Zpět na seznam článků     Číst komentáře (0)     Verze pro tisk

E-mania

Autor: S0meB0dy   
20.9.2004

Historicky prvním slovem, jež se mohlo pochlubit předponou e-...


E-mail
Historicky prvním slovem, jež se mohlo pochlubit předponou e-, byla zkratka pro elektronickou poštu, kterou dnes známe převážně pod slovem e-mail (z anglického Electronic Mail). Elektronická pošta přitom patří mezi nejstarší služby Internetu a na síti se používá od dob jejího vzniku. E-mailovou schránku má dnes naprostá většina uživatelů Internetu a někteří jich vlasttní hned několik. Poslední dobou se stalo zvykem, že firmy uvádějí ve svých inzrátech kromě klsických kontaktů (adresa, telfon) také svou e-mailovou adresu, určenou pro komunikaci se zákazníky. Mnoho firem a podnikatelů si umísťuje kontakt na e-mailovou schránku také na svých vizitkách.

E-commerce
Fenoménem, který v podstatě odstartoval hysterii kolem používání předpony e-, je elektronická komerce (Electronic Commerce). Z toho vznikla zkratka eCommerce nebo také e-commerce. Označuje formu obchodního styku, kdy se celá obchodní transakce odehrává prostřednictvím Internetu. Zákazník si vybere zboží na WWW stránkách obchodního serveru a okamžitě si jej koupí a zaplatí. Všechny tři fáze výběr, nákup a platba - se obvykle odehrávají bez jediného přímého kontaktu s prodejcem. Některé definice označují za elektronickou komerci pouhý výběr zboží a zaslání objednávky prostřednictvím Internetu. V dnešní době již asi nezjistíme, kdo jako první slovo e-commerce použil. O jeho velkou propagaci se však zasloužila firma IBM, která jej často uváděla ve svých inzerátech, a to ještě v době, kdy pouze málo lidí tušilo, oo co vlastně jde. Elektronická komerce je nyní na Internetu velmi populární. Obzvláště v USA se objemzboží prodaného po Internetu prudce zvyšuje a příjmy z e-commerce transakcí již dnes převyšují příjmy z raklamy na Internetu. V České republice se v současné době rovněž nachází celá řada serverů zaměřujících se na elektronické obchodování (např. Vltava.cz nebo Český Amazon).

E-banking
V souvislosti se elektonickým obchodem a prudkým rozvojem Internetu začala celá řada bankovních institucí přemýšlet o tom, zda by nebylo možné využít Internet pro podporu svých zákazníků. Lépe řečeno, nabídnout zákazníkům možnost ovládat svůj bankovní účet přímo po Internetu. Tato oblast přímého bankovnictví byla brzy označena jako elektronické bankovnictví (Electronic Banking) a označena zkratkou e-banking. Na rozdíl od elektronické komerce, která krátce po svém zrození zaznamenala rychlý vzestup zájmu firem a uživatelů Internetu, elektronické bankovnictví se nerozníjelo tak rychle. Bankovní instituce, jež začaly pracovat na tomto projektu, si brzy uvědomily, že Internet je médium globální a volně přístupné veřejnosti. V mnoha bankách vznikaly obavy o bezpečnost transakcí uskutečněných prostřednictvím Internetu a banky tedy od svých projektů na nějaký čas ustoupily. Lépe řečeno, začaly vyčkávat, jak sei s tímto problémem poradí konkurence. U nás se zmíněný problém podařilo nejprve vyřešit společnosti Expandia, která si za účelem elektronického bankovnictví zřídila vlastní banku, což je Expandia Banka. Je nutno dodat, že systém ovládání bankovních účtů, jejich administrace a zabezpečení byl vymyšlen do nejmenších detailů, avšak v ČR banka nezískala kýžený počet zákazníků tak rychle, jak si původně představovala. Mnozí odborníci se shodují v názoru, že Expandia Banka předběhla svou dobu a na trh uvedla příliš pokročilý produkt. Kdyby Expandia Banka rozšířila své pole působnosti také do západních zemí, určitě by velmi rychle získala širokou klientelu a uznání od ostatních institucí pracujících na projektech elektronického bankovnictví.

