Clickjacking tester

Zpět

Projekt slouží k otestování náchylnosti webové stránky na clickjacking. Stačí zadat URL testované stránky do vstupního pole a odeslat.


• Pokud po odeslání uvidíte obsah cílové stránky níže v rámu pod tímto textem, je webová stránka na clickjacking náchylná.
• Pokud se zobrazí prázdný rám, nebo se testovaná stránka zobrazí přes celou obrazovku, je testovaná stránka před clickjackingem zabezpečena.