Obrázek jehož zdrojem je script

Jedna z testovacích zpráv, která se snaží zneužít tagu IMG. Konkrétně tato zpráva se snaží o načtení obrázku z lokace, která obsahuje javascriptové kód.

zdrojový kód zprávy

From: "TestMail" <testmail@soom.cz>
TO: [[zadaná adresa]]
SUBJECT: Test
MIME-version: 1.0
X-Priority: 3 (Normal)
Importance: Normal
return-Path: testmail@soom.cz
Reply-To: testmail@soom.cz
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

TESTMAIL

<img src=http://www.soom.cz/projects/testmail/xss.js>