Zpět na seznam článků     Číst komentáře (2)     Verze pro tisk

Akronymy

Autor: Kub@z   
9.7.2004

Vysvětlení významu zkratek používaných v "počítačové mluvě" (jako BTW apod.)


A k r o n y m y

 

Určitě jste se již někde v nějaké diskuzi setkali s podobnými zkratkami tzv. akronymy. Následují výčet vám objasní jejich význam.

 

Zkratka

Anglicky

Česky

ASAP

As soon as possible

co nejdříve

BTW

By the way

mimochodem

FMPOV

From my point of view

z mého úhlu pohledu

FWIW

For what it's worth

co je to platné (čemu to poslouží)

FYI

For Your Information

pro tvojí informaci

F2F (FTF)

Face To Face

tváří v tvář

IANAL

 Am Not A Lawyer

nejsem právník

IOW

In other words

jinak řečeno

IAE

In any event

v každém případě

IMHO

In my humble opinion

podle mého skromného mínění

IMO

In my opinion

podle mého mínění

JOOTT

Just one of those things

jen jedna z těchto věcí

L8R

Later

později

NRN

No Reply Necessary

odpověď není nutná

OIC

Oh, I see

Aha!

OT

Off Topic

mimo téma hovoru

OTOH

On the other hand

na druhé straně

TIA

hanks In Advance

děkuji předem

TANSTAAFL

There Are No Such Thing As A Free Lunch

nic není zadarmo (věci jako oběd zadarmo neexistují)

TIC

Tongue in Theek

mluvit jen tak, ne upřímně

WRT

With Respect To

s ohledem na

AFAIK

As Far As I knot

pokud vím

AFJ

April Fool's Joke

aprílový bláznivý žert

AFK

Away From the Keyboard

jsem pryč od počítače (mimo klávesnici)

ASAP

As Soon As Possible

jakmile bude možné

ATYS

Anything You Say

cokoliv říkáš

BBIAB

Be Back In A Bit

budu za chvilku zpátky

BBFN

Bye Bye For Now

zatím ahoj

BBL

Be Back Later

vrátím se později

BCNU

Be Seeing You

Nashle! Sbohem!

BFI

Brute Force and Ignorance

surovost a ignorance

BG

BackGround

pozadí

BRB

Be Right Back

vrátím se za chvilku

CI$

Compuserve Information $ervice

počítačový informační servis

CU

See You

uvidíme se

CUL, CYL

See You Later

uvidíme se později

DIIK

Damned If I Knot

nemám ponětí

FDROTFL

Falling Down Rolling On The Floor Laughing

padám a válím se po podlaze smíchy

FITB

Fill In The Blanks

vyplňte formuláře

FOAF

Friend Of A Friend

přítel přítele

FOD

Finger Of Death

dotek smrti

FOTCL

Falling Off The Chair Laughing

padám z křesla smíchem

F2F

Face-To-Face

tváří v tvář

FYA

For Your Amusement

pro tvoji zábavu

FYI

For Your Information

pro tvoji informaci

G

Grin

široký úsměv

GA

Go Ahead

pokračuj

GD&R

Grinning, Ducking & Running

překážkový závod, běh

GIGO

Garbage In, Garbage Out

odpadky dovnitř, odpadky ven

GIWIST

Gee I Wish I'd Said That oh

já jsem to měl říci

HHOJ

Ha Ha Only Joking

ha ha jenom vtipkuji

HHOK

Ha Ha Only Kidding

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)