Zpět na seznam článků     Číst komentáře (2)     Verze pro tisk

PHREAK II - hlasová pošta Octel

Autor: phreaker   
18.12.2005

V závěru mého minulého článku s názvem First Phreak jsem se zmínil, že postupem času se mi podařilo najít lepší způsoby bezplatného telefonovaní a dnes vám další z nich přiblížim.


V závěru mého minulého článku s názvem First Phreak jsem se zmínil, že postupem času se mi podařilo najít lepší způsoby bezplatného telefonovaní a dnes vám další z nich přiblížim. Voláním na různé zelené linky 800 jsem náhodou našel linku jedné společnosti sloužící pro její klienty. Operátorka zvedala hovory v době od 7:00 - 19:00. Mimo tuto dobu byla na čísle hlasová schránka. Nejednalo se o Memobox, ale ze zkušeností s Memoboxem jsem věděl, že je možné do hlasových schránek vstupovat, i když se volá z jíného čísla než toho, na kterém je schránka zřízena. Pouhým néhodným zadáváním se mi do schránky podařílo dostat. Zkoumáním schránky jsem mimo jiné zjistil, že pokud se v ní nachází nějaký zanechaný vzkaz, je možné stiskem 88 zavolat na číslo, ze kterého byl zanechán. Po tomto zjištění jsem toho začal využívat k bezplatnému volání mojim znamým. Buď jsem si půjčil jejich mobilní telefon, ze kterého jsem zavoláním na linku 800 mimo pracovní dobu zprávu zanechal a těm, kterým jsem důvěřoval, jsem postup zanechání zprávy do schránky řekl. Pak už jenom stačilo počkat do 19:00 a mohl jsem volat jak se mi chtělo dlouho. O víkendech a svátcích bylo dokonce možné přes linku volat celý den.

Záznam hovoru se zanecháváním zpravy si můžete poslechnout zde
Vstup do schránky a zavolání na zanechanou zprávu si můžete poslechnout zde

Pozn. Po stisku 88 schránka nadiktuje telefonní číslo, na které volá a spojí ho. V ukázce je voláno na číslo 0721xxxxxx. Systém před volané číslo umisťuje 0 proto, že volá ne vnější telefonní číslo a né lokální pobočku. Volané číslo bylo zrovna vypnute a proto schránka hovor nespojila.

Vstoupit do schránky

Volání na zanechanou zprávu, které jsem vám popisoval jsem prováděl ze schránky hlasové pošty Octel. Tento typ hlasové pošty lze najít na více zelených linkách. Pokud linku s tímto typem hlasové pošty naleznete, můžete čerpat z následujících zkušeností s pronikáním do tohoto systému a jeho následném využívání.
Hlasová pošta (VM - Voice Mail) je systém, používaný obvykle jako nadstavba pobočkové telefonní ústředny, umožňující digitální záznam hlasových zpráv pro jednotlivé uživatele. Obdobně jako řada telefonních záznamníků. Obvykle umožňuje dálkové vyzvedávání a mazaní zpráv po zadaní hesla a podobně.
Pobočkové telefonní ústředny se používají pro realizaci lokélních hovorů uvnitř firmy nebo organizace a pro distribuci vnějších hovoru z veřejné telefonní sítě jednotlivým účastníkům pobočkám.
Provolba umožňuje přímé volání na konkrétní pobočku telefonní ústředny, pokud zná volající její číslo.Podle velikosti ústředny je dán počet číslic, ze kterých se skládá číslo pobočky (např. třímístné číslo pobočky 235 , čtyřmístné číslo pobočky 6764 atd.). Číslo pobočky je pak uvedeno na konci telefonního čísla, která má tedy např. u ústředny s třímístným číslem pobočky tvar (+420)XXXXXXYYY, kde YYY je číslo volané pobočky. Pro telefonní číslo s provolbou a číslem pobočky může být zřízena zelená linka 800 a pak zavoláním na zelenou linku voláte na pobočku bezplatně. Pokud zavoláte na pobočku a hovor nemůže být přijat z důvodu obsazení pobočky nebo protože je volaný nepřítomen, budete přepojeni na hlasovou schránku volané pobočky a uslyšíte osobní pozdrav uživatele schránky nebo standardní pozdrav systému. Po stisku * bude pozdrav přerušen a vy budete vyzváni k zadání čísla schránky, do které chcete zanechat vzkaz a nebo ke stisku # pro vstup do schránky. Číslo schránky je stejné jako číslo pobočky a jedná se tedy o např. třímístné nebo čtyřmístné číslo. Nejprve je nutné vyhledat nějakou schránku, do které se můžete dostat. Existenci schránky ověříte tak, ze zadáte její číslo pro zanechání zpravy. Po zadání čísla schránky můžou následovat tři různá hlášení:

Hláška 1. zopakování zadaného čísla + "není platný" nebo "promiňte, tekové číslo zde není" znamená, že číslo schránky neexistuje a tudíž se do ní nedostanete.

Hláška 2. "po zaznění tónu zanechte váš vzkaz do" + číslo schránky znamená, že schránka existuje, ale uživatel pobočky, pro kterého byla zřízena se do ní ještě ani jednou nepřihlásil a pravděpodobně jí tedy nepoužívá. V tomto případě se do schránky zpravidla dostanete s použitím přednastaveného hesla, které je shodné s číslem schránky nobo zkuste heslo ve traru číslo schránky + 0 např. číslo schránky bude 222 a heslo 2220.

