Zpět na seznam článků     Číst komentáře (2)     Verze pro tisk

Technik alá Data Transmission

Autor: ChreNik   
31.3.2006

Technika prenosu dát ... v trochu archaickom podaní ... :) ked nebudete mať čo robiť tak si skúste pozreť ;)


No kedze si myslím že hack a všeko čo s ním súvisí je hlavne o lepšom pochopení siete ako takej, tak som sepsal tento článok, snáď tým nikoho neurazím ... :)
Este by som xcel podotnúť že je to obsah vyber zo stareho lexikonu informatiky takze niektoré údaje sa môžu javiť dosť archaické a tak prosím sry....

♣REŽIM PRACE: v systéme prenosu dát možno vymienať dáta mnohými rôznymi spôsobmi. Rozlišujeme v podstate nasledujúce režimy práce môžu sa vyskytovať aj zmiešané:
- sériové a paralelné režimy
- simplexné, poloduplexné a duplexné režimy
- synchrónne a asynchrónne režimy

Technika prenosu dát:
Predtým než dve dátové stanice môžu pristúpiť k výmene dát, treba sa dohodnúť nielen o mnohých technických aspektoch, napríklad o použitých kódoch, režime prácerýchlosti prenosu atď... ale aj o algoritmoch priebehu prenosu, napríklad kedy ktorá stanica vysiela a ako dlho, ako sa prijaté dáta potvrdzujú, čo sa má stať v prípade prenosových chýb atď....

1. SERIOVY REZIM

 |------------------------|        |----------------------|
 |    vysielač    |        |   príjmač     |
 |   |1|0|0|1|1|    | ------------> |  | | | | | |    | 
 |------------------------|        |----------------------|

2. PARALELNY REZIM

 |----------------|        |----------------|
 |        |        | -       |
 |       1 | ------------> |        |
 |       0 | ------------> | -       |
 |       0 | ------------> |   príjmač  |
 | vysielač  1 | ------------> | -       |
 |       0 | ------------> |        |
 |        |        | -       |
 |        |        |        |
 |----------------|        |----------------|
 
3.SIMPLEXNA PREVADZKA
 
 |---------------------|        |---------------------|
 |   vysielač    | ------------> |   príjmač     |
 |---------------------|        |---------------------|
 
4.DUPLEXNA PREVADZKA
 
 |------------------------|        |--------------------|       
 |            |        |          |
 |    vysielač     | --->   <-- |  vysielač     |
 |            |   \ /   |          |
 |------------------------|    X    |--------------------|
 |            |   / \   |          |
 |    príjmač     |<---   --> |  príjmač     |
 |            |        |          |
 |------------------------|        |--------------------|

5.SYNCHRÓNNY REZIM

 |------------------------|       |----------------------|
 |   dátová stanica   |       |  dátová stanica   |
 |            |       |           | 
 |------------------------|       |----------------------|
            ^          ^
            |          |
            |          |
           |------------------------|
           |            |
           |   budič hodinových  |
           |    impulzov    |
           |------------------------|

6.ASYNCHRONNY REZIM

 |------------------------|       |----------------------|
 |   dátová stanica 1  |       |  dátová stanica 2  |
 |            |       |           | 
 |------------------------|       |----------------------|
      ^                   ^
      |                   |
      |                   |
 |------------------------|       |----------------------|
 |  budič hodinových  |       |  budič hodinových  |
 |    impulzov     |       |   impulzov    | 
 |------------------------|       |----------------------|

Sry ale poloduplexný režim som nedokázal znázorniť..

Stanovenie tohto algoritmického priebehu sa označuje ako komunikačná procedúra alebo komunikačný protokol (kratšie PROTOKOL). Prenos dát vo všeobecnosti prebieha v piatich fázach, z ktorých iba 2. a 4. fáza je súčasťou komunikačnej procedúry :

1.fáza: vytvorenie spojenia (pri dočasných spojeniach)
2.fáza: žiadosť jednej dátovej stanice o výmenu dáts druhou
3.fáza: výmena dát
4.fáza: ukončenie výmeny dát
5.fáza: zrušenie spojenia(pri dočasných spojeniach)

Príkladom medzinárodného zaužívanej, relatívne jednoduchej komunikačnej procedúry je metóda BDC (skratka pre Basic Mode Control procedure for Data Communication Systems). Podľa metódy BDC sa výmena dát uskutočňuje prísne sekvenčne, t.j. v jednom časovom momente vysiela len jedna dátová stanica, aj keď cesta prenosu dát pripúšťa dulpexnú prevádzku.
Vlastný text informácie sa zakóduje do postupnosti riadiacich znakov (napríklad kódu ASCII), z ktorých najdôležitejšie tu uvediem :
SYN: Tento znak slúži na synchronizáciu dvoch
   dátových staníc. 
   Na začiatku každého prenosu ho musí vysielajúca
   stanica preniesť aspoň dvakrát.

