Zpět na seznam článků     Číst komentáře (0)     Verze pro tisk

Visual Basic Díl 2. - Proměnné a matematické operace

Autor: S0meB0dy   
18.8.2004

V druhém díle seriálu si ukážeme jak definovat proměnnou, jak s ní pracovat a nebude chybět ani vysvětlení matematických operací.


Proměnné jistě všichni znáte ze školy, takže co to proměnná je, nebudu rozebírat. Nejlepší bude když si hned ukážeme několik příkladů práce s proměnnými

Jednoduché dosazení předem určenné proměnné jako text komponenty
1.Na formlulář umístěte dvě komponenty TextBox a CommandButton, jaký budou mít popisek, barvu a další "nepodstatné" věci již nechám na vás.
2.Poklepejte na komponentu Command1 a pište:

Dim
Hodnota = "Ať žije SOOM !!!"

Text1.Text = Hodnota


3.Nyní program spusťte a po kliknutí na komponentu Command1 by se měla vlastnost text komponenty Text1 změnit na hodnotu Ať žije SOOM.

Pozn. TextBox jsem zvolil proto aby jste věděli že v TextBoxu je na rozdíl od komponent CommandButton nebo Label1 místo vlastnosti Caption vlastnost Text.

Rozbor kódu: Příkazem Dim a napsáním slova Hodnota jsme vytvořili proměnou. Na dalším řádku jsme pak proměnnou dosadili do vlastnosti Text komponenty Text1

Získání proměnné od uživatele
1.Na formulář umístěte komponenty CommandButton, TextBox a Label
2.Poklepejte ńa komponentu Command1 a piště:

Dim Hodnota
Hodnota = Text1.Text

Label1.Caption = Hodnota


3.Nyní spusťte program a do komponenty Text1 něco napiště, po kliknutí na komponentu Command1 by se měl ten samý text obejvit i jako vlastnost Caption na komponentě Label1.

Rozbor kódu
V prvním řádku jsme vytořili proměnnou s názvem hodnota, obdobně jako v předchozím příkladu. V dalším řádku jsme napsáním Hodnota = Text1.Text určili že se má mít proměnná Hodnota hodnotu stejnou jako je vlastnost Text komponenty Text1. A v posledním řádku jsme dosadili proměnnou do vlastnosti Caption komponenty Label1.

Matematické funkce
K provádění matematických operací slouží tzv. operátory zde je jejich přehled:

Operátor Operace
+ Sčítání
- Odečítání
* Násobení
/ Dělení
\ Celočíselné dělení
Mod Zbytek po celočíselném dělení
^ Umocnění
& Zřetěznení


Pro ukázku vytvoříme program který nám vypočítá obsah kruhu pokud je zmám poloměr. Místo příkazu Dim ale použijeme příkaz Const který je vhodnější používat pro konstanty jako je třeba Ludolfovo číslo

1.Umístěte na formulář komponenty Label, TextBox, CommandButton
2.Poklepejte na komponentu Command1 a piště:

Const Pi = 3.14
Dim r
r = Text1.Text

Label1.Caption = "Obsah kruhu je:" & Pi * r ^ 2


4.Spusťe program a do komponenty Text1 napište 10 pokud se vlastnost Caption komponenty Label1 změnila na Obsah kruhu je:314 je program vytvořen správně

Rozbor kódu:

V prvním řádku jsem vytvořili konstantu pi s hodnotou 3.14. Na dalším řádku jsme vytořily proměnnou r u které jsme na následujícím řádku určily že má mít hodnotu stejnou jako je hodnota Text kompomenty Text1. Dále jsme změnili vlastnost Caption komponenty Label1 a to následovně: "Obsah kružnice je:" a poté operátor zřetěznění, který je nutný pokud např. kombinujete text s s výpočty, následně jsme pomocí konstanty, proměnné, čísla a samozřejmě příslušných operátorů provedly výpočet.

Generování náhodného čísla
1.Na formulář umístěte komponenty Label a CommandButton
2.Poklepejte na komponentu CommandButton a pište:

Randomize
Label1.Caption = Int(Rnd * 10)


3.Po spuštění programu by se po každém kliknutí na komponentu Command1 mělo na komponentě Label1 zobrazit náhodné číslo v rozmězí mezi 0-10

Rozbor kódu:
Příkaz Randomize určuje že má při každém opětovné spuštění programu být číslo náhodné kdyby chyběl tak by byla série čísel pokaždé stejná, klidně si to vyzkoušejte. Na dalším řádku poté zadáme aby se ve vlastnosti Caption komponenty Label1 zobrazilo náhodně generované číslo.

Úloha:
Zkuste vytvořit program který bude provádět nějaký výpočet s náhodně generovaným číslem a navíc také s čísly které zadá uživatel.

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 2.78/9

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)