Nejčastěji používaná hesla

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 5.12.2012
Hodnocení/Hlasovalo: 1/2

Opět zde máme jeden žebříček nejčastěji používaných hesel, které unikly z databází během letošních útoků. Lidé se od minulého roku příliš nepoučili a stále používají tatáž hesla. Poznámky v závorkách uvádí změnu oproti minulému roku. [quote]password (beze změny) 123456 (beze změny) 12345678 (beze změny) abc123 (o pozici výše) qwerty (o pozici níže) monkey (beze změny) letmein (o pozici výše) dragon (o dvě pozice výše) 111111 (o tři pozice výše) baseball (o pozici výše) iloveyou (o dvě pozice výše) trustno1 (o tři pozice níže) 1234567 (o šest pozic níže) sunshine (o pozici výše) master (o pozici níže) 123123 (o čtyři pozice výše) welcome (nový) shadow (o pozici výše) ashley (o tři pozice níže) football (o pět pozic výše) jesus (nový) michael (o dvě pozice výše) ninja (nový) mustang (nový) password1 (nový)[/quote] Ve stejné době vydala společnost Kasperský přehled metod, jak si lidé nejčastěji volí svá hesla: http://blog.kaspersky.com/the-6-worst-password-ideas Žebíček těchto postupů je následující: [quote]1. logická posloupnost (123456, qwertz, apd.) 2. Jméno milované osoby 3. Odrazování (password, keepout, letmein, stayaway) 4. \"Hezká\" slova (dragon, mustang, ninja) 5. Sport (football, baseball, soccer) 6. Jednoduché úpravy (passw0rd, basebalL, mother!)[/quote]