Jak se dostat do zamčeného Samsung Galaxy S III

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: .cCuMiNn.
Datum: 8.3.2013
Hodnocení/Hlasovalo: 1/1

Sean McMillan objevil novou zranitelnost telefonu Samsung Galaxy S III. Jednoduchým způsobem je totiž možné obejít zamknutou obrazovku a získat tak přístup ke všem datům v telefonu. Postup: [quote] - Během vkládání bezpečnostního kódu přejít na Tísňové volání - Kliknout na Nouzové kontakty - Stisknout Domů - Ihned po stisku tlačítka Domů stisknout tlačítko napájení - Opakovaným stiskem tlačítka napájení se dostanete na domácí obrazovku.[/quote] Možná bude potřeba tento postup opakovat několikrát, než se útok podaří.