Zpět na seznam článků     Číst komentáře (2)     Verze pro tisk

Většina příkazů pro IRC

Autor: Redwizara   
16.2.2005

Co dodat, prostě příkazy pro IRC. Pocházejí ze stránky, která je uvedená ve "zdroji". Opravdu jsou zde obsaženy téměř všechny...


Toto je základní přehled všech IRC příkazů. Jejich "originál" si můžete prohlédnout na těchto stránkách: http://irc.diary.cz. Tam také naleznete ostatní informace o IRC atd.
BTW: pokud by někomu vadilo že je zde "okopírovaný" článek, klidně ho dám pryč. Zdůrazňuji však, že článek nehodlám vydávat za svůj, a že jsem ho sem dala jen proto, že si myslím že by tu měl být. Zváště teď, když se nějak tak začalo brát v potaz, že existuje nějaký "oficiální SOOM kanál" ;-))/ Recalls  Provede poslední příkaz zadaný v daném okně.
/! Recalls  Provede poslední příkaz zadaný ve libovolném okně.
/action <text akce>  Provede specifickou akci v daném kanálu nebo soukomém okně.
/add [-apuce] <soubor.ini>  Načte aliasy, menu, uživatele, příkazy, a skripty.
/alias <jméno aliasu> <příkaz(y)>  Přidá daný alias do seznamu Nástroje/Aliasy.
/ame <text akce>  Provede specifickou akci ve všech kanálech, kde zrovna jsi.
/amsg <text>  Pošle zadanou zprávu do všech kanálu, zrovna jsi.
/auser [-a] <úroveň> <přezdívka|adresa>  Přidá uživatele se zadanou úrovní do seznamu uživatelů.
/auto [-r] [on|off|přezdívka[ typ]|adresa]  Přidá (-r odebere) auto-opování přezdívky nebo adresy nebo ji celkově vypne nebo zapne. Typ rozlišuje užité druhy syntaxe adresy.
/away <odchozí zpráva>  Nastaví, že jsi pryč a zpráva udá důvod, proč zrovna nevěnuješ pozornost IRC.
/away  Nastaví, že se ses vrátil.
/ban [#kanál] <přezdívka> [typ]  Zabanuje danou přezdívku v daném nebo zvoleném kanále.
/beep [<počet> <prodleva>]  Lokální pípání 'počet' kolikrát 'prodleva' mezi jednotlivými pípnutími.
/channel   Zobrazí okno ovládání v daném kanálu (pohopitelně funguje jen v kanálu)
/clear [přezdívka|kanál]  Vymaže buffer daného okna.
/clearall  Vymaže buffer ve všech otevřených oknech.
/close -icfgms [přezdívka1] [přezdívkaN]  Zavře neaktivní, chatovací, fserve, příjmové, zprávy nebo posílací okna.
/closemsg <přezdívka>  Zavře soukromé okno s určenou přezdívkou.
/creq [ask | auto | ignore]  Nastaví DCC 'Při Chat požadavku' v nastavení DCC/Možnosti.
/ctcp <přezdívka> <ping|finger|version|time|userinfo|clientinfo>  Provede zvolený ctcp požadavek na přezdívku.
/ctcpreply <přezdívka> <ctcp> [zpráva]  Pošle ctcp odezvu dané přezdívce.
/ctcps [on|off]  Nastaví Nástroje/Dálkové/Příkazy na zapnuto nebo vypnuto.
/dcc send <přezdívka> <soubor1> [soubor2] [soubor3] ... [souborN]  Pošle vybraný soubor(y) dané přezdívce.
/dcc chat <přezdívka>  Otevře dcc okno a pošle dcc chat požadavek dané přezdívce.
/dde [-r] <služba> <téma> <věc> [data]  Povolí DDE ovládání mezi mIRC a ostatnímy programy.
/ddeserver [[on [jméno služby] | off]   Slouží pro zapnutí DDE serveru, případně zadání názvu služby.
/describe <#kanál> <text akce>  Provede zadanou akci do zvoleného kanálu.
/disable <#skupina>  De-aktivuje skupinu příkazů nebo událostí v sekci dálkových skriptů.
/disconnect  Umožní tvrdé a neprodlené odpojení z IRC serveru. Používej s rozmyslem.
