Projekt TransMiNn má za sebou první měsíc života

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 25.8.2014
Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

Předpokládám, že si většina z Vás pamatuje na nedávnou aktualitu o projektu TransMiNn pro podporu Tor exit nodů. Tento český Tor projekt má za sebou první měsíc života, a proto se sluší a patří shrnout jeho vývoj.

Mirek Hanzl, zakladatel projektu, při spuštění avizoval plán 15ti aktivních exit nodů do konce měsíce srpna. K dnešnímu dni je v provozu celkem 18 exit nodů, které denně přenáší přibližně 7 TB z celkových 183 TB dat již přenesených (* hodnota platná k 25.srpnu 2014). Nejvíce cenný je ale pro TransMiNn dosahovaný procentuální podíl z celkového exitu celosvětové sítě Tor, který denně stabilně dosahuje 2% (+- 0.2%).

Provoz tohoto projektu s sebou ale samozřejmě přináší také jistá negativa v podobě denního zneužívání českých nodů k páchání trestné činnosti. Díky vzkvétajícímu kyberzločinu proto musela být přijata natolik restriktivní pravidla, která svým charakterem do jisté míry omezují i slušné uživatele. A nejenom to, projekt je spojen také s celou řadu technických problémů na straně providera, který bohužel jenom klame spotřebitele tím, že nekontroluje a neomezuje množství přenesených dat, jinak by přece nedonutil provozovatele projektu snížit propustnost o 50%! Z čehož nám na závěr plyne vcelku rozumné doporučení, aby nikdo nikdy nevěřil jakkoliv přívětivě se tvářící reklamě.

Přes všechny problémy se přesto daří projekt udržovat a dále rozvíjet. V žádném případě to ale není procházka růžovým sadem, a my Mirkovi proto přejeme opravdu pevné nervy při provozu Tor exit nodů i v dalším období.