Šifra X?

HackForum

Šifra X?#
Hi all,
Netušíte někdo, co je todle za šifrování?

dDwxMzgwNjMwMDA4O3Q8O2w8aTwxPjs+O2w8dDw7bDx
pPDM+O2k8
NT47aTw5PjtpPDExPjtpPDEzPjtpPDE1PjtpPDE3Pjt
pPDE5Pjtp
PDIxPjtpPDIzPjtpPDI1Pjs+O2w8dDw7bDxpPDA+Oz4
7bDx0PDts
PGk8Mj47aTw1PjtpPDY+O2k8Nz47aTwxMD47PjtsPHQ
8cDw7cDxs
PG9ubW91c2VvdmVyO29ubW91c2VvdXQ7PjtsPHNob3c
oZG9jdW1l
bnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ2tsYXNpZmlrYWNlJyk
sJ3Rkaycp
O2hpZGUoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ2t
sYXNpZmlr
YWNlJykpOz4+Pjs7Pjt0PHA8cDxsPFZpc2libGU7Pjt
sPG88Zj47
Pj47cDxsPG9ubW91c2VvdmVyO29ubW91c2VvdXQ7Pjt
sPHNob3co
ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ2Fic2VuY2U
nKSwndGRh
Jyk7aGlkZShkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCg
nYWJzZW5j
ZScpKTs+Pj47Oz47dDw7bDxpPDE+O2k8Mz47PjtsPHQ
8cDxwPGw8
VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+O3Q8cDxwPGw
8VmlzaWJs
ZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+Oz4+O3Q8cDw7cDxsPG9
ubW91c2Vv
dmVyO29ubW91c2VvdXQ7PjtsPHNob3coZG9jdW1lbnQ
uZ2V0RWxl
bWVudEJ5SWQoJ3JvenZyaCcpLCd0ZDYnKTtoaWRlKGR
vY3VtZW50
LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCdyb3p2cmgnKSk7Pj4+Ozs
+O3Q8cDxw
PGw8VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+Oz4+Oz4
+O3Q8cDxw
PGw8VGV4dDs+O2w8TcO8bmNoIE1hcnRpbiwgMS5BOz4
+Oz47Oz47
dDxwPHA8bDxUZXh0Oz47bDx0xZnDrWRuw60gdcSNaXR
lbDogTWdy
LiBMZW5rYSBGacWhZXJvdsOhIDs+Pjs+Ozs+O3Q8cDx
wPGw8Vmlz
aWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+O2w8aTw3PjtpPDExPjt
pPDE1Pjs+
O2w8dDx0PDtwPGw8aTwxPjtpPDI+O2k8Mz47aTw0Pjt
pPDU+Oz47
bDxwPHTDvWRlbiA4LjEwLiAtIDEyLjEwLjt0w71kZW4
gOC4xMC4g
LSAxMi4xMC4+O3A8dMO9ZGVuIDEuMTAuIC0gNS4xMC4
7dMO9ZGVu
IDEuMTAuIC0gNS4xMC4+O3A8bcSbc8OtYyDFmcOtamV
uO23Em3PD
rWMgxZnDrWplbj47cDxtxJtzw61jIHrDocWZw607bcS
bc8OtYyB6
w6HFmcOtPjtwPHphZGFuw6kgb2Jkb2LDrTt6YWRhbsO
pIG9iZG9i
w60+Oz4+O2w8aTwwPjs+Pjs7Pjt0PEAwPHA8cDxsPFV
wcGVyQm91
bmREYXRlO1Zpc2libGVEYXRlO0xvd2VyQm91bmREYXR
lO1NlbGVj
dGVkRGF0ZTtQb3N0ZWREYXRlOz47bDxTeXN0ZW0uRGF
0ZVRpbWUs
IG1zY29ybGliLCBWZXJzaW9uPTEuMC41MDAwLjAsIEN
1bHR1cmU9
bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49Yjc3YTVjNTY
xOTM0ZTA4
OTwyMDA4LTAxLTMxPjs1MDwyMDA3LTEwLTA4Pjs1MDw
yMDA3LTA5
LTAxPjs1MDwyMDA3LTEwLTA4Pjs4LjEwLjIwMDc7Pj4
7Pjs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Pjs7Pjt0PEAwPHA8cDxsPFVwcGVyQm9
1bmREYXRl
O1Zpc2libGVEYXRlO0xvd2VyQm91bmREYXRlO1NlbGV
jdGVkRGF0
ZTtQb3N0ZWREYXRlOz47bDw1MDwyMDA4LTAxLTMxPjs
1MDwyMDA3
LTEwLTEyPjs1MDwyMDA3LTA5LTAxPjs1MDwyMDA3LTE
wLTEyPjsx
Mi4xMC4yMDA3Oz4+Oz47Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Oz47Oz4
7Pj47dDxw
PHA8bDxWaXNpYmxlOz47bDxvPHQ+Oz4+Oz47bDxpPDE
