Před týdnem přijala Evropská unie nový zákon o kybernetické kriminalitě

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: Batou
Datum: 11.7.2013
Hodnocení/Hlasovalo: 1/1

Směrnice navazuje na původní znění z roku 2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0222:CS:HTML), ze kterého zachovává mnoho, přidává však i nové trestné činy.

Jedním z nich je třeba použití nástroje pro účast v rozsáhlých útocích. Přidány jsou také nové přitěžující okolnosti a vyšší sankce, které mají zvýšit efektivnost v boji proti kyberkriminalitě. Dále je zde více specifikována mezinárodní kooperace mezi policií a soudy jednotlivých evropských zemí. Součástí toho by mělo být lepší využití existující sítě kontaktních bodů pro řešení urgentních záležitostí týkajících se počítačové kriminality a jejich vyřešení do 8 hodin od žádosti. Dále se směrnice zabývá globálním sběrem statistických dat o kyberkriminalitě.

Eurokomisařka Cecilie Malmström směrnici, kterou budou muset do 2 let nějak „implementovat“ všechny členské státy, velmi vítá. Jak uvedla, společně s Evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě, které funguje od ledna, je to další krok ke zvýšení bezpečnosti obyvatel EU. Jen dodám, že zmíněnou komisařku můžeme znát např. z případu, kdy před lety napadla Českou republiku za údajnou persekuci homosexuálů.