Kybernetická kriminalita

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 20.4.2008
Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

Kniha, kterou Vám v této recenzi představím, se věnuje kriminalitě v kyberprostoru ve všech možných podobách.

nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství

obálka časopisu Začátkem tohoto roku přineslo nakladatelství Grada na pulty našich knihkupectví dvě nové knihy věnující se hackingu. První z nich je kniha KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (zkráceně Kybernalita), jejímž autorem je Václav Jirovský. Tou druhou je Manual hackera od Shona Harrise a spol. V této recenzi Vám představím první jmenovanou knihu.

Kybernetická kriminalita je díky svému obsahu rozhodně ojedinělou publikací na našem trhu. Autor se v ní postupně věnuje mnoha tématům, jež mají s kriminalitou v kybernetickém světě něco společného. Poté co je čtenáři dostatečně přiblíženo chápání kyberprostoru a je mu objasněn pojem kybernetická kriminalita, zaměřuje se autor na hrozby které kybernalita skrývá, problémy současné legisliativy, policie, justice, společnosti a chápání bezpečnosti. Následně jsou popsány poruchy osobnosti způsobené trávením nadměrného množství času u počítače a to hlavně na síti. Jsou popsány termíny jako Netholismus a netománie. Musím říci, že jsem se v některých odstavcích celkem poznával :)

V následující kapitole je čtenáři představena historie hackingu, definice hackera, rozdělení hackerů a je mu také představeno několik známých osobností z nich. Ačkoliv jsou uvedené informace podány celkem dobře, což bohužel nebývá vždy samozřejmostí, nemohl jsem se při jejich čtení ubránit dojmu, že jsem vše již četl v různých zdrojích na Internetu, a že autor pouze sesbíral tyto informace a poskládal je k sobě. Následuje výčet známých hackerských nástrojů a na několika stranách je popsána problematika warez scény.

Částí, která mě na této knize zaujala asi nejvíce, je kapitola Kyberprostor a právo. Autor v ní detailně popisuje naší i mezinárodní legislativu v oblasti kyberprostoru, trestního práva a autorských zákonů. Jsou uvedeny různé typy prohřešků v kybernetickém světě a je u nich vždy popsáno, jak jsou chápany z hlediska práva. Tuto kapitolu doporučuji přečíst skutečně každému, protože může zodpovědět mnoho otázek, které si možná kladete.

V knize se dále dočtete o různých ilegálních aktivitách v kyberprostoru, mezi něž patří například terorismus promítnutý do kyberprostoru, který se zde označuje kyberterorismus s jeho mnoha různými podobami. Naleznete zde informace o kybernetických válkách a infoware. O průmyslové špionáži, nebo o globálním odposlechu včetně informací o využití projektu Echelon.

Následuje popis sociálního inženýrství a informatických útoků. Knihu pak uzavírá kapitola o vyšetřování kybernetického deliktu, ve které se autor snaží přiblížit cesty a postupy, kterými by se měl řídit vyšetřovací tým ve chvíli, kdy je odhalen kybernetický útok.

Ačkoliv se kniha věnuje mnoha zajímavým tématům, dovolím si jí vytknout přílišnou odbornost, kterou autor v textu používá. Kniha tak chvílemi působila nudným dojmem a velmi špatně se četla. Mnohokrát jsem musel číst odstavce několikrát po sobě se snahou udržet pozornost na takové úrovni, abych věděl o čem že to vlastně čtu :)

V případě, že se pro přečtení této knihy rozhodenete, což vám v každém případě doporučuji, přeji vám, aby se vám četla lépe než mě.