Zpět na seznam článků     Číst komentáře (18)     Verze pro tisk

Staviame IRC bota v PHP

Autor: timbulko   
11.1.2006

Určite každý z vás už počul slovo bot alebo IRC bot a povedal si, že by bolo dobré mať takého bota. Tu je návod ako ho vytvoriť.


V prvom rade by bolo vhodné povedať, čo to vlastne IRC bot je. IRC bot je umelý človek, ktorý je na kanále/och 24 hodín denne. Môže vykonávať rôzne funkcie a môže dokonca obsahovať aj jednoduché hry. V tomto článku viac nenapíšem, ale rovno sem dám kód jednoduchého bota zo základnymi funkciami (myslím, že z komentárov, ktoré som priložil sa dá pochopiť ako to celé funguje). Takže tu je:

<?
 $CONFIG = array(
  "server"   => "irc.2600.net",  // Server, na ktorý sa budeme pripájať
  "nick"    => "LamaBot",    // Nick
  "port"    => 6667,       // Port servera
  "channel"  => "#soom,#lamabot", // Kanál/e, na ktoré sa budeme pripájať
  "name"    => "LamaBot",    // Názov bota (potrebné, pre odoslanie príkazu USER)
  "uptime"   => time(),      // Čas spustenia bota
  "db_server" => "localhost",   // SQL server
  "db_user"  => "root",      // SQL používateľ
  "db_pass"  => "",        // SQL heslo
  "db_name"  => "LamaBot"    // SQL databáza
 );

 /* Pripojíme sa k SQL serveru */
 mysql_connect($CONFIG['db_server'],$CONFIG['db_user'],$CONFIG['db_pass']) or die(mysql_error());
 mysql_select_db($CONFIG['db_name']) or die(mysql_error());

 set_time_limit(0);   // Ignorujeme časový limit
 ignore_user_abort(1); // Ignorujeme vypnutie užívatelovho browsera (ak užívateľ vypne browser, skript bude bežať ďalej)

 $socket=fsockopen($CONFIG['server'], $CONFIG['port']); // Najdôležitejši časť bota! Pripojenie k IRC serveru
 if ($socket) { // Ak sa podarilo pripojiť k IRC serveru
  prikaz("USER ".$CONFIG['nick']." Bot by timbulko :". $CONFIG['name']); // Identifikujeme sa na serveri
  prikaz("NICK ".$CONFIG['nick'].rand(0,1000)); // Pošleme nick v tvare: nick + náhodné číslo od 0 do 1000 (to je ochrana pred tým, keby bol už nick použitý)
  $e=explode(",",$CONFIG['channel']); // Ak je zadaných viac ako jeden kanál, tak ich rozdelíme na časti
  foreach ($e as $value) {
   prikaz("JOIN ".$value); // Pripojíme sa na kanál/e
  }
  prikaz("NICK ".$CONFIG['nick']); // Zmeníme si nick na normálnu podobu (bez čísla na konci)
  while (!feof($socket)) {     // Opakuj, pokiaľ sa dá čítať zo socketu
   $r=trim(FRead($socket, 512));  // Prečítame 512 znakov zo socketu
   $riadok = ereg_replace(":([^!]*)!([^@]*)@([^ ]*) ([^ ]*) ([^:]*):(.*)","\\1¶\\2¶\\3¶\\4¶\\5¶\\6",$r); // Rozdelíme riadok socketu na jednotlivé časti
   funkcie($riadok);  // Nasmerujeme na funkciu funkcie
   flush();      // Vyprázdnime zásobník
  }
 } function funkcie ($riadok) { // Definujeme funkciu funkcie
  global $CONFIG,$socket,$r; // Definujeme si globálne premennú pre túto funkciu
  list($nick,$id,$dns,$prikaz,$kanal,$text) = explode("¶",$riadok); // Rozdelíme si rozsekaný riadok na jednotlivé premenné


  if (eregi("PING :(.*)",$r)) { // Ak zacítí bot ping, odpovie na neho pongom
   $e=explode("\n",$r);
   for($i=0;$i<=count($e);$i++) {
    if (eregi("^PING :(.*)$",$e[$i])) {
     $e=explode(":",$e[$i]);
     prikaz("PONG :".$e[1]);
    }
   }
  }

  if ($prikaz=="KICK") {   // Ak bot zachití príkaz kickc, pokúsi sa pripojiť späť
   prikaz("JOIN ".$kanal);
  }

  #################################
  # Od tejto časti sa začína   #
  # funkčná/výkonná časť bota.  #
  # Tu môžete písať svoje vlastné #
  # funkcie. Pre príklad som ich #
  # sem zopár pridal :)      #
  #################################

   /* Jednoduchý tvar funkcie:
   
   if (eregi("^funkcia",$text)) {
    príkazy funkcie
   }
   elseif (eregi("^iná funkcia",$text)) {
    príkazy inej funkcie
   }
   
