Zpět na seznam článků     Číst komentáře (3)     Verze pro tisk

NETSH (diagnosticke prikazy) PART 2

Autor: ChreNik   
9.7.2006

Diagnostické příkazy Netsh (diag)Diagnostické síťové příkazy Netsh, zvané také příkazy kontextu diag (diagnostický kontext), lze použít ke správě servisních parametrů operačních systémů a sítí z příkazového řádku. Diagnostický kontext prostředí Netsh používá příkazový řádek netsh diag.


Diagnostické příkazy Netsh (diag) Diagnostické síťové příkazy Netsh, zvané také příkazy kontextu diag (diagnostický kontext), lze použít ke správě servisních parametrů operačních systémů a sítí z příkazového řádku. Diagnostický kontext prostředí Netsh používá příkazový řádek netsh diag.

Na příkazovém řádku kontextu (na rozdíl od příkazového řádku systémů řady Windows Server 2003) jsou k dispozici následující příkazy. Kontext Diag prostředí Netsh je v systémech řady Windows Server 2003 zaveden jako novinka. Příkazy kontextu Netsh Diag proto nelze spouštět v počítačích se systémem Windows 2000 Server.

Zdroj: MicroSoft TechNET

Tyto příkazy lze spouštět z příkazového řádku systému řady Windows Server 2003 (dodatek: bylo testovano na XP)nebo z příkazového řádku diagnostického kontextu Netsh. Mají-li tyto příkazy pracovat v příkazovém řádku systému řady Windows Server 2003, musíte před jejich zadáním spolu s parametry podle níže uvedené syntaxe zadat příkaz netsh diag. Mezi funkcí příkazů kontextu Netsh v systémech Windows 2000 a v systémech řady Windows Server 2003 mohou existovat určité rozdíly.

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG PING NEWS -- Ověřuje dostupnost připojení k poštovnímu serveru konfigurovanému ve výchozím profilu aktuálního uživatele programu Outlook Express.

Syntaxe:
netsh diag ping news

Parametry:
Žádné

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG PING WINS -- Ověřuje dostupnost připojení k upřednostňovanému a náhradnímu serveru WINS (Windows Internet Name Service) prostřednictvím určeného síťového adaptéru nebo adaptérů. Při použití bez parametrů příkaz ping wins ověří obecnou dostupnost připojení přes všechny instalované adaptéry.

Syntaxe:
netsh diag ping wins [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete ověřit dostupnost připojení.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li ověřit dostupnost připojení k serverům WINS, jejichž adresy IP jsou konfigurovány ve vlastnostech protokolu TCP/IP u všech instalovaných adaptérů, zadejte:

ping wins

Chcete-li ověřit dostupnost připojení k serverům WINS, jejichž adresy IP jsou konfigurovány ve vlastnostech protokolu TCP/IP u všech instalovaných adaptérů s rejstříkovým číslem 2, zadejte:

ping wins 2

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW ADAPTER -- Zobrazí informace o určeném logickém adaptéru nebo adaptérech. Při použití bez parametrů příkaz show adapter zobrazí informace o všech adaptérech definovaných na tomto serveru.

Syntaxe:
netsh diag show adapter [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, o kterých chcete zobrazit informace. Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla. Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému. Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků. Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou. Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru. Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Tento příkaz vypíše všechny adaptéry podle registrovaných rejstříkových čísel uvedených v hranatých závorkách za názvem adaptéru. Typický výstup tohoto příkazu:

Síťové adaptéry:

1. [00000001] 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)

2. [00000002] RAS Async Adapter 3. [00000003] WAN Miniport (L2TP)

4. [00000004] WAN Miniport (PPTP)

5. [00000005] WAN Miniport (PPPOE)

6. [00000006] Direct Parallel

7. [00000007] WAN Miniport (IP)

8. [00000008] WAN Miniport (Network Monitor)

Příklady:
Chcete-li zobrazit logické adaptéry definované v počítači, zadejte:

netsh diag show adapter

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW ALL -- Zobrazí všechny síťové objekty definované pro místní server. Při použití bez parametrů příkaz show all vypíše přehled informací o konfiguraci následujících hardwarových a softwarových součástí – výchozí konfigurace pošty v programu Outlook Express, výchozí konfigurace práce s diskusními příspěvky v programu Outlook Express, webový proxy server prohlížeče Internet Explorer, zpětná smyčka, počítačový systém, operační systém, verze, modemy, síťové adaptéry a síťoví klienti.