+O2k8Mz47
aTw1PjtpPDc+O2k8OT47aTwxMT47aTwxMz47PjtsPHQ
8cDxwPGw8
VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+O3Q8cDxwPGw
8VmlzaWJs
ZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+O3Q8cDxwPGw8VmlzaWJ
sZTs+O2w8
bzxmPjs+Pjs+Ozs+O3Q8cDxwPGw8VmlzaWJsZTs+O2w
8bzxmPjs+
Pjs+Ozs+O3Q8cDxwPGw8VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs
+Pjs+Ozs+
O3Q8cDxwPGw8VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs
+O3Q8cDxw
PGw8VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+Ozs+Oz4+O3Q
8cDxwPGw8
VmlzaWJsZTs+O2w8bzxmPjs+Pjs+O2w8aTw1PjtpPDc
+O2k8MTE+
O2k8MTU+O2k8MTk+O2k8MjE+Oz47bDx0PHQ8O3A8bDx
pPDA+O2k8
MT47aTwyPjtpPDM+O2k8ND47aTw1Pjs+O2w8cDx0w71
kZW4gOC4x
MC4gLSAxMi4xMC47dMO9ZGVuIDguMTAuIC0gMTIuMTA
uPjtwPHTD
vWRlbiAxLjEwLiAtIDUuMTAuO3TDvWRlbiAxLjEwLiA
tIDUuMTAu
PjtwPG3Em3PDrWMgxZnDrWplbjttxJtzw61jIMWZw61
qZW4+O3A8
bcSbc8OtYyB6w6HFmcOtO23Em3PDrWMgesOhxZnDrT4
7cDxwb2xv
bGV0w607cG9sb2xldMOtPjtwPHphZGFuw6kgb2Jkb2L
DrTt6YWRh
bsOpIG9iZG9iw60+Oz4+Oz47Oz47dDx0PDtwPGw8aTw
wPjtpPDE+
O2k8Mj47PjtsPHA8MS4gcG9sb2xldMOtOzEuIHBvbG9
sZXTDrT47
cDwyLiBwb2xvbGV0w607Mi4gcG9sb2xldMOtPjtwPHZ
5YnJhbsOp
IG9iZG9iw607dnlicmFuw6kgb2Jkb2LDrT47Pj47Pjs
7Pjt0PEAw
PHA8cDxsPFVwcGVyQm91bmREYXRlO1Zpc2libGVEYXR
lO0xvd2Vy
Qm91bmREYXRlO1NlbGVjdGVkRGF0ZTtQb3N0ZWREYXR
lOz47bDw1
MDwyMDA3LTEwLTExPjs1MDwyMDA3LTEwLTA4Pjs1MDw
yMDA3LTA5
LTAxPjs1MDwyMDA3LTEwLTA4Pjs4LjEwLjIwMDc7Pj4
7Pjs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Pjs7Pjt0PEAwPHA8cDxsPExvd2VyQm9
1bmREYXRl
O1VwcGVyQm91bmREYXRlO1NlbGVjdGVkRGF0ZTtQb3N
0ZWREYXRl
Oz47bDw1MDwyMDA3LTA5LTAxPjs1MDwyMDA4LTA2LTM
wPjs1MDwy
MDA3LTA5LTAxPjsxLjkuMjAwNzs+Pjs+Ozs7Ozs7Ozs
7Ozs7Ozs+
Ozs+O3Q8QDA8cDxwPGw8TG93ZXJCb3VuZERhdGU7VXB
wZXJCb3Vu
ZERhdGU7U2VsZWN0ZWREYXRlO1Bvc3RlZERhdGU7Pjt
sPDUwPDIw
MDctMDktMDE+OzUwPDIwMDgtMDYtMzA+OzUwPDIwMDg
tMDEtMzE+
OzMxLjEuMjAwODs+Pjs+Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs+Ozs
+O3Q8dDw7
O2w8aTwwPjs+Pjs7Pjs+Pjt0PHA8cDxsPFZpc2libGU
7PjtsPG88
Zj47Pj47PjtsPGk8MT47aTw1Pjs+O2w8dDx0PDs7bDx
pPDA+Oz4+
Ozs+O3Q8dDw7O2w8aTwwPjs+Pjs7Pjs+Pjt0PHA8cDx
sPFZpc2li
bGU7PjtsPG88Zj47Pj47PjtsPGk8Mz47PjtsPHQ8dDw
7O2w8aTww
Pjs+Pjs7Pjs+Pjt0PHA8cDxsPFZpc2libGU7PjtsPG8
8Zj47Pj47
PjtsPGk8OT47PjtsPHQ8dDw7O2w8aTwwPjs+Pjs7Pjs
+Pjt0PHA8
DxsPFZpc2libGU7PjtsPG88Zj47Pj47PjtsPGk8MT47
aTw1Pjs+O
2w8dDxwPHA8bDxUZXh0Oz47bDxEb2Jyw6kgb2Rwb2xl
ZG5lLjs+P
js+Ozs+O3Q8O2w8aTwzPjs+O2w8dDxAMDw7Ozs7Ozs7
Ozs7Pjs7P
js+Pjs+Pjt0PHA8cDxsPFZpc2libGU7PjtsPG88Zj47
Pj47Pjs7P
js+Pjs+Pjs+Ino9xsyuUppSR838Mi2Tsk/7IBM=
(odpovědět)
Minarth_ | 83.208.244.*11.10.2007 16:52
re: Šifra X?#
Mgr. Lenka Fišerová by z tebe měla radost. To jsi odchytil nějakou přílohu z mailu?