   */  // užívateľské funkcie
  if (eregi("^!up",$text)) {
   $bezi  = (time()-$CONFIG['uptime']);
   $dni  = floor($bezi/86400);
   $bezi -= ($dni*86400);
   $hodin = floor($bezi/3600);
   $bezi -= ($hodin*3600);
   $minut = floor($bezi/60);
   $bezi -= ($minut*60);
   $sekund = $bezi;
   prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Bot je spusteny ".$dni." dni, ".$hodin." hodin, ".$minut." minut a ".$sekund." sekund");
  }  elseif(eregi("^!cas",$text)) {
   prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :[cas] ".date("H:i:s"));
  }

  // admin funkcie
  elseif (eregi("^#login",$text) && !isset($logins[$nick])) {
   if ($text=="#login") {
    $res=mysql_query("SELECT * FROM `uzivatelia` WHERE `dns` = '".$dns."'");
   }
   else {
    list(,$login,$heslo)=explode(" ",$text);
    $res=mysql_query("SELECT * FROM `uzivatelia` WHERE `login` = '".$login."' AND `pass` = '".$heslo."'");
   }
   if (mysql_num_rows($res)==1) {
    $row=mysql_fetch_array($res);
    $logins[$nick]['prava']   = $row['prava'];
    $logins[$nick]['last_login'] = $row['last_login'];
    $logins[$nick]['login']   = $row['login'];
    $logins[$nick]['pass']    = $row['pass'];
    $logins[$nick]['id']     = $row['id'];
    $logins[$nick]['dns']    = $row['dns'];
    $dl=date("j.n.Y o H:i:s",$logins[$nick]['last_login']);
    mysql_query("
     UPDATE `uzivatelia` SET
     `last_login` = '".time()."',
     `dns` = '".$dns."'
     WHERE `id` = '".$row['id']."';
    ");
    prikaz("NOTICE ".$nick." :Uzivatel ".$nick." bol uspesne prihlaseny! Naposledy ste boli prihlaseny dna ".$dl);
   }
   else {
    prikaz("NOTICE ".$nick." :Uzivatela ".$nick." sa nepodarilo prihlasit!");
   }
  }  elseif (eregi("^#op",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']>=1) {
    if ($text=="#op") {
     prikaz("MODE ".$kanal." +o ".$nick);
    }
    else {
     $e=explode(" ",$text);
     prikaz("MODE ".$kanal." +o ".$e[1]);
    }
   }
   else {
    prikaz("NOTICE ".$nick." :Nie ste prihlaseny!");
   }
  }  elseif (eregi("^#deop",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']>=1) {
    if ($text=="#deop") {
     prikaz("MODE ".$kanal." -o ".$nick);
    }
    else {
     $e=explode(" ",$text);
     prikaz("MODE ".$kanal." -o ".$e[1]);
    }
   }
   else {
    prikaz("NOTICE ".$nick." :Nie ste prihlaseny!");
   }
  }  elseif (eregi("^#kick",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']>=1) {
    $e=explode(" ",$text,3);
    prikaz("KICK ".$kanal." ".$e[1]." :".$e[2]);
   }
   else {
    prikaz("NOTICE ".$nick." :Nie ste prihlaseny!");
   }
  }

  // SuperAdmin funkcie
  elseif (eregi("^~quit",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']==2) {
    prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Odchadzam...");
    exit;
   }
   else {
    prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Uzivatel ".$nick." nie je prihlaseny alebo nie je administratorom!");
   }
  }  elseif (eregi("^~join",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']==2) {
    $e=explode(" ",$text);
     prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Pripajam sa na kanal ".$e[1]."...");
     if (file_exists("kluc.dat")) {
      $open=FOpen("kluc.dat","r");
      $read=FRead($open,filesize("kluc.dat"));
      FClose($open);
      prikaz("JOIN ".$e[1]." ".$read);
     }
     else {
      prikaz("JOIN ".$e[1]);
     }
     prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Bol som pripojeny na kanal ".$e[1]."!");
   }
   else {
    prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Uzivatel ".$nick." nie je prihláseny alebo nie je administratorom!");
   }
  }  elseif (eregi("^~part",$text)) {
   if ($logins[$nick]['prava']==2) {
    if ($text=="~part") {
     prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Odchadzam...");
     prikaz("PART ".$kanal);
    }
    else {
     $e=explode(" ",$text);
     prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Odpajam sa z kanalu ".$e[1]."...");
     if ($kanal!=$e[1]) {
      prikaz("PRIVMSG ".$e[1]." :Odchadzam...");
     }
     prikaz("PART ".$e[1]);
     prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Bol som odpojeny z kanalu ".$e[1]."!");
    }
   }
   else {
    prikaz("PRIVMSG ".$kanal." :Uzivatel ".$nick." nie je prihlaseny alebo nie je administratorom!");
   }
  }
 } // a este fce prikaz, ktora odosle socket
 function prikaz($prikaz) {
  global $socket,$CONFIG,$bites;
  FWrite($socket, $prikaz."\n\r");
 }
?>


A ešte tabuľka pre funkciu #login:

CREATE TABLE `uzivatelia` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`login` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '',
`pass` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '',
`last_login` INT DEFAULT '0',
`prava` INT NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`id`)
);


Kompletného bota si môžete stiahnuť na adrese http://euphoria.wz.cz/lamabot.zip.::timbulko::.

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)