Útočný JavaScript (5)

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 9.2.2011
Hodnocení/Hlasovalo: 1/2

V minulých dílech seriálu jsme se snažili získat důvěrné informace o samotném uživateli. V tomto a několika následujících dílech prozkoumáme vnitřní síť, ve které se uživatel nachází a zjistíme nějaké podrobnosti o jednotlivých zařízeních v této síti. Tento díl je tedy věnován základnímu scanování sítě.

Chceme-li získat představu o struktuře vnitřní sítě, ve které se uživatel nachází, je dobré zjistit, které IP adresy jsou v této síti živé. Pro oskenování určitého rozsahu IP adres nám bude stačit dokonce i jednoduchý kód v JavaScriptu.

Scanování sítě tímto skriptem je založeno na skutečnosti, že živá zařízení odpovídají na obdržený požadavek okamžitě. V případě vyslání požadavku na neexistující zařízení se ale nejprve čeká po stanovenou dobu, zda se zařízení neozve a teprve po tomto timeoutu dojde k vyvolání chyby.

V našem skriptu se tedy budeme snažit o načtení obrázku z jednotlivých IP adres a budeme testovat, zda došlo k události onError respektive onLoad v relativně krátkém čase, nebo zda zařízení po definovanou dobu neodpovědělo.

Poznámka ke kódu: Zdroj obrázku hledám na portu 9999, protože při testování na portu 80, může u některých zařízení docházet k vyskakování okna pro HTTP autorizaci. Tentokrát jsem se již snažil, aby byl kód funkční také v Internet Exploreru. 
  
  
  
 
 
  
  
První 3 oklety tvé lokální IP adresy s tečkou na konci

Činnost skriptu demonstruje následující rám: