Průzkum prostředí

Security Checklist

zpět

Black Box Testování:

Identifikace operačního systému běžícího na cílovém serveru
 • Neprozrazují OS HTTP response hlavičky?
 • Neprozrazují OS běžící služby a otevřené porty?
 • Lze identifikovat OS nástroji Nmap a Xprobe2?
 • Není OS uveden v záznamech na webu Netcraft?
 • Neprozrazují OS defaultní chybové stránky?
 • Neprozrazují OS rezervované názvy souborů jako LPT1, AUX, PRN, apd.?
 • Nenapovídá o běžícím OS něco použitý programovací jazyk?

 • Identifikace webového serveru běžícího na cílovém serveru
 • Neprozrazují webserver HTTP response hlavičky?
 • Není možné určit webserver z pořadí HTTP hlaviček v odpovědích serveru?
 • Neprozrazují webserver odpovědi na nestandardní requesty?
  • Nepodporovaná verze HTTP protokolu
  • Nepodporovaný protokol
  • Zakázané HTTP metody
  • GET requesty s různou délkou
  • Requesty s různě dlouhými HTTP hlavičkami
 • Není možné identifikovat webový server automatickými nástroji?
 • Neprozrazují webserver defaultní chybové stránky?
 • Není na webu dostupná defaultní uvítací stránka přímou návštěvou IP nebo po změně hlavičky Host?
 • Neprozrazuje webserver existence některých speciálních souborů a složek?

 • Identifikace použitého programovacího jazyka a frameworku
 • Neprozrazují programovací jazyk a framework HTTP response hlavičky?
 • Neprozrazuje programovací jazyk obsah defaultních chybových stránek?
 • Neprozrazují programovací jazyk použité přípony souborů?
 • Neprozrazují programovací jazyk jména session a jiných cookies?
 • Neprozrazuje programovací jazyk nebo framework obsah meta tagů a komentářů ve zdrojovém kódu?

 • Identifikace webové aplikace, jejího autora a instalovaných doplňků
 • Neprozrazuje aplikaci nebo autora obsah HTTP response hlaviček?
 • Neprozrazuje aplikaci nebo autora obsah meta tagů, záhlaví stránek, nebo komentáře ve zdrojovém kódu?
 • Neprozrazuje aplikaci typické soubory a adresáře?
 • Lze identifikovat aplikaci automatickými nástroji?

 • Nalezení rozhraní pro správu systému
 • lze odhalit webová rozhraní pro přístup k webmailu, správci souborů, databázi nebo k nástrojům pro správu serveru na běžných defaultních lokacích?
 • Je možné odhalit běžící služby na naslouchajících portech?
 • Není možné se k rozhraním pro správu přihlásit s defaultními nebo testovacími přístupovými údaji?

 • Zjištění, zda testovaná aplikace běží na VPS, dedikovaném serveru nebo sdíleném hostingu
 • Je možné si na cílovém serveru objednat vlastní prostor?
  • Co lze zjistit o dostupných službách?
  • Jaké skutečnosti lze zjistit o autentizačních údajích?
  • Jaké jsou lokace pro přístup k rozhraním jednotlivých služeb
  • Co lze zjistit o použitých technologiích?
  • Jaká je konfigurace serveru?

 • Vyhledání relevantních veřejně dostupných zdrojů
 • Jaké osoby a kontakty v organizaci lze enumerovat z veřejně dostupných zdrojů a sociálních sítí?
 • Nelze pomocí webových vyhledávačů získat přístup k důvěrným, nebo pro test relevantním informacím?
 • Nebyla v minulosti zveřejněna data z případných úniků na webech jako je PasteBin?

 • Detekce a identifikace použitých load balancerů a proxy serverů
 • Neprozrazují tato zařízení HTTP response hlavičky?
 • Neprozrazují tato zařízení typické názvy cookies?
 • Neprozrazují tato zařízení parametry v URL, meta tagy nebo komentáře ve zdrojovém kódu?
 • Neprozrazují rozkládání zátěže A záznamy v DNS?
 • Neprozrazují loadbalancery hodnoty TTL a id zjištěné pingováním?
 • Je možné přistoupit ke konkrétnímu serveru za load balancerem?
 • Je možné detekovat loadbalancery a servery ve farmě automatickými nástroji?

 • Detekce a identifikace aplikačního firewallu
 • Neprozrazuje WAF obsah HTTP response hlaviček?
 • Neprozrazují WAF typiské názvy cookies?
 • Neprozrazují WAF parametry v URL, meta tagy nebo komentáře ve zdrojovém kódu?
 • Neprozrazuje WAF reakce serveru na requesty se závadnými řetězci?
 • Není možné identifikovat WAF automatickými nástroji?

 • Veřejně známé zranitelnosti
 • Neobsahují zjištěné verze SW veřejně známé zranitelnosti?
 • Není na cílovém systému možné najít zranitelnosti pomocí automatických vulnerability scannerů?

 • Veřejně dostupné exploity, možnosti exploitace
 • Existují na nalazené zranitelnosti dostupné exploity?
 • Lze cílový systém skutečně exploitovat?
 • Gray Box Testování: