Máte SSH na své VPS opravdu zabezpečené?

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: v6ak
Datum: 18.7.2011
Hodnocení/Hlasovalo: 1.91/11

SSH se snaží poskytnout bezpečný vzdálený přístup. Klient se serveru věrohodně prokáže, že je to skutečně on, pomocí hesla nebo klientského klíče. Nicméně i klient by měl vědět, že se připojuje k tomu správnému serveru, jinak by se mohl připojit k nějakému útočníkovi někde “uprostřed” na síti. Tento útočník by mohl zneužít autentizace, připojit se ke skutečnému serveru a pozměňovat nebo číst komunikaci. Tomuto útoku se říká Man-In-The-Middle (zkráceně MITM) a věnovat se jeho detailům zde nebudu. SSH používá serverové klíče, aby pokusy o MITM šly lehce odhalit. Jestliže je jednou nějakou důvěryhodnou cestou přenesen veřejný serverový klíč ke klientovi (nebo to klient poprvé riskne a útočník mu nestál v cestě), má klient navždy jistotu, že se připojuje ke správnému serveru. Aspoň pokud jsou splněny určité základní podmínky. Mezi ně patří zřejmá podmínka, že útočník nemá k dispozici serverový soukromý klíč. (Veřejný mít k dispozici může.) Jak se drží tato podmínka splňovat na VPSkách?

Úvod

Pár SSH klíčů bývá vygenerován nejpozději při instalaci SSH daemona, protože ten bez něj nemůže normálně fungovat. Na Debianu jsem jej měl uložený v /etc/ssh. Pokud tedy nainstaluji základní server (včetně funkčního SSH daemona), udělám jeho obraz a ten budu distribuovat více uživatelům, všichni budou mít stejný serverový pár SSH klíčů, tedy budou mít i stejný soukromý klíč. (Předpokládám, že si nenechají vygenerovat nový.) Připustíme-li, že alespoň jeden z těchto uživatelů by mohl mít zájem o útok na jiného uživatele, dostáváme se do situace, kdy útočník má k dispozici serverový soukromý klíč oběti a tedy není splněna základní podmínka bezpečnosti. Jakmile se oběť pokusí připojit přes SSH, útočník se může úspěšně pokusit o MITM, má-li přístup k síti.

Myslíte si, že situace s distribucí obrazů serverů je jen uměle vykonstruovaná? Evidentně ne. Je to celkem přímočarý způsob, jak na VPS poskytnout uživatelům snadnou a rychlou instalaci serveru. Nedávno jsem se navíc přesvědčil, že jde zřejmě o používaný způsob. Mám svoji VPS u jednoho (zatím nejmenovaného) poskytovatele. A toho jsem prozkoumal.

Poděkování

Děkuji Emkeimu za konzultace při psaní článku.

DISCLAIMER

Článek slouží k popisu problému, aby se z něj mohli čtenáři poučit a problému se vyhnout. Budete-li číst dále, souhlasíte, že jej (mimo případných laboratorních pokusů v mezích zákona) nebudete používat k útoku! Deklaruji, že jakékoli pokusy jsem provedl za účelem zvýšení bezpečnosti apod., nikoli za účelem útoku nebo nabádání k němu.

Jde o jediné riziko předpřipravených obrazů?

Možná ne. Napadá mě, že random seed je také citlivá informace. Po určitém čase ale riziko klesá na minimum. Jiná rizika mě nenapadají. (Existovat ale mohou.)

Je možnost zneužití opravdu jen teoretická?

Představa, že útočník zkoumá uživatele VPSky, složitě zjisťuje (nebo odhaduje) jeho připojení na internet a nakonec za ním jede mu zaútočit na WiFi hotspot nebo spojení (o tom jsou jiné články...), aby mohl udělat MITM, zní směšně. Na takový útok by musel dost možná vynaložit celkem velké náklady a nemuselo by se mu to vyplatit.