Hláška 3. "po zaznění tónu zanechte váš vzkaz do" + nějaké nahrané jméno uživatelem znamená, že schránka existuje a uživatel provedl nejméně jedno příhlášení a přednastavené heslo změnil.

Ukázku zadávání čísel schránek si můžete poslechnou zde

V ukázce je jako první zadána schránka s číslem 5055, která však neexistuje. Následně je zadána schránka s číslem 8910, u které systém místo jména sděluje její číslo a to znamená, že do schránky nebyl proveden ani jeden vstup a přednastavené standardní heslo nebylo změněno. Nakonec je zadána schránka s číslem 2222, u které systém přehrává nahrané jméno. Žádné jméno ovšem není slyšet, protože je místo něho nahráno pouze ktátké zašumění.

Pozn. První čísla schránek, které vyzkoušejte jsou 222,555 nebo 2222,5555. Každý systém hlasové pošty, se kterým jsem se setkal měl tyto schránky zřízené.

První vstup do schránky

Jak už jsem uvedl, pomocí přednastaveného standardního hesla se dostanete jenom do těch schránek, které nemají nahrané jmeno. Důvod je ten, že systém při prvním vstupu do schránky vyzve uživatele ke změně hesla a nahrání jména.

Ukázka prvního vstupu do schránky je zde

Vyhledávání čísel schránek

Najít nepoužívanou schránku namátkovým zkoušením se nemusí vždy podařit, protože pokud jsou čísla poboček čtyrmístná a v systému není schránek zřízeno více jak napr. 30 šance, že se trefíte je malá. Metodou, kterou vám popíšu se dají bez velké námahy vyhledat čísla včech schránek v systému. Po zavolání na pobočku a přepojení na schránku stiskněte * a pak zadejte číslo schránky 411 nebo 4411 podle toho, jestli jste v systému s třímístnými nebo čtyřmístými pobočkami. Schránka s tímto číslem neslouží pro zanechávání zpráv, ale pro přepojování na pobočku pomocí jména uživatele. Výhoda je ta, že jméno uživatele se nemusí narozdíl od čísla schránky zadávat celé, stačí první dvě písmena a dozvíme se, jestli je s těmito počátečními písmeny v systému jedno nebo více jmen uživatelů. Pokud uslyšíte hlášku "vámi zadaný klíč nebyl rozpoznán jako jméno" tak to znamená, že v systému není ani jedno jméno uživatele schránky, jehož počáteční písmena odpovídají těm vámi zadaným. Pokud uslyšíte hlášku "pokračujte v zadání" znamená to, že v systému je více jak tři odpovídající jmena a zadání je potřeba dalším písmenem upřesnit. Až bude počet odpovídajících jmen menší jak čtyři, budou vám přehrány jména uživatlů a pokud některý z nich neprovedl vstup do schránky, uslyšíte číslo místo jména a méte volnou schránku pro vaše používání. Jména se zadávají pomocí klávesnice stejně jako při psaní SMSek s rozdílem, že např. jednomu stisku klávesy 2 odpovídají jména s počatečním písmenem ABC, sktisku 3 jména začínající DEF. Stisku 23 jmena s prvním písmenem ABC a druhým DEF. Poslední je 9, která odpovída písmenům WXYZ.

Ukázku vyhledávání schránek pomocí jmen si můžete poslechnout zde

Pozn. Z nahrávky jsou jména uživatelů schránek smazány.

Odesílání zprávy ze schránky do schránky

Nahrát a odeslat zprávu je možné nejenom zavoláním na pobočku, ale teké stiskem 2 v hlavním menu schránky. Před odesláním zprávy je možné nastavit možnosti doručení. Jednou z možností doručení je nastavit datum a čas kdy bude zpráva doručena.

Ukázka zde

Oznamování o příjetí nové zprávy

Jednou z dalších funkcí schránky je možnost nastavit si oznamování o doruční nové zpravy do schránky podle vytvořeného plánu.

Ukázka vytvoření plánu a zapnutí funkce oznamování je zde

Oznamování o nové zpravě a možnost nastavit datum a čas doručení zprávy odeslané ze schránky do schránky se dá využit k získání možnosti bezplatného volání i v dodě kdy hovory na pobočce přijímá operátorka a nemůžeme se tedy dostat do schránky. Stačí si oznamování nastavit pro svůj telefon a odeslat načasovanou zprávu ze svojí schránky do svojí schránky. Tak lze docílit toho, že vám systém například zavolá v 15:00 a vy si budete moci ze schránky zavolat.

Ukázka volání systému zde

Pozn. zavolat nějakému zaměstnanci na jeho pobočku a přehrát mu hlášky, které systém používá při oznamování o zprávě představuje dobrou možnost jak získat jeho heslo do schránky. Hovor stačí nahrávat a heslo, které zadal pomocí DTMF v domění, že vstupuje do svojí schránky snadno dekódujeme.

Závěr

Octel není jedinej typ hlasové pošty, který se vyskytuje na zelenych linkach 800 a pres který se daji uskutečňovat bezplatné hovory. Můžeme také najít systémy Audix, Meridian, Fon Mail atd. Podle vašeho zájmu, který budu monitorovat v komentářích bych mohl napsat i o dalším možnostech bezplatného volání. Zbývá už jenom varování, že zneužívání techto systému k bezplnému volaní je trestné a může být stíháno. Hlavně se vyvarujte zveřejňování nějaké konkrétní zelené linky 800 s uvedením, že se přes ní dá volat. Linku by začalo využivat tolik lidí, že by škody způsobené majiteli linky byly astronomické.


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)