Syntaxe:
netsh diag show all [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Výstup tohoto příkazu může být velmi rozsáhlý. Zahrnuje informace o konfiguraci pošty, práce s diskusními příspěvky a servery proxy. Dále vypisuje informace o adrese zpětné smyčky protokolu TCP/IP a podrobné informace o počítači, o operačním systému a o všech síťových adaptérech a klientech.

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW CLIENT -- Vypíše všechny síťové klienty definované s použitím určeného adaptéru nebo adaptérů. Při použití bez parametrů příkaz show client vypíše klienty pro všechny instalované adaptéry.

Syntaxe:
netsh diag show client [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat klienty.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí.
Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat všechny síťové klienty definované pomocí všech síťových adaptérů hostitele, zadejte:

netsh diag show client

Chcete-li vypsat všechna pole obsahující nenulové hodnoty pro všechny síťové klienty definované pomocí adaptéru s číslem 2, zadejte:

netsh diag show client 2 /p

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW COMPUTER -- Vypíše podrobné informace rozhraní WMI (Windows Management Interface) serveru. Při použití bez parametrů příkaz show computer vypíše název místního počítače v systému NetBIOS.

Syntaxe:
netsh diag show computer [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null.
Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Příklady:
Chcete-li vypsat všechny parametry rozhraní WMI serveru, které nemají hodnotu Null, zadejte:

netsh diag show computer /p

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW DHCP -- Vypíše všechny servery DHCP definované s použitím určeného adaptéru. Při použití bez parametrů příkaz show dhcp vypíše servery definované pomocí všech instalovaných adaptérů.

Syntaxe:
netsh diag show dhcp {Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru} [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat servery.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat podrobné informace o všech serverech DHCP definovaných prostřednictvím všech síťových adaptérů, zadejte:

netsh diag show dhcp /v

Chcete-li vypsat podrobné informace o všech serverech DHCP definovaných prostřednictvím síťového adaptéru 2, zadejte:

netsh diag show dhcp 2

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW DNS -- Vypíše všechny servery DNS definované s použitím určeného adaptéru. Při použití bez parametrů příkaz show dns vypíše servery definované pomocí všech instalovaných adaptérů.

Syntaxe:
netsh diag show dns [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat servery. Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla. Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému. Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků. Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou. Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru. Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat všechny nenulové podrobné informace o všech serverech DNS definovaných prostřednictvím všech síťových adaptérů, zadejte:

netsh diag show dns /p

Chcete-li vypsat všechny servery DNS definované prostřednictvím síťového adaptéru 2, zadejte:

netsh diag show dns 2

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW GATEWAY -- Vypíše všechny internetové brány definované s použitím určeného adaptéru nebo adaptérů. Při použití bez parametrů příkaz show gateway vypíše brány definované pomocí všech instalovaných adaptérů.

Syntaxe:
netsh diag show gateway [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat brány. Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla. Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému. Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků. Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou. Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru. Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat dostupné podrobné informace o všech internetových branách definovaných prostřednictvím všech síťových adaptérů, zadejte:

netsh diag show gateway /v

Chcete-li vypsat všechny dostupné nenulové hodnoty pro všechny brány definované pomocí síťového adaptéru 3, zadejte:

netsh diag show gateway 3 /p

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW IEPROXY -- Vypíše všechny servery proxy prohlížeče Internet Explorer definované s použitím určeného adaptéru nebo adaptérů. Při použití bez parametrů příkaz show ieproxy vypíše servery pro všechny instalované adaptéry.