Ale přesto bych to bral vážně. Nejen z principu. Provést útok zevnitř VPSky by teoreticky mohlo jít celkem účinně. Dost to ale závisí na jejich síti. V mém případě jsem to nezkoumal a to ze dvou důvodů. Kromě nedostatečných zkušeností se sítěmi (to je asi ten menší problém) jsem se bál balancovat na hraně zákona.

Jak jsem toho poskytovatele zkoumal?

Svoji IP adresu prostě znám, to je jasné. Podle této IP adresy jsem určil rozsah 256 IP adres, které jsem následně prozkoumal, protože je zřejmé, že patří pod stejného poskytovatele.

Opatřil jsem si tedy seznam fingerprintů všech IP z tohoto rozsahu. Pro reálné využití to bude zřejmě potřebovat nějaké úpravy, ale myšlenku snad dostatečně popisuje tento (možná trošku neohrabaný) bashovský příkaz:

for i in $(seq 0 255); do (ssh 1.2.3.$i &); done

Je ale potřeba podotknout, že někteří správci sítě nemají takovéto průzkumy rádi, já za to ve škole dostal týdenní ban.

Jinými slovy, pokusíme se připojit ke všem zkoumaným IP adresám na SSH. U těch, na které jsem se ještě nepřipojoval, mi SSH zobrazí i tzv. fingerprint veřejného klíče, abych si jej mohl z nějakého důvěryhodného zdroje ověřit a tím si být jistý, že se skutečně připojuji na požadovaný server. Lze očekávat, že servery se stejným fingerprintem budou používat stejný serverový pár SSH klíčů. V případě VPS lze očekávat i velice snadný přístup k mnohým z těchto klíčů. Teoreticky jsou možná i alternativní vysvětlení, ale dostávám-li delší dobu z více míst ke každému ze tří různých fingerprintů desítky různých serverů a používám-li jeden z těchto klíčů na svém serveru, považuji všechna z nich za krajně nepravděpodobná.

Kompromitované fingerprinty

Když už mám seznam různých fingerprintů, pokusil jsem se vygrepovat (etc.) ty opakující se. Vypadá to na cca 147 nalezených serverů s dostupným SSH, přičemž tyto fingerprinty se (podle oka) opakují (v závorkách počty výskytů na scanovaných adresách):

e0:1e:36:4f:c6:50:12:c1:5b:6d:55:5d:bc:b7:62:af (26)
05:2e:85:82:a3:14:69:e6:60:5e:55:fd:0e:98:33:94 (31)
3e:66:b1:b1:1a:1b:5e:d9:74:af:72:03:15:c1:15:e5 (21)

Kompromitovaných serverů ale může být samozřejmě více. Pokud některý z těchto klíčů používáte, měli byste jej neprodleně vyměnit. Ale ještě se pokusím vytvořit řádky do known_hosts pro revokaci těchto zřejmě kompromitovaných klíčů.

Revokujeme kompromitované klíče

Pokud máme některý z kompromitovaných klíčů schválený v ~/.ssh/known_hosts (popř. /etc/ssh/known_hosts), můžeme to odhalit jednoduše. Seznam schválených serverových klíčů a informace o nich (včetně fingerprintů) nám prozradí tento příkaz:

ssh-keygen -lv -f ~/.ssh/known_hosts

Chceme-li hledat podle konkrétního fingerprintu, můžeme zkusit něco jako toto:

ssh-keygen -lv -f ~/.ssh/known_hosts |
grep '05:2e:85:82:a3:14:69:e6:60:5e:55:fd:0e:98:33:94'

Tím dostaneme základní informace o záznamech, které patří pod daný fingerprint:
2048 05:2e:85:82:a3:14:69:e6:60:5e:55:fd:0e:98:33:94 |1|cooosiveefoorrmaaatuuubase64=|cooosiveefoorrmaaatuuubase64= (RSA)

Vypadat to může různě, závisí i na tom, zda si necháváte adresy hashovat nebo je máte uloženy v otevřené podobě. Každopádně díky tomu lze nalézt příslušný řádek (příslušné řádky) v ~/.ssh/known_hosts, který (které) si zaslouží revokaci. Ten totiž mohu najít podle |1|cooosiveefoorrmaaatuuubase64=|cooosiveefoorrmaaatuuubase64= a může vypadat zhruba takto:

|1|cooosiveefoorrmaaatuuubase64=|cooosiveefoorrmaaatuuubase64= ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxHguFIlZRIcXSnkLwvbxBAr+2oFAQOuV5wqIDvhyl+3NFZ/q6F3jxUamqzIw6/kjnXum09aAC+Qqhb9GnLZBT1eE/aKZduNU+TENb86ahoPfBDqY7NnRo2JhKrGyLPOZuxQgUJN6rjtyGcZgLkwJ/OrOr5AYoHfcsWGqvH1ksom10fuEZV2yJ250vb2+DDEtz324nhtyLqw1h0SpmY9R+zY1ty8ZEICV4h5zRgsm5e/wWhPzNlrbFq63/e8AfNVNne5TEyisHlYBft/7tKYGl0+0K80yIy3H+7T2aerJcjM+J2HNxPHvkZiNP1fTAxyxPxcFNFLlGqVdVhhICX0oqQ==

V této podobě jej máme schválený. Ale můžeme tento řádek upravit a klíč považovat za neplatný pro libovolný server:

@revoked * ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxHguFIlZRIcXSnkLwvbxBAr+2oFAQOuV5wqIDvhyl+3NFZ/q6F3jxUamqzIw6/kjnXum09aAC+Qqhb9GnLZBT1eE/aKZduNU+TENb86ahoPfBDqY7NnRo2JhKrGyLPOZuxQgUJN6rjtyGcZgLkwJ/OrOr5AYoHfcsWGqvH1ksom10fuEZV2yJ250vb2+DDEtz324nhtyLqw1h0SpmY9R+zY1ty8ZEICV4h5zRgsm5e/wWhPzNlrbFq63/e8AfNVNne5TEyisHlYBft/7tKYGl0+0K80yIy3H+7T2aerJcjM+J2HNxPHvkZiNP1fTAxyxPxcFNFLlGqVdVhhICX0oqQ==

Jedna z výhod tohoto přístupu oproti smazání je, že nám SSH tento klíč odmítne, i když se pokusíme se připojit na jiný server s tímto klíčem. Jde-li o nějaký hromadně používaný klíč, může to vyvolat ostražitost při pokusu o připojení na cizí server, který klíč nevyměnil. Pokud jsem tedy SSH klíč nevyměnil, dostanu při pokusu o připojení chybovou hlášku (předpokládám, že můj server je 1.2.3.4):

$ ssh franta@1.2.3.4
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@       WARNING: REVOKED HOST KEY DETECTED!               @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
The RSA host key for 1.2.3.4 is marked as revoked.
This could mean that a stolen key is being used to
impersonate this host.
RSA host key for 1.2.3.4 was revoked and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Tu ale dostanu i v případě pokusu o připojení na jakýkoli jiný server s tímto kompromitovaným klíčem.

Takže mi přibyly tyto tři řádky v ~/.ssh/known_hosts (tento web je ořezává, ale zkopírování by nemělo být problém):

