Jazyk C pro začátečníky 2 - proměnné

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: Mage
Datum: 26.4.2004
Hodnocení/Hlasovalo: 2.64/11

V tomto článku je popsána práce se základními proměnými v C.

Proměnné

K čemu by nám byly programy,když by to byl jen sloupec daných příkazů?Program musí být interaktivní,a jedna z z věcí,které k tomu potřebujeme znát,jsou bezpochyby proměnné.(Dále pak např. práce s podmínkami).

Proměnná je místo v operační paměti,kam se ukládají informace.Ty mohou mít různý formát.Základní typy proměnných v C jsou tyto:

bool true/false
int -2 147 483 a� 2 147 483 647
char 256 znakových hodnot
float -1,2x10^38 až 3,4x10^38

Proměnná bool slouží k uchování binární hodnoty.Jestli je něco pravda,či lež.(k jejímu použití později).Proměná int slouží k uchování CELÉHO čísla ve výše vypsanem rozsahu.Proměnná char slouží k uchování jednoho znaku.Proměnná float slouží k uchování čísla z danného rozsahu s plovoucí desetinnou čárkou(tečkou).Proměnné kromě bool mohou být signed(se znaménkem) nebo unsigned(bez znaménka).Výše jsou popsané signed proměnné.Proměnné unsigned znamená,že nemůže nabývat záporných hodnot,alr může nabývat kladných hodnot o dvojnásobném rozsahu.Příklad

unsigned int 0 až 4 294 967 295

Podobně je to u float,char a dalších.Proměnné mohou být globální či lokální.Globální proměnné je viditelná z celého programu,lokální jen v určité funkci resp. bloku příkazů(my známe zatím pouze hlavní funkci programu tj. main() ).
Tolik zatím k teorii.Následuje příklad pou�ití.

#include <stdio.h> /*vlozim soubor se standardnimi funkcemi pro textovy rezim*/

int main() {        /*hlavni funkce programu*/
int cislo; /*lokalni promena,ktera bude uchovavat cislo*/
printf("Zadejte cele cislo:");
scanf("%d ",&cislo); /*nactu cislo do promene cislo*/
cislo=cislo * 10; /*vynasobim cislo deseti a opet ulozim do promene cislo*/
printf("Desetinasobek zadaneho cisla je %d. ",cislo);/*vytisknu vysledek*/
puts("Konec");
return 0; /*ukoncim program*/

}Základní stavba programu je doufám jasná.Zastavím se u deklarace proměnné cislo.Proměnná se v C deklaruje následovně:typ název; Pokud deklaruji unsigned proměnnou,deklaruji logicky unsigned int MojeCislo;
Dále tu máme funkci printf.Je to roz�íření funkce puts.Funkce printf vypí�e řetězec na obrazovku,neodřádkuje a znaky formátování nahradí proměnnými,která jsou vypsané oddělená čárkami za textem(viz příklad).Formátovací znaky:

%d - celé číslo
%s - řetězec
%c - znak
%i - signed int
%u- unsigned int
%x - hexadecimální cislo
...

Podobně je tomu i u funkce scanf,kde du úvozovek zadáte formátovacá znaky,a za ně oddělené čárkami proměnné,do kterých chcete získaná data ukládat.Funkce scanf v�dy ulo�í do jedné proměnné po stisknutí klávesy enter.


Řádek cislo=cislo*10; znamená do proměnné cislo ulozo výsledek operace cislo * 10.Původní obsah proměnné se přepí�e.

Dále vytisknu pomocí funkce printf výsledek(číslo je zastoupeno formátovacím znakem a proměnná,ze která se má číst je za textem oddělená čárkou).Potomo jen vytisknu konec pomocí jednodušší funkce puts a ukončím program pomocí příkazu return 0;

Dotazy pi�tě na mage@soom.cz.
Mage