STX: (Start of text) tento znak označuje začiatok
   správy.

ETX: (End of text) tento znak označuje koniec správy.
		 
ETB: (End of Transmission Block) tento znak oznacuje
   koniec prenesenej časti správy.

BCC: (Block Check Character) Bezprostredne za znakom ETB
   alebo ETX nasleduje testovací znak, ktorý sa
   vzťahuje na posledný prenesený text.

ENQ: (Enquiry) Tento znak vždy znamená žiadosť vysielajúcej
   stanice o obslúženie prijímajúcou stanicou.
		 
EOT: (End of Text) tento znak ukončuje výmenu dát
   (fáza4).

ACK: (Acknowledge) Týmto znakom potvrdzuje príjemca
   správny príjem správy, resp. bloku správ.
   Obyčajne sa tým zväčšuje bezpečnosť, že aj príjemca
   počíta počet potvrdených správ modulo 2, teda
   vysiela striedavo ACK 0 resp. ACK 1.

NAK: (Negative Acknowledge) Príjemca vyšle tento znak,
   ak objavil v práve prenesenej správe chybu, alebo
   keď nie je pripravený na príjem.

♣Obyčajne má postupnosť znakov na prenos správy tvar:
SYN ... SYN STX (správa)
    ETB BCC

alebo

SYN ... SYN STX (správa)
    ETX BCC

Vo fázach 2 a 4, ako pri výskyte prensoových chýb nastávajú špeciálne pripády, z ktorých najdôležitejšie sú tieto (vľavo uvedené postupnosti znakov vysiela jedna dátová stanica, vpravo uvedené druhá):

♣Fáza 2:Obidve dátové stanice sú pripravené:
SYN ... SYN ENQ ->
     <-SYN ... SYN ACK 0

♣Fáza 2 je ukončneá, pravá stanica čaká na prenos prvého bloku správy.

Fáza 2:Pravá dátová stanica nie je pripravená:
SYN ... SYN ENQ ->
     <-SYN ... SYN NAK

Fáza 2 je síce aj v tomto prípade ukončená, spojenie však nevznikne...


♣Fáza 3:Štandardná výmena dát bez chýb:
SYN ... SYN STX (správa 1)
      ETB BCC ->
     <-SYN ... SYN ACK 1
SYN ... SYN STX (správa 2)
      ETB BCC ->
     <-SYN ... SYN ACK 0
       .
       .
       .
SYN ... SYN STX (správa n)
      ETB BCC ->
     <-SYN ... SYN ACK (n mod 2)

♣Fáza 3:Chyba pri prenose bloku:
     <-SYN ... SYN ACK 1
SYN ... SYN STX (správa)
      ETB BCC->
     <-SYN ... SYN NAK
SYN ... SYN STX (správa)
      ETB BCC->
     <-SYN ... SYN ACK 0

♣Fáza 3:Chyba pri prenose znaku STX:
     <-SYN ... SYN ACK 0
SYN ... SYN STX (správa)
      ETB BCC->
     <-SYN ... SYN NAK
SYN ... SYN STX (správa)
      ETB BCC->
     <-SYN ... SYN ACK 1

Pretože STX bolo skreslené, príjemca ignoruje vysielanie správy. Po vypršaní časového intervalu určeného vysielajúcou stanicou vyšle táto stanica výzvu ENQ, na ktroú príjemca odpovie ACK 0 - namiesto očakavaného ACK 1. Vysielajúca stanica preto vyšle narušenú správu ešte raz. Tá sa potom potvrdí odpoveďou ACK 1.

Fáza 4: Výmena dát sa uskutoční prenesením znaku EOT. Namiesto časovo náročného neustáleho potvrdzovania pomocou ACK pri striedavom vysielaní správ sa dohodlo na tom, že aj vyslaná správa platí ako potvdenie o správnom príjme bloku. Počítadlo potvrdením modulo 2 sa nachádza v tomto prípade bezprostredne za znakom STX.

Tak toď vše ..xcel som rozpísať aj ISO OSI a rozdelenie do vrstiev ale prišlo mi to zbytočné nakoľko to predsalen asi každý pozná ;)


ChreNik ♥ U 4LL :-)

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)