Visual Basic Díl 6. - Jak vytvořit menu

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: S0meB0dy
Datum: 24.8.2004
Hodnocení/Hlasovalo: 2.67/9

V šestém díle seriálu si ukážeme jak vytvořit programové menu

V předchozím díle jsme vytvářeli dialogy a k jejich volání jsme používali komponentu CommandButton, většinou jsme ale všichni zvyklí že dialogy, jako je OpenDialog nebo SaveDialog, vyvoláme pomocí programového menu. Ve Visual Basicu slouží k vytvoření menu nástroj zvaný Menu Editor, dnes se tedy naučíme jak takové menu, pomocí Menu Editoru, vytvořit.

Jak pracovat s Menu Editorem ?
Menu Editor otevřete přes Tools -> Menu Editor... .Jistě jste si všimli kolonek Caption a Name s těmi se zachází stejně jako se stejnojmennými vlastnostmi u komponent. Dále rozbalovací seznam Shortcut určuje klávesovou zkratku pro vybrannou položku (pozn. Klávesovou zkratku nemůžete použít pro položky jevyšší úrovně). Důležité jsou pro vás také šipky

Šipka doleva - Posune položku o úroveň výš.
Šipka doprava - Posune položku o úroveň níž.
Šipka nahoru - Posune položku výš.
Šipka dolu - Posune položku níž.

tlačítka:

Next - Přejde na další položku. Pokud tam žádná další není, vytvoří se.
Insert - Přidá položku nad aktuálně vybranou.
Delete - Vymaže aktuální položku

a také první tři zaškrtávací políčka:

Checked - Určí zda má být položka zašrtnuta
Enabled - Určí zda má být položka aktivní. Pokud je tato možnost vyputá tak je položka šedá a nedá se s ní nic dělat až do doby než se pomocí kódu Enabled zapne.

Název položky.Enabled = True

Visible - Standadní vlastnost Visible, pokud je vypnutá, položka není vidět

Zde je ukázka jednoduchého, klasického menu:

Soubor
....Nový
....Otevřít
....Uložit
....Konec
Úpravy
....Zpět
....Vpřed
....Vyjmout
....Kopírovat
....Vložit

Pozn: Z položkami se v programovém kódu zachází, ve většině případů, stejně jako s komponentami.

Úloha
Úloha je stejná jako v předchozím dílu, jen k tomu použijte programové menu.