/dlevel <úroveň>  Změní výchozí úroveň uživatele v dálkové sekci.
/dns <přezdívka | IP adresa | IP alias>  Pomocí tvého providera DNS zjistíš IP adresy.
/echo [N] <-s|a|[=]přezdívka|#kanál> <text>  Zobrazí daný text jen TOBĚ v daných místech (stav, aktivní okno, soukromé nebo kanál) v barvě N.
/enable <#skupina>  Aktivuje danou skupinu příkazů nebo událostí.
/events [on|off]  Zobrazí sekci Nástroje/Dálkové a stav nebo nastavení, zda jsou události zapnuté nebo ne.
/exit  Vypne a zavře mIRC.
/finger <přezdívka | adresa>  Provede finger na uživatelskou adresu... také stačí jen zadat přezdívku.
/flood [<početřádek> <sekund> <pauza>]  Nastaví ochranu proti floodu.
/flush [úrovně]  Vymaže všechny přezdívky ze seznamu uživatelů, kteří nejsou ve tvých kanálech.
/flushini <soubor>  Zajistí zadaným INI souborům uložení na disk.
/font  Aktivuje okno s výběrem sady znaků.
/fsend [on|off]  Zobrazí stav rychlého posílání a umožnuje ti zapnout dcc rychlé posílání nebo vypnout.
/fserve <přezdívka> <maxposílání> <domovskýadresář> [uvítací textový soubor]  Otevře fileserver.
/groups [-e|d]  Zobrazí všechny (zapnuté nebo vypnuté) skupiny definované v dálkových skriptech.
/guser [-a] <úroveň> <přezdívka> [typ]  Přidá uživatele se zvolenou úrovní a adresou do seznamu uživatelů.
/help <příkaz>  Zobrazí základní syntaxi IRC příkazu mIRC.
/ial [on|off]   Nastavuje Interní seznam adres zapnutý nebo vypnutý.
/identd [on|off] [uživatelskéid]  Aktivuje IdentD server s daným uživatelským ID.
/ignore [-rpcntiu#][on|off|přezdívka|adresa] [typ]  Ignoruje přezdívku nebo adresu nebo nastavuje celkově zapnutí nebo vypnutí. -r k odebrání.
/invite <přezdívka> <#kanál>  Pozve jiného uživatele do kanálu.
/join <#kanál>  Příchod do zvoleného kanálu.
/kick <#kanál> <přezdívka>  Vykopne přezdívku z daného kanálu.
/links  Zobrazí seznam IRC serverů v síti, ve které se zrovna nacházíš.
/list [#řetězec] [-min #] [-max #]   Zobrazí seznam dostupných kanálů, lze i filtrovat dle parametrů.
/load <-a|p<c|n>|r<u|v|s>> <soubor.ini>  Načte Aliasy, Menu, Skripty nebo Proměnné do mIRC.
/loadbuf [řádků] <okno> <soubor>  Načte řádky z textového souboru do určitého okna. (jako echo)
/log [on|off] [jméno okna]  Zobrazí stav logování nebo zapne nebo vypne pro dané okno.
/me <text akce>  Provede danou akci v aktivním kanále nebo soukromém okně.
/mode <#kanál|přezdívka> [[+|-]písmenamódů [parametry]]  Nastavuje módy kanálu nebo uživatele.
/msg <#kanál|přezdívka> <zpráva>  Pošle zprávu bez potřeby otevřít okno.
/names <#kanál>  Zobrazí seznam přezdívek v daném kanálu.
/nick <nová přezdívka>  Změní tvou přezdívku na jinou.
/notice <přezdívka> <zpráva>  Pošle dané oznámení zvolenému uživateli.
/notify [-sh][-ar][on|off|přezdívka]   Přepíná oznamování o přezdívkách na IRC nebo slouží k zapínání a vypínání celkově.
/onotice [#kanál] <zpráva>  Pošle dané oznámení všem operátorům kanálu.
/omsg [#kanál] <zpráva>  Pošle danou zprávu všem operátorům kanálu.
/part <#kanál> <zpráva>  Tímto se odchází z kanálu.
/partall <zpráva>  Odchod ze všech kanálů.
/perform [on|off]  Zapíná Soubor/Možnosti/Příkazy (při spuštění) sekci.
