Stručně o projektu IEwebDOOR

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 29.6.2006
Hodnocení/Hlasovalo: 1.23/83

Pár slov o projektu IEwebDOOR, aneb jak vytvořit trojského koně pouhými deseti řádky kódu.

Původně měl být tento článek určen praktickým ukázkám využití technik, o kterých jsem psal ve svých předchozích článcích. Chtěl jsem zde umístit příklady zdrojových kódů s podrobným popisem a ukázat možnosti backdooru procházejícího firewallem skrz Internet Explorer.
Postupem času, když se řádky zdrojového kódu začaly rozrůstat, jsem celou věc pojal z trochu jiného úhlu a začal vznikat projekt větších rozměrů.
Zabýval jsem se myšlenkou vytvořit backdoor, který se v pravidelných intervalech bude skrz Internet Explorer připojovat na webový server, kde na něj bude čekat příkaz, který má klient vykonat.
V JScriptu lze celou tuto situaci vyřešit tímto jednoduchým kódem, který stačí nakopírovat do textového souboru s příponou .js


Popis jednotlivých řádků kódu:

Sami vidíte, že je kód velice jednoduchý a to jsem se ještě nezmínil o jeho vlastnosti, že dokáže obejít některé firewally, pokud je na nich IE implicitně povolen a také to, že klient může být bez problému umístěn za NATem.

Dá se říci, že celý IEwebDOOR je založen na tomto principu. Pouze jsem jej obohatil o některé funkce, z nichž nejvýznamnější je jistě možnost stahování předložených souborů a odeslání vyžádaných souborů zpět. Toho jsem docílil kódováním souborů pomocí base64 a jejich následným přenesením v prvku textarea. Toto kódování dokáže zašifrovat binární data do podoby běžného textu a není tak problém přenášet je stejným způsobem, jako jsme o pár řádků výše přenášely z textového pole příkazy.

Původně měl být IEwebDOOR šířen jako klient a server, později jsem však od této myšlenky ustoupil, protože ne každý má možnost využívat na svých stránkách aktivního scriptování a databáze. Místo toho jsem nakonec pojal celou záležitost úplně jinak. Serverovou část IEwebDOORu naleznete na stránkách SOOMu v sekci projekty, klient je k dispozici zde. Máte také možnost si klienta vytvořit v jakémkoliv programovacím jazyce sami a to i tak, aby dokázal procházet skrz jiné webové browsery nebo měl vyřešeny nějaké vychytávky. Ze zdrojového kódu mého klienta by mělo být patrné na jakém principu pracuje a pokud se rozhodnete zveřejnit své výtvory a dát je k dispozici ostatním, neváhejte je včetně zdrojových kódů zaslat na e-mailovou adresu SOOMu.

Poznámka: Při použití projektu IEwebDOOR nezapomínejte na skutečnost, že jeho použití, k jinému účelu než je vzdálená správa vlastních počítačů, je nezákonné a můžete se tak vystavit trestnímu stíhání.

P.S. Závěrem bych chtěl poděkovat Emkeiovi za pomoc při pracích na Webovém rozhraní.

.cCuMiNn.