Syntaxe:
netsh diag show ieproxy [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat servery. Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla. Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému. Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků. Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, musíte parametr ukončit hvězdičkou. Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, musíte vložit hvězdičku na začátek parametru. Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, musíte vložit hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat všechny servery proxy prohlížeče Internet Explorer definované pomocí všech síťových adaptérů serveru, zadejte:

netsh diag show ieproxy

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW IP -- Zobrazí informace o určeném adaptéru nebo adaptérech, pro které je povolen protokol TCP/IP. Při použití bez parametrů příkaz show ip zobrazí informace o všech instalovaných adaptérech.

Syntaxe:
netsh diag show ip [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, o kterých chcete zobrazit informace.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

Příklady:
Chcete-li vypsat rejstříková čísla všech adaptérů, pro které je povolen protokol TCP/IP, jejich názvy a adresy v protokolu TCP/IP, zadejte:

netsh diag show ip

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW MAIL -- Zobrazí poštovní servery aplikace Outlook Express určené pro místní počítač. Při použití bez parametrů příkaz show mail vypíše přehled informací o výchozí konfiguraci pošty v aplikaci Outlook Express.

Syntaxe:
netsh diag show mail [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Příklady:
Chcete-li zobrazit poštovní server konfigurovaný v místním počítači, zadejte:

netsh diag show mail

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW MODEM -- Vypíše podrobné informace o určeném modemovém zařízení nebo o zařízeních konfigurovaných v místním počítači. Při použití bez parametrů příkaz show modem vypíše podrobné informace o všech modemových zařízeních.

Syntaxe:
netsh diag show modem [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_modemu | Dílčí_název_modemu}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_modemu | Dílčí_název_modemu}

Určuje jedno nebo více modemových zařízení, o kterých chcete vypsat podrobné informace.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje zařízení podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_modemu určuje zařízení podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_modemu určuje jedno nebo více zařízení, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Příklady:
Chcete-li zobrazit veškeré podrobné informace o všech modemových zařízeních konfigurovaných v místním počítači včetně polí s hodnotami Null, zadejte:

netsh diag show modem /v

Chcete-li zobrazit názvy a rejstříková čísla všech modemových zařízení konfigurovaných v místním počítači, jejichž názvy začínají řetězcem telefon, zadejte:

netsh diag show modem telefon*

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW NEWS -- Zobrazí informace o konfiguraci diskusního serveru definovaného v místním počítači. Při použití bez parametrů příkaz show news vypíše přehled informací o výchozí konfiguraci práce s diskusními příspěvky v programu Outlook Express.

Syntaxe:
netsh diag show news [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Příklady:
Chcete-li zobrazit název diskusního serveru a jeho adresu v protokolu TCP/IP, zadejte:

netsh diag show news

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW OS -- Zobrazí informace o operačním systému pracujícím v místním počítači.

Syntaxe:
netsh diag show os [/v]

Parametry:
/v

Určuje, že se mají zobrazit pole s hodnotou Null.

Poznámky:
• Tento příkaz zobrazuje informace získané poskytovatelem WMI win32_operatingsystem.----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW TEST -- Zobrazí všechny síťové objekty definované v místním počítači a ověří dostupnost připojení k jednotlivým objektům pomocí příkazu ping. Při použití bez parametrů příkaz show test vypíše přehled informací o konfiguraci následujících hardwarových a softwarových součástí: Výchozí konfigurace pošty v programu Outlook Express, výchozí konfigurace práce s diskusními příspěvky v programu Outlook Express, webový proxy server prohlížeče Internet Explorer, zpětná smyčka, počítačový systém, operační systém, verze, modemy, síťové adaptéry a síťoví klienti. Kromě toho bude prověřena dostupnost připojení k adaptéru zpětné smyčky a ke všem adresám IP konfigurovaným jako možnosti klienta ve vlastnostech protokolu TCP/IP jednotlivých síťových adaptérů.

