Zpět na seznam článků     Číst komentáře (5)     Verze pro tisk

Šifry a kódy moderní doby 3.díl

Autor: .cCuMiNn.   
23.8.2006

V tomto díle se podíváme na signál sloužící k přenosu informace.


Signál a jeho přenos

Po přečtení prvních kapitol, kde jsme se seznámili s informacemi a způsobem jejich kódování, přichází nyní na řadu, říci si něco o cestách, kterými se zakódovaná informace může šířit. K čemu by informace byla, pokud by se nemohla přenášet?

Signál – znamení s určitým významem, které s sebou nese informaci.


Signály se k přenosu informace využívají od nepaměti. Nejprve sloužily k přenosu zpráv mezi u sebe stojícími jedinci nebo se signály předávaly jako znamení pomocí různých obrazců. Objevila se však myšlenka na rychlý přenos informace na velké vzdálenosti. Američtí Indiáni používaly například kouřové signály a afričané přenášeli zprávy zvukem pomocí bubnů. Zhruba před třemi tisíci lety začaly první říše stavět signální sítě strážnic na vyvýšených místech, odkud se mohly informace šířit v podobě kouřových, ohnivých, vlajkových nebo jiných signálů na velikou vzdálenost a rychle tak dokázaly požádat o pomoc při napadení. Z jednoho takového stanoviště bylo vždy vidět k místům dalším, takže vznikala jakási postupná reakce tvořená například zapalováním hranic a signál se tak mohl přenést na stovky kilometrů vzdálená místa. Signál přenášející informaci, se tak stal důležitou součástí života. Kdo neovládal umění přenést informaci, měl ve válkách předem předurčenu porážku. Stejně podstatné, jako schopnost přenášet vlastní informace, je pro strategické účely války důležité narušování komunikace nebo obsah zpráv znepřátelené strany. Dříve se stačilo zmocnit jedné signální hranice a celá síť byla náhle narušena. Stejně tak bylo mnoho bitev vyhráno díky podvržení falešných zpráv a odchycením zpráv druhé strany. Asi největší a nejznámější vládce, který dokázal s informacemi a jejich přenosem dělat pravé zázraky byl Alexandr Veliký, který se tak stal jedním z nejmocnějších vladařů. Dnes se pro rušení signálů používají nejrůznější rušičky radiového signálu a jiná podobná zařízení. Na Internetu se s podobným rušením můžeme setkat například v podobě DOS útoku, který nám odepře získání požadovaných informací.

Popíšeme si zde blíže jakým způsobem k přenosu informace dochází.

Schéma přenosu signálu

  • Zdroj zprávy (informace)
  • Kódování (převede informaci na dohodnutý tvar)
  • Modulace (přemění zakódovanou informaci na přenosový signál)
  • Přenos signálu (šíření signálu přenosovou cestou)
  • Demodulace (přemění signál na zakódovanou informaci)
  • Dekódování (převede kód na srozumitelnou informaci)
  • Příjemce zprávy


Od doby, kdy se signál přenášel výše popsaným způsobem uplynuly již tisíce let, nicméně schéma přenosu informace se zachovalo až do dnešní doby. Samozřejmě s tím rozdílem, že došlo k nahrazení jednotlivých fyzických součástí moderními prvky. Funkci vojáka jež zapaluje hranici, nahradili elektronické kodéry a modulátory, které převádí informace na přesné elektrické signály. Rychlost a objem přenášených informací se také mnohonásobně zvýšily. Způsoby, jakými se dnes na dlouhé vzdálenosti signály přenáší jsou jiné. V dnešní době nám k přenosu informace slouží nejčastěji elektrické impulsy nebo elektromagnetické vlnění.

Moderní historie přenosu informace se zrodila na přelomu 18. a 19. století, kdy byl vynalezen telegraf. Došlo k vytvoření telegrafní sítě, která se začala nahrazovat sítí telefonní poté, co Alexander Graham Bell sestrojil v roce 1876 první telefonní přístroj. Z přenosu signálu se stal business. Dnes jsme obklopeni signály téměř všude, kde se nacházíme. Kolem nás na různých frekvencích proudí každou vteřinou miliony bitů různých informací, od rozhlasových či televizních vysílání, přes pásma mobilních operátorů či sítě poskytovatelů wi-fi připojení k Internetu. Z družic na oběžné dráze na nás neustále dopadají informace o přesném čase pro určení přesné polohy (GPS), procházíme se pod drátovým vedením telefonních společností a vše nám připadá naprosto normální.


Alexandr Makedonský (Veliký) Alexandr Makedonský (Veliký)
(20.7.356př.n.l. – 13.6.323př.n.l.)

Jedna z největších osobností světového válečnictví.
Jako jeden z prvních dokázal ovládnout sílu informace a tuto schopnost náležitě využít ve svých válečných taženích.


Kdo má informace, je mocný. Ten, kdo jich má více a rychleji je mocnější. Život bez informací a bez jejich přenosu není v současné společnosti možný.

.cCuMiNn.

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 1.12/17

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)