Zpět na seznam článků     Číst komentáře (9)     Verze pro tisk

Nový ochranný prvek tiskovin NeTS – přepis rozhovoru

Autor: Mirek   
7.6.2012

Přepis rozhovoru s autory ochranného prvku NeTS, který je určený k ochraně tiskovin před jejich paděláním resp. k snadnému odhalování padělků, které nejčastěji vznikají prostým kopírováním, protože to je nejjednodušší a nejlacinější způsob jak padělek vyrobit.


Na webu CleverAndSmart jste si nedávno mohli přečíst o novém ochranném prvku písemností s názvem NeTS, který je určený k ochraně tiskovin před jejich paděláním resp. k snadnému odhalování padělků, které nejčastěji vznikají prostým kopírováním, protože to je nejjednodušší a nejlacinější způsob jak padělek vyrobit.

My vám dnes přinášíme přepis rozhovoru s jedním ze zakladatelů firmy DaveTon consulting company, s.r.o., založené v roce 2011, kterým je Ing. David Herman a kriminalistickým znalcem pplk. Ing. Antonínem Koryntou, který se na vývoji tohoto prvku podílel.

Dobrý den, pánové, můžete se prosím stručně představit, ať naši čtenáři vědí, s kým mají tu čest.

Dobrý den, jmenuji se Antonín Korynta a přes 10 let pracuji v kriminalistickém ústavu Praha na oddělení grafických analýz. Mojí náplní práce je zkoumat podezřelé čí sporné doklady a dokumenty a na základě zjištění podávám vyjádření ve formě ZP nebo OV. Jakou formu výstupu zvolím, vždy záleží na dožadujícím orgánu, ať už policie nebo soudů.

Dobrý den, jmenuji se David Herman a studoval jsem na Univerzitě Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky, později jsem pracoval v Kriminalistickém ústavu Praha v oddělení grafických analýz, kde jsem se též zabýval technickým zkoumáním dokladů a písemností, bankovek a cenin. Později jsem pracoval jako manažer servisního oddělení firmy vyrábějící polygrafické tiskové stroje. V roce 2010 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací na technické zkoumání dokladů a písemností, bankovek a cenin.

Co se nejčastěji padělá?

Z naší praxe vyplývá, že nejčastějším terčem padělatelů jsou nejrůznější doklady, ale pozadu nezůstávají ani padělky bankovek či šeků. Často se setkáváme i se spornými smlouvami, u kterých se má rozhodnout, která je prává, což bývá velkým problémem, protože k jejich zabezpečení se používá pouze podpis a otisk razítka umístěný na posledním listu písemnosti. V lepších případech jsou ochráněny přelepkou. Ochrana firemních dokumentů je obecně velice podceňovaná oblast.

S jakými podvody jste se nejčastěji setkávali?

Podvod může mít několik podob, ale podstata zůstává stejná – obohatit se na úkor druhého tím, že ho uvedu v omyl, např., vydávat padělanou věc za pravou atd. Zajímavým podvodem byly případy padělaných dálničních známek, kdy kvalita padělku byla na dosti dobré úrovni včetně padělaných hologramů. Musíme si uvědomit, že už samotné padělání je trestným činem. Padělaná věc už je pouhým nástrojem k uskutečnění nějakého podvodu. Hnacím motorem padělatelů, ale i lidí co namátkově něco padělají, je viděna peněz, finančního zisku a je jim jedno co padělají, jestli to jsou boty, CD, oblečení, doklady, ceniny, i smlouvy, závěti atd.

S jakými podvody se setkáváte v poslední době?

Obecně se dá říct, že padělatelé rychle reagují na možnost padělat nové produkty či výrobky, prostě na všechno na čem se dá vydělat. Je to taky otázka poptávky a nabídky. V posledních letech je problém s padělanými šeky. Každý by měl zpozornět ve chvíli, kdy jim neznámá osoba nabízí bezpracný výdělek ve značné výši, nebo tvrdí, že platbu není možné provést bankovním převodem, ale pouze formou šeků.

Dá se říci, že situace se v posledních letech změnila?

