Seznam BugTrack

Pravidla

Zpět

Při práci v sekci Seznam BugTrack je nutné dodržovat následující pravidla a řídit se uvedenými pokyny.

  • Fórum je určeno pro oznamování zranitelností nalezených v souladu s kodexem o spolupráci mezi společností Seznam.cz a serverem SOOM.cz.
  • Naleznete-li v aplikacích provozovaných společností Seznam.cz jakoukoliv zranitelnost, kterou budete chtít preferovaným způsobem oznámit, vložte informaci o ní do tohoto fóra.
  • Informace o zranitelnosti by měla obsahovat všechny dostupné údaje, pomocí kterých bude možné zranitelnost rychle identifikovat a odstranit.
  • Po nahlášení zranitelnosti bude zpráva předána oprávněnému pracovníkovi společnosti Seznam.cz, který zajistí nápravu.
  • Zpráva vložená do fóra není automaticky ve stejný okamžik zveřejněna!
  • Vložená zpráva bude zveřejněna ve chvíli, kdy dojde ze strany společnosti Seznam.cz k nápravě a odstranění nahlášené zranitelnosti, nejpozději však po 30 dnech.
  • Pokud nedojde k nápravě a odstranění zranitelnosti během 30 kalendářních dnů, bude oznámení o zranitelnosti přesto ve fóru zveřejněno.
  • Společnost Seznam.cz a provozovatelé serveru SOOM.cz děkují všem, kdo se aktivně zapojí do etického vyhledávání zranitelností a zaslouží se tím o zlepšování poskytovaných služeb.