Path-relative stylesheet import (PRSSI)

Příklady ke článku

Tato stránka načítá kaskádové styly z externího souboru base.css, který se nachází ve stejném adresáři, jako tato webová stránka.

<link rel="StyleSheet" href="/base.css" type="text/css">


Tato stránka má nastaven starší typ dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">, který zabraňuje zpracování CSS souboru, pokud se vrátí se špatným Content-Typem.


Pro zobrazení konzole stiskněte CTRL+SHIFT+I ve Firefoxu, nebo v Chrome, případně F12 v IE.