----------
Teprve když vstáváte s hackingem a uléháte s myšlenkou na něj, máte šanci být hackerem.
(odpovědět)
.cCuMiNn. | E-mail | Website | PGP11.10.2007 17:16
re: Šifra X?#
Neni tam nahodou zasifrovany, ze chodi na skolu na zbraslavi? ;DD

----------
Harvie's blog: [link] g33k-shop: [link] fs: [link]
Registered GNU/LINUX user #468114 [link]

(odpovědět)
Harvie | E-mail | Website | ICQ 28378297811.10.2007 18:04
re: Šifra X?#
IMHO to nebude zadna sifra, ale nejake kodovani. Podle pouzitych znaku mozna Base64? (netestovnao) Kde jsi k tomu prisel? ;]
(odpovědět)
HC | 193.85.29.*11.10.2007 17:20
re: Šifra X?#
me to vyplivlo neco ve smyslu getelemente("rozvrh") jakymu skolackovis cornul rozvrh


----------
každý chybujealejen hlupák na smém omylu setrvává
(odpovědět)
bortak11.10.2007 17:58
re: Šifra X?#
To Cumin: Kde jsi prisel na tu Fiserku? :D
(odpovědět)
Minarth_ | 83.208.244.*11.10.2007 19:50
re: Šifra X?#
Jak jste to z toho vycetli? Hlavne tu Fiserovou.
(odpovědět)
Minarth_ | 83.208.244.*11.10.2007 22:18
re: Šifra X?#
To neni sifra, ale base64-encodovany data. Kdyz jsem to dekofoval, tak jsem zjistil, ze to tam jsou ViewStatem serializovany data nejaky asp.net classy. Neznam puvodni strukturu, ale vypada to jako prehled dochazky zaka 1.A, Martina Müncha (tridni ucitelku ma Mgr. Lenku Fišerovou). Jako zdroj tipuju skolni system gymnazia v Kadani.
(odpovědět)
Robert | 217.77.160.*12.10.2007 11:48
re: Šifra X?#
pro zajimavost jak si to dekodoval?

----------
Dal bych všechno co vím za polovinu toho co neznám.
(odpovědět)
Taypan | E-mail13.10.2007 18:05
re: Šifra X?#
na internetu je spoustu on-line base64 decoderů a encoderů.

[link]

----------
Get enlightened!
(odpovědět)
mr.Crow | E-mail | Website13.10.2007 19:58
re: Šifra X?#
a ještě pro zajímavost - base64 se pozná podle toho = na konci :-)

----------
Get enlightened!
(odpovědět)
mr.Crow | E-mail | Website13.10.2007 19:59
re: Šifra X?#
To "rovná se" sice dost napoví, ale nemusí tam být žádné, nebo tam můžou být dvě. Navíc Base64 není jediné kódování, které znak = na doplnění používá. Nedá se tedy v žádném případě říct, že bys podle toho Base64 poznal. Na druhou stranu je to skutečně vodítko, které by tě mělo nasměrovat k vyzkoušení base64 dekodéru.

----------
Teprve když vstáváte s hackingem a uléháte s myšlenkou na něj, máte šanci být hackerem.
(odpovědět)
.cCuMiNn. | E-mail | Website | PGP13.10.2007 20:30

Zpět
Svou ideální brigádu na léto najdete na webu Ideální brigáda
 
 
 

 
BBCode