@revoked * ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAuHSOJktxbp+PW8kYcCDbjTwFdlWgC8EfslECZQbndKm5r6m6JBhoBz6YmsVTisN3CimcTEVp9FOHYbbbOX7bIQF1pG1caXm1BE1STVMwq4Xqbpplt3+JmkUDDUtYIanPfUKakeXbN6zSDw3gaFbxMfTr4Of5ntAMHkXVs0EILS9LuC4kPdCZcyjUaqz6QrYkL7oC2fuRKrOBo6G82JYOyml+W7dRokQ74dNi2BwTER5oKbAVG4jbUdbHpZqNRzZaRrW2FxHo8Byk0iY2dDywPBVmPbUom81aGNdy4ySwk8Vfbkk3qXWLadPFFI6GGbuJ1y0wPK4Y7TJ7eokjyp9bzQ==
@revoked * ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxHguFIlZRIcXSnkLwvbxBAr+2oFAQOuV5wqIDvhyl+3NFZ/q6F3jxUamqzIw6/kjnXum09aAC+Qqhb9GnLZBT1eE/aKZduNU+TENb86ahoPfBDqY7NnRo2JhKrGyLPOZuxQgUJN6rjtyGcZgLkwJ/OrOr5AYoHfcsWGqvH1ksom10fuEZV2yJ250vb2+DDEtz324nhtyLqw1h0SpmY9R+zY1ty8ZEICV4h5zRgsm5e/wWhPzNlrbFq63/e8AfNVNne5TEyisHlYBft/7tKYGl0+0K80yIy3H+7T2aerJcjM+J2HNxPHvkZiNP1fTAxyxPxcFNFLlGqVdVhhICX0oqQ==
@revoked * ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDaDxa54wzQenGcW+WuQGAO6K17tCz+cnh0n2+Dr8SWOza5NpcW+d8FK118HyGslJx0XXbVPlOcWE1vxErWcXgxgWqSu/c3VXPU0U/62f7P/ldyI9SKKVHQ8S7Zm499BYKkYuKqPdJ8xNY+FxczUQ61X1M9Gk1Uj6S2tTiYDtczgklcmfMTmTpXivgyMVcv5kKhFjAxvpOrwjflkbNEx1HhJJYvW6lI6+9FHBy/qrVcPv7UM42iPuK2xF5i6cOvk1IyKbS4z5gUbDNVGe3JNeNx/tDmO7zJ6roTFQ6rklx8qtIXuiJLkPP/gX+kracZZydmC263RsXxqTPqiSs28GEv

Seznam ale nemusí být kompletní, scanoval jsem jen pár adres.

Upozorňujeme ostatní uživatele

Snad je tento odstavec nošením dříví do lesa. Je-li serverový klíč kompromitován, je důležité na to uživatele upozornit, abychom snížili pravděpodobnost zneužití. Také bude vhodné informovat o novém fingerprintu nějakou důvěryhodnou nebo aspoň nezávislou cestou.

Generujeme nový SSH klíč

Je-li klíč neplatný, je vhodné vygenerovat nový pár klíčů, jinak by se uživatelé neměli jak připojit.

1. Přihlásíme se ke svému účtu. Ideální je nějaký nezávislý zabezpečený kanál, kterému můžeme důvěřovat, například VNC. Dost zde závisí na tom, co máme od poskytovatele k dispozici. V nejhorším případě můžeme použít ono SSH (dočasně vyhodit revokaci) a doufat, že toho nebude zneužito. Pořád je lepší riskovat jednou než riskovat neustále.

2. Jdeme do adresáře /etc/ssh/:

cd /etc/ssh/

3. Odstraníme stávající klíče z /etc/ssh/. (Pozor, připojujeme-li se přes SSH, můžeme si takto odstřihnout cestu.) Já smazal i soubor moduli. Podle stručných popisů významu tohoto souboru to asi není nutné, ale jistota je jistota...

rm moduli # pro jistotu - nejsem si jist, zda je to nutné
rm ssh_host_* # určitě
# prostě radši jsem smazal vše, co vypadá vygenerovaně, jen konfiguráky jsem ponechal

4. Vygenerujeme soubor moduli znovu, pokud jsme jej odstranili:

ssh-keygen -G moduli.candidates # trvalo asi 5 minut
ssh-keygen -T moduli -f moduli.candidates # toto mi trvalo přes čtvrt hodiny

5. Vygenerujeme nové SSH klíče:

ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key # chvilka

6. Zjistíme fingerprint nového klíče:

ssh-keygen -lf ssh_host_rsa_key.pub

7. Zkusíme se přihlásit na server z SSH a ověříme fingerprint.

8. A ještě jednou připomínám distribuci nového fingerprintu mezi uživatele...