Volná částice

28.2.2013 | sukovanej

Tento článek se ponese v duchu matematiky. Pokusím se ukázat, jak lze vyřešit Schrödingerova rovnice pro volnou částici, nebo co je hamiltonián .

Rubrika: Fyzika | Comments: 11 | Viewed: 13569x | Rate: 2.29/17

C# - 8.díl - Pole

23.2.2013 | sukovanej

Lehký úvod do polí v jazyce C#.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 12 | Viewed: 24167x | Rate: 3.46/26

C# - 7.díl - Cykly

13.2.2013 | sukovanej

Předmětem dnešního dílu o jazyce C# jsou cykly. Článek ukazuje, jaké cykly jazyk C# poskytuje, jak je definovat a použit.

Rubrika: C/C++/C# | Comments: 10 | Viewed: 19054x | Rate: 2.69/16


Stránky: 1 2 3