Cross-Site Scripting v praxi

Roman Kümmel


Download   |    Diskuze   |    Zpět

XSS: Cross-Site Scripting v praxi Roman Kümmel (.cCuMiNn.) se již poměrně dlouho věnuje otázkám zranitelnosti webových aplikací. Za tu dobu stihl nashromáždit velké množství informací o zranitelnostech, na které jsou tyto aplikace až příliš často náchylné. Kniha Cross-Site Scripting v praxi představuje soubor poznatků o zranitelnosti Cross-Site Scripting (XSS), které autor stihl za roky své praxe nashromáždit. Tato publikace se tak se svými 332 stranami stává nejobsáhlejší a zároveň nejucelenější studnicí informací, ve které čtenář naleznete odpovědi například na následující otázky:

  • Teorie XSS zranitelnosti
  • Rozdělení XSS zranitelností
  • Injektáž JavaScriptu do HTML kódu stránky
  • Druhy útoků a jejich praktické ukázky
  • Obcházení bezpečnostních filtrů
  • Ochrana aplikace před XSS

Díky širokému záběru, který tato kniha má, si v ní přijdou na své jak začátečníci v oblasti webové bezpečnosti, tak i ti, kteří mají s testováním zabezpečení jisté zkušenosti. V prvé řadě by si ale kniha měla najít cestu k tvůrcům webových aplikací, kteří díky ní mohou získat dostatečný přehled o hrozbách, které zranitelnost XSS představuje a o možnostech, kterými mohou své aplikace zabezpečit.


Autor: Roman Kümmel  

ISBN: 978-80-86062-34-1
Rok vydání: 2011
Počet stran: 332

Knihu je možné zdarma stáhnout ve formě PDF.

creative sommons by nc sa