ANSI 2 HEX

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: hacker112
Datum: 2.12.2006
Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

Konvertor/VBS ANSI->HEX

To to je vbs konvertor ANSI TO HEX.
Po vyplnění InputBoxu se data ukaladájí do
stejné složky kde je umístěn script..
Obsah souboru vypadá následovně :

Př.
Zdroj :http://www.soom.cz/
CRYPTED to HEX:687474703A2F2F7777772E736F6F6D2E637A2F

nebo
:68%74%74%70%3A%2F%2F%77%77%77%2E%73%6F%6F%6D%2E%63%7A%2F%

1a) Kdyz zde odtranite apostrof tak bude vylsedny kod vypadat

%7a%45%F3%

text=InputBox ("Zadejte text ktery ma byt sifrovan:")
aa=Len (text)
ReDim pole (aa)
For i=1 To aa
x=x+1
y=Hex (Asc (Mid (text,x,1)))
pole(x)=y
m=m&pole(x)'"%"1a)

Next

Set fso = CreateObject ("scripting.filesystemobject")
Set txt=fso.CreateTextFile ("HEX.txt")
txt.WriteLine "Zdroj :"&text
txt.WriteLine "CRYPTED to HEX:"&m
txt.Close