/play [-cp q# m# rl# t#] [kanál/přezdívka] <soubor> [prodleva|číslořádku]   Umožní přehrát textový soubor v kanále. Přečti si nápovědu !
/pop <prodleva> [#kanál] <přezdívka>  Provádí náhodně zpožděné +o neopnutým uživatelům.
/protect [-ar][on|off|přezdívka|adresa]  Přepíná ochranu přezdívky nebo adresy nebo to celkově zapíná či vypíná.
/query <přezdívka> <zpráva>  Otevře soukromé okno s daným uživatelem a pošle mu zprávu.
/quit [důvod]  Odpojí tě z IRC s volitelnou opouštěcí zprávou.
/quote [-q] <raw příkaz>  Pošle daný raw příkaz serveru. Používej s rozmyslem !
/raw [-q] <raw příkaz>  Pošle daný raw příkaz serveru. Používej s rozmyslem !
/remote [on|off]  Nastaví Nástroje/Dálkové zapnuté nebo či vypnuté nebo zjistí stav.
/remove <c:\cesta\soubor>  Smaže požadovaný soubor.
/rlevel <přístupová úroveň>  Odebere všechny uživatele ze seznamu uživatelů s danou úrovní.
/run <c:\cesta\program.exe> [parametry]  Spustí daný program, eventuelně s parametry.
/ruser [-r] <přezdívka[!]|adresa> [typ]  Odebere uživatele ze seznamu uživatelů.
/save [-apuce] <soubor.ini>  Uloží dálkové skripty do daného INI souboru.
/savebuf [řádků] <okno> <soubor>  Uloží řádky z bufferu okna do souboru.
/say <text>  Řekne co chceš do aktivního okna.
/server [server # | server adresa [port] [heslo]]  Připojí tě k danému serveru nebo změní údaje.
/sound [přezdívka|#kanál] <soubor.wav> <text akce>  Pošle text akce a zvukový požadavek.
/speak <text>  Užívá se, pokud máš nějaký program, který umí "číst" text a převádí ho do mluvené řeči.
/splay <c:\cesta\soubor.ext>  Přehraje .wav a .mid soubory. (jako /wavplay)
/sreq [ask | auto | ignore]   Nastaví tvůj DCC 'posílací požadavek' v DCC/Možnosti.
/strip [+-burc]  Nastavuje používání barevných kódů (prohlédní si Možnosti) zap/vyp.
/time  Napíše kolik hodin ukazuje server.
/timer[N] <opakování> <interval v sekundách> <příkaz> [| <další příkazy>]   Aktivuje časovač.
/timestamp [-a|e|s] [on|off] [okno]  Slouží k zap/vyp měření času v oknech nebo celkově. (-s = pro okno Stav, -a = pro aktivní okno, -e = pro každé okno)
/titlebar <text>  Nastaví nadpis v mIRC.
/topic <#kanál> <novétéma>  Změní téma v daném kanále.
/ulist [<|>]<úroveň>  Vypíše všechny uživatele ze seznamu s danou úrovní.
/unload <-a|-rs> <soubor>  Toto zajistí další nepoužití daného aliasu nebo skriptu.
/url [-d|on|off|hide]  Otevře nebo zavře URL okno, které umožní prohlížet www zároveň s IRC.
/uwho [přezdívka]  Zobrazí celkové informace o daném uživateli.
/version  Vypíše, jakou verzi používá IRC server.
/wavplay <c:\cesta\soubor.ext>  Lokálně přehraje zvolený wav nebo midi soubor.
/who <#kanál>  Zobrazí přezdívky všech v daném kanále.
/who <*adresa.řetězec*>  Zobrazí všechny uživatele IRC jejichž adresa obsahuje zadanou část.
/whois <přezdívka>  Zobrazí informace o uživateli v okně Stav.
/whowas <přezdívka>  Zobrazí informace o někom, kdo -již- opustil IRC.
/window  Toto ti umožnuje vytvořit a manipulovat s vlastními okny.
/write [-cidls] <soubor> [text]  Slouží k uložení textu do daného .txt souboru.
/writeini <inisoubor> <sekce> <věc> <hodnota>  Slouží k zapisování do .ini souboru.>> Redwizara <<


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)