Samozřejmě, pořád se mění, každý rok setkáváme s novými padělky. Padělatelé ke své činnosti využívají nejnovější poznatky, přístroje, materiály atd. Vezměte si například hologram, na svoji dobu to byl nekopírovatelný (nepadělatelný) ochranný prvek, který neměl konkurenci, v současné době klesl ze svého výsostného postavení a už je to pouze jeden z ochranných prvků, který se běžné padělá. Nyní se hledají způsoby jak zabezpečit vlastní hologram před paděláním. Samozřejmě tím nechceme zpochybňovat význam hologramu jako jednoho z mnoha prvků zabezpečení.

Můžete naznačit, s jakým největším podvodem jste se setkali?

Největší finanční škody, které mohou vyšplhat i do stovek miliónu jsou prováděny prostřednictvím směnek, akcií, faktur či smluv. Paradoxně se tedy nejedná o padělky bankovek. Nejznámější a hodně medializovaný případ byl případ vyměněné faktury na Magistrátu hlavního města Prahy, kdy byla proplacena falešná faktura, a peníze v celkové částce 500 mil Kč skončili na jiném účtu.

Můžete stručně a jednoduše popsat jak takové zkoumání padělku probíhá?

K prvotnímu zkoumání nebo spíš ohledání není třeba speciálních přístrojů či zařízení. Nejprve se zkoumaný objekt jako celek pozoruje vizuálně, tím se vytváří první úsudek o zkoumaném objektu. Teprve pak přicházejí na řadu různé optické přístroje či přístroje pracující v různých oblastech spektra elektromagnetického záření, kde získáme další a podrobnější informace o zkoumaném objektu.

To ale musí zabrat dost času, než se potvrdí, že se jedná o padělek?

To je různé, vždy zaleží na tom, co zkoumáme a jakým způsobem je doklad, cenina nebo písemnost zabezpečena. Například zkoumaní bankovek je skutečně velice rychlé (mnoho špičkových padělků českých bankovek opravdu neexistuje), ale třeba zkoumání smluv může trvat i několik desítek hodin a navíc i s nejasným výsledkem. To je dáno tím, že zabezpečení smluv je podceňováno, jak již jsem zmiňoval, a navíc skutečně nevíte, kdy se můžete stát obětí podvodu. Proto jsme se s bývalým kolegou rozhodli najít účinný způsob, který by zvýšil bezpečnost smluv, aby kromě otisku razítka a podpisu přibyl další prvek k jejich ochraně.

Kdybychom chtěli váš ochranný prvek umístit na některé své tiskoviny, kolik by nás to stálo?

Na tuto otázku nelze odpovědět paušálně. Ochranný prvek NeTS je vždy vyhotoven na míru a také záleží na tom, jakou formou je poskytnut zákazníkovi. Upřednostňujeme prvek umístit na hlavičkové papíry společnosti, které pak mohou být použity na veškeré firemní písemnosti, kde je potřeba zabezpečení proti padělání. Z praxe víme, že zákazníci pak tyto zabezpečené papíry nejvíce používají pro tisk faktur, výkazů a firemních smluv. Cena takto poskytnutého ochranného prvku se pak blíží ceně vytištění a dodání hlavičkových papírů.

To zní velice zajímavě.

Jsme přesvědčeni, že cena byla stanovena tak, aby zabezpečení písemnosti nebylo pro zákazníka finančně náročné, a aby se přiblížila ceně hlavičkových papírů s přidanou hodnotou zabezpečení proti padělání a přitom aby byla konkurenceschopná.

Kolik firem již projevilo zájem o vaše služby?

Projektu ochranného prvku NeTS se naplno věnujeme teprve od února tohoto roku, takže zatím projevilo zájem okolo 10 firem a další projekty jsou v jednání.

Čím si to vysvětlujete?

Víte, ono je to tím, že v současné době se firmy i drobní podnikatelé snaží maximálně snížit své provozní náklady, přitom ale netuší, jaké podvody se kolem nich dějí. Kdyby věděli, neváhali by do zabezpečení písemností investovat.

Dovolte mi, abych vám poděkoval za rozhovor a popřál hodně úspěchů a spokojených zákazníků.


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 2.18/11

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)