E-business
S rozvojem elektronického obchodu a bankovnictví byl postupně hledán jednotný název, který by všechny pojmy využití Internetu v obchodě a služvách nějakým způsobem sloučil. Firma IBM přichází ve svých inzerátech s pojmem e-business, který se postupně ujal a začal se stále více používat. Dnes slovo e-business ztělesňuje změny, k nimž díky Internetu dochází ve světě klacického businessu ("The way Internet changes business"). Pokud o sobě některá firma tvrdí, že se zaměřuje na aplikace ve světě e-businessu, pak to znamená že nabízí produktya služby, jež mají klasickým "kamenným" firmám zajistit podporu jejich prodeje a nabídky služeb také prostřednictvím nových interaktivních médií. Tím je dnes nejčastěji označován Internet, avšak není daleko doba, kdy Internet, jak jej známe, nahradí nové a mnohem rychlejší sítě (např. Internet2).

E-brokerage
Ze světa investičního bankovnictví k nám přišla další novinka - možnost jednoduché správy portfolia cenných papírů na dálku prostřednictvím Internetu. Jako e-brokenrage se označuje aplikace, jež klientům umožňuje nejen nahlížeet do přehledu jejich cenných papírů, které jim spravuje jejich investiční společnost či banka, ale také on-line zadávat příkazy k prodeji a nákupu cenných papírů. Vše zcela jednoduše, prostřednictvím WWW stránek. Průkopníky v této oblasti jsou firmy E*Trade, AmeriTrade a Datek, které jako první nabídly svým klientům možnost operací s cennými papíry na New York Stock Exchange (NYSE).

E-bonds
Zřejmě nejmladším trendem v oblasti internetových služeb v investičním bankovnictví jsou emise obligací prostřednictvím Internetu e-bonds. Historicky první emisí obligací prostřednictvím Internetu byla emise firmy Freddie Mac, která se zabývá hypotečními úvěry. Emise obligací v hodnotě 6 milionů USD se splatností pěti let proběhla 11. ledna 2000. Hlavními manažery této emise byli Merrill Lynch International, Salomon Smith Berney a Warburg Dillon Read. Obligace byly nabízeny na Internetu na webových stránkách Merrill Lynch pro oblast Spojených států a přes webové stránky firmy Warburg Dillon Read v Evropě. Ve stejný den ohlásila emisi 3 milionů USD prostřednictvím Internetu také světová banka. Obligace firmy Freddie Mac byly jako vůbec první prodávány přes Internet. K zajištění hladkého průběhu transakce museli prodejci údajně volat svým klientům a vysvětlit jim, jak tento systém pracuje. Zpočátku docházelo ke zmatkům, neboť investoři přesně nevěděli, které obligace byly prodány díky Internetu a které klasickou cestou prostřednictvím prodejů. Jak vidno, nové technologie si žádají změnu stávajících zaběhnutých standardů.

E-loans
Podobně jako e-bodns v oblasti investičního bankovnictví, patří e-loans mezi novinky v oblasti klasického komerčního bankovnictví. Díky naprosto zničené důvěře lidí v český bankovní sektor není tento trend v ČR ještě patrný, ale například v USA nabízí celá řada bankovních institucí vyřízení úvěru prostřednictvím Internetu. Podobně jako u e-bonds i zde platí, že konečná podoba transakce je realizována iž v klasické podobě (nikoliv virtuálně, jako je tomu napříkald u e-commerce). Internet zde tedy slouží jako interaktivní médium, jehož prostřednictvím se banka snaží získat nové klienty a urychlit vyřizování jejich požadavků tím, že je nechá ve speciálním formuláři na Interntu vyplnit základní osobní údaje.

