NSA a její vcelku povedený personální marketing

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: SEO specialista a copywriter Daniel Beránek
Datum: 5.5.2014
Hodnocení/Hlasovalo: 1.25/4

5. května ráno se na twitter účtu @NSACareers objevil vzkaz: tpfccdlfdtte pcaccplircdt dklpcfrp?qeiq lhpqlipqeodf gpwafopwprti izxndkiqpkii krirrifcapnc dxkdciqcafmd vkfpcadf. Pokud máte rádi hádanky, čtěte dále až po dešifrování.

Změť písmen je samozřejmě šifrou. Vzhledem k její složitosti (jde o šifru substituční substituující pouze písmena anglické abecedy) je tweet nejspíš povedeným šprýmem human resources NSA. Po správném nahrazení se nám objeví: Want to know what it takes to work at NSA? Check back each Monday in May as we explore careers essential to protecting our nation. Česky tedy: Jste zvědavi, co to obnáší pracovat pro NSA? Checkněte náš účet každé pondělí v květnu – budeme se zabývat pracovními pozicemi, které jsou klíčové pro obranu našeho národa.

NSA tweet

Vzhledem k tomu, že substituční šifru řeší dešifrovací algoritmy v řádu milisekund, není zřejmě jejím záměrem přitáhnout ty nejlepší mozky, nýbrž přitáhnout co nejvíc pozornosti. Ostatně agilní paranoici se od rána předháněli v domýšlení záměru tweetu. Substituce je ovšem vcelku jednoduchá - např. T → W, P → A, F → N, C → T. Celý vzkaz v původních a nahrazených znacích vypadá takto:

tpfc [Want] cd [to] lfdt [know] tepc [what] ac [it] cplir [takes] cd [to] tdkl [work] pc [at] frp [NSA]? qeiql [Check] hpql [back] ipqe [each] odfgpw [Monday] af [in] opw [May] pr [as] ti [we] izxndki [explorer] qpkiikr [careers] irrifcapn [essential] cd [to] xkdciqcafm [protecting] dvk [our] fpcadf [nation].

 

Zdroje: TechCrunch, Business Insider