Krátké seznámení s technologií NFC

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 15.7.2013
Hodnocení/Hlasovalo: 2.52/25

Technologie Near Field Communication (NFC) je relativně novým řešením komunikace mezi elektronickými zařízeními. V poslední době ovšem dochází k implementaci této technologie do stále většího počtu zařízení, a ta se tak stává poměrně zajímavou. Protože se zcela jistě budeme s jejím (zne/vy)užitím střetávat na stránkách tohoto serveru častěji, nezaškodí, když si tuto technologii pro začátek alespoň v rychlosti představíme.

Co to vlastně NFC je

Jak již sám název "Near Field Communication" napovídá, jedná se o technologii, která zařízením umožňuje komunikovat na krátké vzdálenosti. V reálu se maximální vzdálenost nachází někde mezi 4 až 20 centimetry, přičemž nejčastěji bývá uváděno něco kolem pěti centimetrů. Z toho vyplývá, že aby spolu mohla zařízení komunikovat, musí k sobě být přiložena, nebo alespoň dostatečně přiblížena.

NFC logoKomunikace následně může probíhat buď tak, že se jedno ze zařízení, které má vlastní napájení, stane iniciátorem a generuje radiové vysílání v němž vyšle svůj požadavek. Druhé zařízení pak již může být pasivní (bez vlastního zdroje napájení, které získává právě z radiovýh vln vysílaných inicializačním zařízením), a pouze odpovídá na obdržený dotaz. S tímto typem komunikace jste se již setkali například u RFID čipů, nebo u bezkontaktních SMART karet.

Oproti uvedeným technologiím mohou ovšem spolu prostřednictvím NFC technologie komunikovat i dva aktivní přístroje. Potom se komunikace podobá přenosu dat pomocí Wi-fi nebo Bluetooth. Na rozdíl od nich má ale NFC výhodu právě v krátké přenosové vzdálenosti, kdy nemůže docházet k odposlechu přenášených informací. Data lze tímto způsobem přenášet rychlostí až 424 kbit/s (některé zdroje uvádí hodnotu i dvojnásobnou, ale ta nemusí být vždy kompatibilní). Pro úplnost ještě dodám, že NFC využívá rádiovou frekvenci 13,56 MHz.

Kde se můžete s NFC technologí setkat

Technologie NFC se postupně začíná implementovat do většiny nových mobilních telefonů, jejichž přehled najdete například na webu www.nfcmix.com. Mobilní telefony sice mohou využít NFC ke vzájemnému přenosu dat, ale pro nás může být možná zajímavější jejich schopnost snímat, zobrazovat a zapisovat informace uložené na NFC čipech.

Oproti starším RFID technologiím, kdy bylo k přečtení uložených informací, nebo k jejich zápisu nutné použít speciální zařízení, se tak možnost ukládat a číst data z čipů dostává mezi širokou veřejnost, a je tak možné s ní jakkoliv experimentovat. Ceny NFC tagů se totiž pohybují na hranici jen několika desítek korun a objednat si je tak může skutečně každý. Tagy jsou k dispozici v různých provedeních, například jako přívěsek na klíče, karta, nebo třeba samolepka. Osobně doporučuji NFC tagy a ostatní příslušenství nakupovat právě na www.nfcmix.com, který je největším a nejlevnějším českým e-shopem s tímto zaměřením.

NFC tag detailně

Pokud se detailně podíváte na strukturu NFC tagu, zjistíte, že je to vlastně mikroskopiský chip opatřený rozměrnější anténou. Větší rozměry antény jsou nutné pro příjem energie a k přenosu informací. Chip je pak vybaven interní pamětí, jejíž kapacita se pohybuje podle použitého čipu od 64B do 32KB. Zajímavostí může být skutečnost, že NFC je zpětně kompatibilní s technologií RFID, pokud odpovídá normě ISO/IEC 14443. Při výběru vhodného typu NFC tagu se zaměřte také na to, zda je již předdefinován do NDEF formátu, který je standardem pro uložení dat na NFC čipech, nebo zda výrobce ponechává nadefinování formátu až na Vás. Tyto typy tagů jsou vhodnější, pokud se chcete zaměřit spíše na RFID technolige.

NFC tag


Za zmínku určitě stojí také služba nacti.me, která dokáže proměnit pasivní URL odkaz uložený v NFC tagu v aktivní záležitost s podrobným přehledem o jednotlivých načteních tagu. Tato myšlenka je velice zajímavá a jistě vás napadne mnoho možností, jak by se jí dalo využít :)

Oblasti praktického použití

V praxi se NFC začíná uplatňovat například k

Použití NFC technologie místo klíčů Použití NFC technologie k placení

Hacking NFC

Při pohledu na výše uvedený výčet několika možných nasazení NFC technologie musí být jasné, že se tato technologie nevyhne útokům, které se ji budou snažit nějakým způsobem zneužít. Může jít například o kopírování NFC tagů k získání neoprávněných přístupů a podobně. O tom ale zase až v některém z dalších článků.