E-services
Stejně jako e-business také zkratka e-services je zastřešujícím pojmem. Poprvé jej ve svých inzerátech masově použila firma Hewlett-Packard (HP). Pod názvem e-services bychom mohli zahrnout všechny typy služeb, jež jsou v rámci e- business nabízeny, tedy e-commerce, e-banking, e-brokerage, e-loan a další.

E-government
Jak to vypadá, není daleko doba, kdy budeme podávat daňová příznání pomocí Internetu, či dokonce hlasovat o aktuálních politických otázkách formou referenda vedeného na Internetu. Možná nám to připadá jako fantazie, ale první kroky v této oblasti iž vyly podniknuty. Se slovem e-government poprvé přišli zástupci britské vlády, když v jednom populárním pořadu zabývajícím se technologickými novinkami na televizí stanici Sky nastínili aspekty projektu e-government. Jako obvykle, tak i v tomto případě je hlavní snaha ulehčit život občanům. Cílem projektu je nejen vybudovat kompletní informační systém zabývající se otázkou státní a regionální správy, ale mimo jiné umožnit občanům odevzdávat některé dokumenty (jako jsou daňová přiznání) v elektronické podobě právě prostřednictvím Internetu. Hudba budoucnosti? Brzy uvidíme.

E-ticket
E-ticket je další službou světa informačních technologií, jež nemusí přímo souviset s Internetem. Za e-ticket považujeme nákup lístku, jízdenky či letenky prostřednictvím elektronické sítě (obvykle Internetu). Hlavní rozdíl oproti klasickému způsobu prodeje lístků je v tom, že zákazník nedostává lístek ve fyzické podobě. Lístek existuje pouze virtuálně, ve formě čísla či autorizačního kódu. Po nákupu lístku dostane zákazník pouze autorizační kód, s nímž se prokáže na místě spotřeby. V USA se dnes běžně nakupují letenky využíváním tohoto systému. V praxi to vypadá následovně: Človek si objedná letenku na Internetu, a to na stránkách letecké společnosti či jiné společnosti prodávající letenky. Za letenku zaplatí kreditní kartou, načež mu je okamžitě přiděleno konkrétní místo v letadle (na základě jeho preferencí u okna nebo v uličce) a autorizační kód. Tento kód využije až na letišti, kde přijde ke speciálnímu automatu e-ticket a kód tam zadá. Po ověření údajů mu automat vytiskne letenku a on může nastoupit do letadla. Ptáte se, kdy se tato služba nejvíce vyplatí? Odpověď je jednoduchá: v případě, kdy si odpoledne koupíte letenku na zítřejší ranní datum a nejbližší pobočka letecké společnosti, se kterou letíte, je vzdálena 300 km. Je jasné, že papírovou letenku vám již nikdo nevystaví a nezbývá vám nic jiného než využít e-ticket. Jak prosté a jednoduché...

E-life
Internet iž ovlivnil život mnoha lidí, a to nejen těch, jimž se podařilo díky Internetu zbohatnout. Řada lidí využívá Internetu jako nového média, jehož prostřednictvím zůstávají v kontaktu se svým zaměstnavatelem, ať jsou kdekoliv. Nemáme na mysli pouze elektronickou poštu, ale i pracovní model, ve kterém zaměstnanci nemusí nutně sedět v kanceláři firmy. Obzvláště v případě firem z oblasti výpočetní techniky je možné, aby zaměstnanec pracoval doma (kupříkladu na psaní manuálu nebo tvorbě softwaru) a výsledky své práce pravidelně zasílal svému zaměstnavateli. Tento model přináší oboustranou spokojenost - zaměstnavatel ušetří (nájemné, účet za elektřinu atd.) a zaměstnanec zase nemusí sedět celý den v práci. Ráno může vyrazit se svou přítelkyní na romantickou procházku a práci udělá až odpoledne.

E-world
Zkratka, která se začala používat pro označení veškerého dění v oblasti e-bussiness a e-life.

Autor: Janus


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)