Syntaxe:
netsh diag show test [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Výstup tohoto příkazu může být velmi rozsáhlý a jeho zpracování může trvat i několik minut. Zahrnuje informace o konfiguraci pošty, práce s diskusními příspěvky a serverů proxy, stejně jako výsledky pokusů o ověření dostupnosti připojení k těmto serverům pomocí příkazu ping. Příkaz dále zobrazí informace o adrese zpětné smyčky {loopbacky} protokolu TCP/IP a ověří dostupnost připojení k této adrese. Vypíše rovněž podrobné informace o počítači a o operačním systému, o síťových adaptérech a o klientech. Proběhne ověření dostupnosti připojení k síťovým adaptérům a klientům pomocí příkazu ping a zobrazí se výsledky.

Příklady:
Chcete-li zobrazit všechny informace dostupné v diagnostickém kontextu prostředí Netsh, zadejte:

netsh diag show test /v

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW VERSION -- Zobrazí verzi operačního systému a volitelně také verzi rozhraní WMI (Windows Management Infrastructure). Při použití bez parametrů příkaz show version vypíše číslo verze operačního systému instalovaného v místním počítači.

Syntaxe:
netsh diag show version [{/v | /p}]

Parametry:
{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• V prvním řádku výstupu tohoto příkazu je uvedena verze operačního systému. V druhém řádku je uvedena verze rozhraní WMI. Příklad typického výstupu tohoto příkazu:

Verze (5.1.2416) Version = 5.1.2416 BuildVersion = 2416.0000

Příklady:
Chcete-li zobrazit verzi operačního systému a rozhraní WMI včetně polí s hodnotou Null, zadejte:

netsh diag show version /v

----------------------------------------------------------------------

NETSH DIAG SHOW WINS -- Vypíše servery WINS definované u určeného adaptéru nebo adaptérů. Při použití bez parametrů příkaz show wins vypíše servery definované pomocí všech instalovaných adaptérů.

Syntaxe:
netsh diag show wins [{Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}] [{/v | /p}]

Parametry:
{ Rejstříkové_číslo | Plný_název_adaptéru | Dílčí_název_adaptéru}

Určuje adaptér nebo adaptéry, u kterých chcete vypsat servery.
Parametr Rejstříkové_číslo určuje adaptér podle rejstříkového čísla.
Parametr Plný_název_adaptéru určuje adaptér podle názvu registrovaného v operačním systému.
Parametr Dílčí_název_adaptéru určuje adaptér nebo adaptéry, jejichž názvy obsahují danou posloupnost znaků.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na začátku názvu, ukončete parametr hvězdičkou.
Pokud se má posloupnost znaků objevit na konci názvu, vložte hvězdičku na začátek parametru.
Pokud se má posloupnost znaků objevit v kterékoli části názvu, vložte hvězdičku na začátek i na konec parametru.

{ /v | /p}

Určuje, zda se mají zobrazit pole s hodnotou Null. Při použití parametru /v se tato pole zobrazí. Při použití parametru /p se tato pole nezobrazí.

Poznámky:
• Rejstříková čísla a úplné názvy všech logických adaptérů definovaných v počítači lze zobrazit pomocí příkazu show adapter.

• Pokud určujete adaptér podle rejstříkového čísla, můžete vynechat počáteční nuly.

• Příklad typického výstupu tohoto příkazu:

Servery WINS 2. [00000002] 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible) WINSPrimaryServer = 172.16.44.17 WINSSecondaryServer = 172.16.32.22

Příklady:
Chcete-li vypsat servery WINS definované u všech adaptérů na serveru, zadejte:

netsh diag show wins

Chcete-li vypsat servery WINS definované pro adaptér s rejstříkovým číslem 2, zadejte:

netsh diag show wins 2

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Gratuluji kdyz se vam podarilo presekat se az ke konci
a doufam že se vam to libilo a neco vas to taky priučilo
myslim že se tyhle drobnústky mužou docela hodiť...

Thats all folks !

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)